11.3. Порівнянність показниківформ фінансової звітності

магниевый скраб beletage

Складений фінансовий звіт детально перевіряється на предметузгодженості окремих показників, які відображені в межах однієїабо різних формах звітності.

Методика порівнянності окремих показників державних формзвітності розроблена Міністерством фінансів України і надіслана09.01.01 № 053-41 (зі змінами і доповненнями від 10.01.02 № 053-43). Вона є обов'язковою для усіх підприємств.

Методику узгодженості показників типових форм річного зві-ту підприємства подано в табл. 26.

Здійснення перевірки порівнянності показників форм фі-нансової звітності забезпечує правдивість і достовірність ін-формації.

Примітки до річної фінансової звітності наведені в табл. 27.

ПОРІВНЯННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ звітності

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

В межах форми № 1 «БАЛАНС»

1

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040—070, графи 3 і 4

4

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100—160, 170—250, графи 3 і 4

6

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 і 4

7

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300—340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370,графи 3 і 4

8

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4

9

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440—470, графи 3 і 4

10

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500—610, графи 3 і 4

11

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

У межах форми № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

12

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14

Рядок 055, графа 3

Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15

Рядок 100, графа 3

Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус ря-дки 055, 070, 080, 090

16

Рядок 105, графа 3

Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070,080, 090 мінус рядки 050 і 060

17

Рядок 170, графа 3

Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума ряд-ків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150,160

18

Рядок 175, графа 3

Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума ряд-ків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120,130

19

Рядок 190, графа 3

Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20

Рядок 195, графа 3

Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185«Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21

Рядок 220, графа 3

Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки195, 205 і 210

22

Рядок 225, графа 3

Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінусрядки 200 і 210

23

Рядок 280, графа 3

Форма № 2, сума рядків 230—270

24

Рядки 010—280, графа 4

Форма № 2 за попередній рік, рядки 010—280, графа 3 (якщо у звітному році невстановлено помилок за минулі роки)

У межах форми № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25

Рядок 030, графа 3

Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26

Рядок 070, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

27

Рядок 170, графа 3

Декларація з податок на прибуток підприємства

28

Рядок 180, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мі-нус рядок 080, графа 3

29

Рядок 190, графа 3

Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3

ЗО

Рядки 010—190, графа 4

Форма 2-м за попередній рік, рядки 010—190, графа 3

У межах форми № 3 «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ» та з іншими формами звітності

31

Рядок 010, графа 3

Форма № 2, рядок 170, графа 3

32

Рядок 010, графа 4

Форма № 2, рядок 175, графа 3

33

Рядок 020, графа 3

Форма № 2, рядок 260, графа 3

34

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3

35

Рядок 050, графа 4

Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3

36

Рядок 060, графа 3

Форма № 2, рядок 140, графа 3

37

Рядок 070, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 010—160, графа 3 і сумою рядків 030—050,графа 4

38

Рядок 070, графа 4

Форма Na 3, різниця між сумою рядків 010, 030—050, графа 4 і сумою рядків020—060, графа 3

39

Рядок 090, графа 3

Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4

40

Рядок 090, графа 4

Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3

41

Рядок 110, графа 3

Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3

42

Рядок 110, графа 4

Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4

43

Рядок 120, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070—110, графа 3 і сумою рядків 080—110,графа 4

44

Рядок 120, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 070—110, графа 4 і сумою рядків 080—110,графа 3

45

Рядок 150, графа 3

Форма № 3, рядок 120, графа 3, мінус рядки 130, 140, графа 4

46

Рядок 150, графа 4

Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

47

Рядок 170, графа 3

Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 150, гра-фа 3, мінус рядок 160, графа 4

48

Рядок 170, графа 4

Форма № 3, рядок 150, графа 4, плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 150, гра-фа 4, мінус рядок 160, графа 3

49

Рядок 280, графа 3

Форма № 3, сума рядків 180—230, графа 3, мінус сума рядків 240—270, графа 4

50

Рядок 280, графа 4

Форма Ns 3, сума рядків 240—270, графа 4, мінус сума рядків 180—230, графа 3

51

Рядок 300, графа 3

Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 мінус рядок 290, графа 4

52

Рядок 300, графа 4

Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3

53

Рядок 370, графа 3

Форма № 3, різниця між сумою рядків 310—330, графа 3 і сумою рядків 340—360,графа 4

54

Рядок 370, графа 4

Форма № 3, різниця між сумою рядків 340—360, графа 4 і сумою рядків 310—330,графа 3

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

55

Рядок 390, графа 3

Форма № 3, рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4

56

Рядок 390, графа 4

Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3

57

Рядок 400, графа 3

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3, або рядок 170, графа 3, плюс рядок300, графа 3, мінус рядок 390, графа 4, або рядок 170, графа 3, мінус рядки 300 і390, графа 4, або рядок 170, графа 3, мінус рядок 300, графа 4, плюс рядок 390,графа 4

