ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТАМАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

магниевый скраб beletage

Мета — Вимоги до суб'єкта малого підприємництва, структу-ра і методика складання Балансу (ф 1-М) та Звіту про фінансовірезультати (ф 2-М).

Ключові терміни і поняття:

Суб'єкти малого підприємництва, малі підприємства, спроще-ний облік, спрощена система оподаткування, середньо обліковачисельність працівників, залишки незавершеного виробництва таготової продукції, чистий прибуток (збиток) суб'єкта малого під-приємництва, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Лекція 13. Загальні вимоги та методика складанняфінансового звіту суб'єкта малого підприємництва

У лекції розглядаються наступні питання:

Особливості складання Балансу суб'єктами малогопідприємництва.

Особливості складання Звіту про фінансові резуль-тати суб'єктами малого підприємництва.