ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити склад власного капіталу, його функції, метускладання Звіту про власний капітал, причини змін кожної статті,структуру звіту, інформаційне джерело і методику його складан-ня, розкриття інформації в Примітках.

Ключові слова і поняття:

Власний капітал, статутний, пайовий, додатковий та іншийдодатковий капітал, реєстрований і не реєстрований капітал, не-оплачений і вилучений капітал.

Лекція 9. Загальні вимоги та методика складання Звіту

про власний капітал

У лекції розглядаються наступні питання:

Визначення власного капіталу, його функції та метаскладання Звіту про власний капітал.

Статті власного капіталу та їх зміни.

Зміст статей Звіту про власний капітал та методикайого складання.

Розкриття інформації про власний капітал у Приміт-ках до фінансової звітності.