58

Рядок 400, графа 4

Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4, або рядок 170, графа 4, плюс рядок300, графа 4, мінус рядок 390, графа 3, або рядок 170, графа 4, мінус рядки 300 і390, графа 3, або рядок 170, графа 4, мінус рядок 300, графа 3, плюс рядок 390,графа 4

59

Рядок 410, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3

60

Рядок 420, графа 3

Форма Ns 3, рядок 040, графа 4

61

Рядок 420, графа 4

Форма № 3, рядок 040, графа 3

62

Рядок 430, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

63

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3

64

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

65

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

66

Рядок 430, графа 3

Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

У межах форми № 4 «ЗВІТ ПРО ВЛАСНИИ КАПІТАЛ» та з іншими формами звітності

67

Рядок 010, графи 3-11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року) рядки 300—380, графа 4, відповідно

68

Рядок 010, графи 3-11

Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3-11 відповідно

69

Рядок 050, графи 3-11

Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300—380, графа 3, відповідно(якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70

Рядок 050, графи 3-11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3-11 відповідно

71

Рядок 130, графа 8

Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72

Рядок 150, графа 3 (пози-тивне значення)

Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від'ємне значення)

73

Рядок 160, графа 7 (пози-тивне значення)

Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від'ємне значення)

74

Рядок 290, графи 3-11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060—280, графи 3-11, відповідно

75

Рядок 300, графи 3-11

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3-11, відповідно

76

Рядок 300, графи 3-11

Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300—380, графа 4 відповідно

77

Рядки 010—300, графа 11

Форма № 4, рядки 010—300, алгебраїчна сума граф 3-10, відповідно

У межах форми № 5 «ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» та з іншими формами звітності

78

Рядки 010—080, графа 14

Форма № 5, рядки 010—080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінусграфа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мі-нус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15відповідно

79

Рядок 080, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

80

Рядок 080, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81

Рядок 080, графи 3-15

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010—070, графи 3—15, відповідно

82

Рядки 100—260, графа 14

Форма № 5, рядки 100—260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінусграфа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мі-нус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15,відповідно

83

Рядок 260, графи 3 і 14

Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

84

Рядок 260, графи 4 і 15

Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

85

Рядок 260, графи 3-19

Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100—250, графи 3-19, відповідно

86

Рядок 340, графа 4

Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів для фі-нансування капітального будівництва)

87

Рядок 340, графи 3 і 4

Форма № 5, сума рядків 280—330, графи 3 і 4

88

Сума рядків 350—370,графа 4

Форма № 1, рядок 040, графа 4

89

Сума рядків 380—410,графа 4

Форма № 1, рядок 045, графа 4

90

Рядок 420, графа 5

Форма № 1, рядок 220, графа 4

91

Рядок 420, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 350—410, графи 3, 4, 5

