ТЕМА 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

магниевый скраб beletage

Мета — розкрити законодавче та нормативно-правове забез-печення податкової звітності, її склад, структуру, інформаційнезабезпечення, особливості складання окремих форм податковоїзвітності, строки подання, відповідальність за несвоєчасність по-даткової звітності.

Ключові терміни і поняття:

Податкова звітність, податок на прибуток, податок на доданувартість, податок з доходів фізичних осіб, податкова декларація,уточнюючий розрахунок, податкове зобов' язання, платники по-датків, податковий борг (недоїмка), штрафна санкція, примусовестягнення.

Лекція 14. Загальні положення складання

та подання податкової звітності. податкова звітністьза непрямими податками

У лекції розглядаються наступні питання:

Загальні положення складання та подання податковоїзвітності.

Податкова звітність за непрямими податками.

Податок на додану вартість.

Подання Податкової декларації у загальному ви-падку.

Подання Податкової декларації з податку на дода-ну вартість сільськогосподарськими підприємствами.

Акцизний збір.