11.3. Порівнянність показниківформ фінансової звітності

Складений фінансовий звіт детально перевіряється на предметузгодженості окремих показників, які відображені в межах однієїабо різних формах звітності.

Методика порівнянності окремих показників державних формзвітності розроблена Міністерством фінансів України і надіслана09.01.01 № 053-41 (зі змінами і доповненнями від 10.01.02 № 053-43). Вона є обов'язковою для усіх підприємств.

Методику узгодженості показників типових форм річного зві-ту підприємства подано в табл. 26.

Здійснення перевірки порівнянності показників форм фі-нансової звітності забезпечує правдивість і достовірність ін-формації.

Примітки до річної фінансової звітності наведені в табл. 27.

ПОРІВНЯННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ звітності

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

В межах форми № 1 «БАЛАНС»

1

Рядок 010, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2

Рядок 030, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3

Рядок 080, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040—070, графи 3 і 4

4

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 100—160, 170—250, графи 3 і 4

6

Рядок 280, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 і 4

7

Рядок 380, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 300—340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370,графи 3 і 4

8

Рядок 430, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4

9

Рядок 480, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 440—470, графи 3 і 4

10

Рядок 620, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 500—610, графи 3 і 4

11

Рядок 640, графи 3 і 4

Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

У межах форми № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

12

Рядок 035, графа 3

Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13

Рядок 050, графа 3

Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14

Рядок 055, графа 3