92

Сума рядків 440—490,графа 3

Форма № 2, рядок 060, графа 3

93

Сума рядків 440—490,графа 4

Форма № 2, рядок 090, графа 3

94

Рядок 491, графа 4

Форма № 5, рядок 775, графа 4

95

Сума рядків 500—520,графа 3

Форма № 2, рядок 110, графа 3

96

Сума рядків 500—520,графа 4

Форма № 2, рядок 150, графа 3

97

Сума рядків 530, 550,560, графа 3

Форма № 2, рядок 120, графа 3

98

Сума рядків 540—560,графа 4

Форма № 2, рядок 140, графа 3

99

Сума рядків 570—610,630, графа 3

Форма № 2, рядок 130, графа 3

100

Сума рядків 570—600,620, 630, графа 4

Форма № 2, рядок 160, графа 3

101

Рядок 690, графа 3

Форма № 5, сума рядків 640—680, графа 3

102

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 430, графа 3

103

Рядок 690, графа 3

Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

104

Рядок 780, графи 3—9

Форма № 5, сума рядків 710—770, графи 3-9

105

Рядки 710—780, графа 9

Форма № 5, рядки 710—780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

106

Рядок 780 мінус рядок775, графи 3 і 9

Форма № 1, сума рядків 400 і 410, графа 3 і 4

107

Сума рядків 800—860,880, графа 3

Форма № 1, рядок 100, графа 4

108

Рядок 870, графа 3

Форма № 1, рядок 110, графа 4

109

Рядок 890, графа 3

Форма № 1, рядок 120, графа 4

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

110

Рядок 900, графа 3

Форма № 1, рядок 130, графа 4

111

Рядок 910, графа 3

Форма № 1, рядок 140, графа 4

112

Рядок 920, графи 3, 4, 5

Форма № 5, сума рядків 800—910, графи 3, 4, 5

113

Рядок 940, графа 3

Форма № 1, рядок 161, графа 4

114

Рядок 1210

Форма № 5 сума рядків 1241 і 1251

115

Рядок 1210

Декларація з податку на прибуток підприємства

116

Рядок 1220 мінус рядок1230 або

Форма № 1, рядок 060, графа 3

117

Рядок 1230 мінус рядок1220

Форма № 1, рядок 460, графа 3

118

Рядок 1225

Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

119

Рядок 1225 мінус рядок1235 або

Форма № 1, рядок 060, графа 4

120

Рядок 1235 мінус рядок1225

Форма № 1, рядок 460, графа 4

121

Рядок 1235

Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

122

Рядок 1240

Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус 1243

123

Рядок 1240

Форма № 2, рядок 180, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

124

Рядок 1250

Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

125

Рядок 1300

Форма № 5 сума рядків 080 і 260 графа 10

1 застосовується також для перевірки порівнянності показників форм річного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Коди

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»Територія ПолтаваФорма власності ПриватнаОрган державного управління —Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод таінших безалкогольних напоївОдиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145,71250

15.98.0

Контрольна сума

к>

U)

Код за ДКУД 1801008

Примітки до річної фінансової звітностіза 2006 р.Форма № 5

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групинематеріальнихактивів

Код рядка

Залишокна початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано аморти-зації за рік

Втрати від зменшен-ня корисності за рік

Інші зміниза рік

Залишок накінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

1

2

3

4

5

6

7

5

9

10

11

12

13

14

15

Права користуванняприродними ресурсами

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групинематеріальнихактивів

Код рядка

Залишокна початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано аморти-зації за рік

Втрати від зменшен-ня корисності за рік

Інші зміниза рік

Залишок накінець року

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

первісна

(переоцінена)

вартість

накопиченаамортизація

1

2

3

4

5

6

7

5

9

10

11

12

13

14

15

Права користуваннямайном

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на знаки для то-варів і послуг

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об'єкти про-мислової власності

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторські та суміжні зним права

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні ак-тиви

070

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

Разом

080

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)       -          

к>-о

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)           -          

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15 накопичення амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеженняправа власності (085)           -          

ОояоtdЯ

ш

ООия

4LZ

Робоча і продук-тивна худоба

Інструменти,прилади, інвен-тар (меблі)

Транспортні за-соби

Машини та обла-днання

Будинки, спору-ди, та передава-льні пристрої

Капітальні витра-ти на поліпшенняземель

Земельні ділянки

 

Групи основнихзасобів

asо

L/1

О

о

U)

о

юо

о

оо

KJ

Код рядка

L/1

ю

40as

226,0

1051

3874

10730,0

 

U>

первісна (переоцінена)вартість

Залишокна поча-ток року

 

 

 

оо

00-J40

3681

 

-ь.

знос

40

as

о

<-Л

с\

40asas

 

 

Ol

Надійшло за рік

 

 

 

 

 

 

 

ON

первісна (переоцінена)вартість

Переоцін-ка (дооці-нка +,уцінка -)

 

 

 

 

 

 

 

"--J

знос

U>-j

о

 

40

as

UiUi

 

 

Co

первісна (переоцінена)вартість

Вибулоза рік

 

4^

-J

U>

юas

 

 

 

знос

 

Ю

404^

4^

U>U>

U>Ю-J

00

 

о

Нараховано амортизації за рік

 

 

 

 

 

 

 

=

Втрати від зменшення корисності

 

 

 

 

 

 

 

Kj

первісна (переоцінена)вартість

Інші зміниза рік

 

 

 

 

 

-0,8

 

U>

знос

1187

229,0

1049

4294

11541,0

 

 

-k

первісна (переоцінена)вартість

Залишокна кінецьроку

 

00

U)

1269

3982

ю

 

Ol

знос

 

 

 

 

 

 

 

On

первісна

(переоцінена)

вартість

одержані зафінансовоюорендою

В тому числі

 

 

 

 

 

 

 

"--J

знос

 

 

 

 

 

 

 

Co

первісна

(переоцінена)

вартість

переданів оперативну

оренду

 

 

 

 

 

 

 

 

знос


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Багаторічні наса-дження

170

29

 

 

181

4

Інші основні за-соби

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні не-оборотні матері-альні активи

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасові (нети-тульні) споруди

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресур-си

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети прокату

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротніматеріальні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

260

17007,0

5329

2131

644

130

878,8

—0,8

18494,0

6007

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких передбачені чинним законодавством обме-ження права власності         (261) 12 046

вартість оформлених у заставу основних засобів   (262)    -          

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується (консервація, реконструкція)

(263)    -          

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу    (264) -

первісна (переоцінена вартість повністю амортизованих основних засобів)     (265) 396

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, передбачених за рахунок цільового фінансування

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну аренду(267) - Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) 734

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

821

308

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

520,0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

Формування основного стада

320

596

Інші

330

Разом

340

1937,0

308

 

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника

Кодрядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

 

 

асоційовані підприємства

350

 

дочірні підприємства

360

 

Найменування показника

Кодрядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

спільну діяльність

370

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:

 

 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

 

192

акції

390

 

96

облігації

400

 

інші

410

 

Разом (розд. А + розд. Б)420

 

 

192

96

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю           (421) 192

за справедливою вартістю   (422)    -

за амортизованою вартістю (423)   

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю           (424)    96

за справедливою вартістю   (425) -

за амортизованою собівартістю       (426) -

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

 

 

 

Операційна оренда активів

440

Операційна курсова різниця

450

Реалізація інших оборотних активів

460

1322,5

663

Штрафи, пені, неустойки

470

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480

13,7

219,4

Інші операційні доходи і витрати

490

167,3

66

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

 

 

 

Асоційовані підприємства

500

Дочірні підприємства

510

Спільну діяльність

520

В. Інші фінансові доходи і витрати

 

 

 

Дивіденди

530

X

Проценти

540

X

213

Фінансова оренда активів

550

Інші фінансові доходи і витрати

560

Г. Інші доходи і витрати

 

 

 

Реалізація фінансових інвестицій

570

Реалізація необоротних активів

580

29,0

38,0

Реалізація майнових комплексів

590

Неопераційна курсова різниця

600

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

Безоплатно одержані активи

610

X

Списання необоротних активів

620

X

13,1

Інші доходи і витрати

630

48,7

447

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)       (631)    -          

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(691)    ^

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами       (632) - %

VI. ГРОШОВІ кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

6,4

Поточний рахунок в банку

650

158,6

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

5,8

Грошові кошти в дорозі

670

4,6

Еквіваленти грошових коштів

680

Разом

690

175,4

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти використання яких обмежено

VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника

Кодрядка

Балансовавартістьна кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистоївартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

48,2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби

810

Паливо

820

320,6

Тара та тарні матеріали

830

23

Будівельні матеріали

840

258,3

Запасні частини

850

760,9

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

356

Тварини на вирощування та відгодівлю

870

2961,6

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

342,0

Незавершене будівництво

890

2022,0

Готова продукція

900

1829,1

Товари

910

670,4

Разом

920

9592,1

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації           (921)    ;

переданих у переробку         (922)   

оформлених в заставу           (923)   

переданих на комісію            (924)    z

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02        (925)    -

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

Найменування показника

Кодрядка

Всьогона кінецьроку

В т. ч. за строками непогашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги

940

2958,4

282,4

251

215

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

39,5

39,5

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

X. НЕСТАЧІ І ВИТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і витрат

960

15

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

13

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року неприйнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Найменування показника

Код рядка

Сума

 

1

2

3

 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

 

 

Заборгованість на кінець року:Валова замовників

1120

 

 

Валова замовникам

1130

 

 

3 авансів отриманих

1140

 

 

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

 

 

Вартість виконаних субпідрядником робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

 

 

к>00

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

Види забезпечень

Код рідка

Залишокзабезпеченняна початокроку

Збільшення забезпе-чення протягом звіт-ного періоду внаслідок

Сума забезпе-чення, що ви-користані про-тягом року

Невикористанасума забезпе-чень, що ство-рена в звітномуперіоді

Сума очікува-ного відшкоду-вання витратіншою сторо-ною, що врахо-вана при оцінцізабезпечення

Залишок забез-печення на кі-нець року

створен-ня забез-печення

додатковівідраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплатувідпусток працівникам

710

198,8

169,5

29,3

Забезпечення наступнихвитрат і платежів на дода-ткове пенсійне забезпе-чення

720

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення наступнихвитрат на виконання гара-нтійних зобов'язань

730

Забезпечення наступнихвитрат на реструктуризацію

740

Забезпечення наступнихвитрат на виконання зо-бов'язань щодо обтяжли-вих контрактів

750

 

 

 

 

 

 

 

 

760

 

770

Разом

780

198,8

169,5

29,3

XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника

Код рядка

Сума

 

1

2

3

 

Поточний податок на прибуток

1210

 

 

Відстрочені податкові активиНа початок звітного року

1220

 

 

На кінець звітного року

1225

 

 

Відстрочені податкові зобов'язанняНа початок звітного періоду

1230

 

 

На кінець звітного періоду

1235

 

 

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

 

 

У тому числі:

Поточний податок на прибуток

1241

 

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

 

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

 

Відображення у складі власного капіталу — усього

1250

 

У тому числі:

Поточний податок на прибуток

1251

 

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

 

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

 

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування продукції

Код рядка

Сума

1

2