15.4. Податок з власників транспортних засобів

магниевый скраб beletage

Податок з власників транспортних засобів в Україні запрова-джено згідно Закону України «Про податок з власників транспо-ртних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від06.12.2006 р. 427-У (далі — Закон про транспортний податок) якджерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту таутримання автомобільних шляхів загального користування.

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи таорганізації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи(далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземнігромадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), якіздійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєст-рацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Українізгідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, яківідповідно до статті 2 Закону є об'єктами оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів справляється згідновизначених ставок в гривнях до об'єму двигуна в см. кубічних,потужності двигуна в кВТ, та до сантиметра довжини.Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) — код за Українською класифікацією това-рів зовнішньоекономічної діяльності (далі — код) — 8701, крімгусеничних;

тільки сідельні тягачі — код 8701 20;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб,включаючи водія, — код 8702;автомобілі легкові — код 8703;автомобілі вантажні — код 8704;автомобілі спеціального призначення, крім тих, щовикористовуються для перевезення пасажирів і вантажів, —код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном — код 8711, крім тих, що мають об'єм циліндрадвигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього(крім спортивних) — код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном(крім спортивних), — код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) — код 8903 99.Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:трактори на гусеничному ходу — код 8701 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код8711 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомо-ги та пожежні — код 8705;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуютьсяна заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення ван-тажів на короткі відстані, — код 8709;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди8432;8433;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91;8903 92; 8903 99.

Транспортні засоби, які є об' єктами оподаткування, та ставкиподатку представлено в табл. 53.

Від сплати податку звільняються:

а)         фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтях 4-11Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту», статтях б і 8 Закону України «Про основні засади соціаль-ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку вУкраїні», а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у томучислі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) —щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом цилін-дрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом цилі-ндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера(крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б)         фізичні особи, зазначені у пунктах З І 4 частини першої статті14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо одноголегкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. смабо одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. смчи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжи-ною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років післяпереселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зо-ни посиленого радіоекологічного контролю;

в)         на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходятьсялегкові автомобілі (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, тавантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з за-значених автомобілів;

СТАВКИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100куб. см об'єму циліндрів дви-гуна, з 1 кВт потужності дви-гуна або 100 см довжини)

1

2

3

 

При першій реєстрації в Україні:

 

8701

трактори колісні (крім гусеничних — код 8701 ЗО та тільки сідель-них тягачів)

2,5 грн з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

 

 

нові

15 грн з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

15 грн з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

500 грн з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, зоб'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 6000 куб. см

 

 

нові

5 грн з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

5 грн з 100 куб. см

8702

що використовувалися понад 8 років

500 грн з 100 куб. см

 

від 6001 куб. см і більше

 

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

10 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном — код8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 1000 куб. см

 

 

нові

3 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

 

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

 

 

нові

4 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

200 грн. з 100 куб. см

 

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

 

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

7 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

300 грн. з 100 куб. см

 

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

 

 

нові

10 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

12 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

500 грн. з 100 куб. см

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100куб. см об'єму циліндрів дви-гуна, з 1 кВт потужності дви-гуна або 100 см довжини)

1

2

3

 

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

 

 

нові

25 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

30 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

750 грн. з 100 куб. см

 

від 3501 куб. см і більше

 

 

нові

40 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

45 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 8200 куб. см

 

 

нові

15 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 5 років

50 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися від 5 до 8 років

700 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

 

Від 8201 куб. см до 15 000 куб. см

 

 

нові

20 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

1000 грн. з 100 куб. см

 

від 15001 куб. см і більше

 

 

нові

25 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 5 років

30 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися від 5 до 8 років

50 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

300 грн. з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до-помоги)

 

 

нові

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися до 8 років

5 грн. з 100 куб. см

 

що використовувалися понад 8 років

100 грн. з 100 куб. см

 

При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічногоогляду:

 

8701

трактори колісні (крім гусеничних— код 8701 30 та тільки сідель-них тягачів)

2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20

тільки сідельні тягачі

15 грн. з 100 куб. см

8702

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, зоб'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 6000 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

Код

Опис об'єктів оподаткування

Ставка податку на рік (з 100куб. см об'єму циліндрів дви-гуна, з 1 кВт потужності дви-гуна або 100 см довжини)

1

2

3

 

від 6001 куб. см і більше

5 грн. з 100 куб. см

8703

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном — код 870390 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:

 

до 1000 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

4 грн. з 100 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

25 грн. з 100 куб. см

від 3501 куб. см і більше

40 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00

транспортні засоби, оснащені електродвигунами

0,5 грн. з 1 кВт

8704

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

 

до 8200 куб. см

15 грн. з 100 куб. см

від 8201 куб. см до 15 000 куб. см

20 грн. з 100 куб. см

від 15001 куб. см і більше

25 грн. з 100 куб. см

8705

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до-помоги)

5 грн. з 100 куб. см

8711

мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що маютьоб'єм циліндра двигуна до 50 куб. см,— код 8711 10 00 00) зоб'ємом циліндрів двигуна:

 

 

до 500 куб. см

3 грн. з 100 куб. см

від 501 до 800 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

від 801 куб. см і більше

10 грн. з 100 куб. см

яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крімспортивних):

 

8903 91 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 91 91 00

яхти і судна парусні масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 91 93 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки не більш як7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

8903 91 99 00

яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крімспортивних):

 

8903 92 10 00

морські

14 грн. з 100 см довжини

8903 92 91 00

човни моторні і катери завдовжки не більш як 7,5 м

7 грн. з 100 см довжини

8903 92 99 00

човни моторні і катери завдовжки понад 7,5 м

14 грн. з 100 см довжини

плавучі засоби (крім спортивних):

 

8903 99 10 00

з масою не більш як 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 99 91 00

завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг

7 грн. з 100 см довжини

8903 99 99 00

завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг

14 грн. з 100 см довжини


г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксова-ного сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код8701, крім сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні автомо-білі (код 8704).

Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспо-ртні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легковихавтомобілів для інвалідів (код 8703) з об'ємом циліндрів двигунадо 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чимісцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відпові-дно до законодавства України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повнова-жень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплатиподатку осіб, які мають посвідчення водія на право керуваннятранспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легко-вого автомобіля (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна до2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) зоб'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крімтранспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів сплачується:

фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацієютранспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспо-ртних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізнішепершого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами — щоквартально рівними частинамидо 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортнізасоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати(кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведе-но реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку затакі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації пода-ється до відповідного податкового органу. За транспортні засоби,зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Фізичні особи — платники податку зобов'язані пред'являтиорганам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або техніч-ний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручен-ня про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, аплатники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний до-кумент, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи — платники податку зобов'язані пред'являтиорганам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічнийогляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податкуз написом (поміткою) установи банку про зарахування податку поназемним транспортним засобам до територіальних дорожніх фон-дів, а по водним транспортним засобам — до відповідних бюджетівмісцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів,що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстра-ція і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів обчислюється юридичними особами напідставі звітних даних про кількість транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточ-ного року. Обчислення податку з власників наземних транспорт-них засобів провадиться виходячи з об' єму циліндрів абопотужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів,а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи здовжини транспортного засобу.

У порядку, визначеному податковими органами, юридичніособи подають за місцем свого знаходження та за місцем постій-ного базування транспортних засобів до податкових органів, устроки, визначені законом для річного звітного періоду —60 днів після закінчення звітного року, на основі бухгалтерськогозвіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердже-ною центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власни-ком не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується від-повідними документами органів, якими порушено відповіднукримінальну справу.

Якщо право користування транспортним засобом передано фі-зичною особою за дорученням іншій особі, податок з власниківтранспортних засобів сплачується його власником або від йогоімені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в до-рученні на право користування транспортним засобом, за місцемреєстрації цього транспортного засобу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачу-вали податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів, вони зобов' язані сплатити податок небільш як за три попередніх роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допускаєтьсяне більш як за три попередніх роки.

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з вла-сників транспортних засобів стягуються сума несплаченого подат-ку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктівоподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чиведенні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні,несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формоюрозрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням ісплатою податку, притягаються до відповідальності відповіднодо чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуютьсяз платників податку згідно з законодавством.

Складання Розрахунку суми податку з власників транспортнихзасобів здійснюється на підставі ст. 6 Закону про транспортний по-даток та Порядку заповнення і подання Розрахунку суми податку звласників транспортних засобів та інших самохідних машин імеханізмів та Довідки про суми податку з власників транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують абозбільшують податкові зобов' язання в результаті виправлення само-стійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних пері-одах, до органу державної податкової служби, затвердженого нака-зом ДПАУ від 17.09.01 р. № 373 (далі — Порядок).

Розрахунок подають до податкової за місцем знаходженняюридичної особи та за місцем постійного базування транспорт-них засобів, тому, коли адреси підприємства і «місця постійногобазування» збігаються, то подається один розрахунок. Якщо гос-подарство знаходиться в одному місті (районі), а його автомобілірозміщені по кількох інших містах (районах), то розрахунків по-трібно здавати кілька. Крім цього, до податкової інспекції необ-хідно подавати Розрахунок сум податку за транспортні засоби,які зареєстровані протягом року. Це треба зробити в 10-деннийтермін після реєстрації транспортних засобів.

Загальна сума транспортного податку складається з сум пода-тку з наявних видів транспортних засобів, зазначених в окремихрядках Розрахунку. Формула розрахунку суми податку наступна:

  • П = К О С,           (7)

де П — сума податку, грн;

К — кількість автомобілів однієї марки;

О — об'єм циліндрів двигуна одного автомобіля, см. кубічних(потужність в кВт, довжина в сантиметрах);

С — ставка податку згідно Закону про транспортний податок.

Згідно Порядку заповнення і подання Розрахунку суми подат-ку з власників транспортних засобів та інших самохідних машині механізмів в окремих графах зазначається наступна інформація:

ЗМІСТ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

з/п

№ графи

Зміст

Приклад заповнення

1

Графа 1

№ запису

Порядковий номер рядка (1, 2, 3...)

2

Графа 2

Код транспортного засобу згідно Га-рмонізованої системи опису та коду-вання товарів

8701 — для тракторів, 8702— для автобусів, 8703 — длялегкових автомобілів, 8704 — для вантажних автомобілів,8705 — для спецмашин, 8711 — для мотоциклів

3

Графа 3

Марка транспортного засобу

«ВАЗ», «ГАЗ», «Опель» тощо

4

Графа 4

Модель транспортного засобу

«2121 «Нива», «52», «Омега» тощо

5

Графа 5

Об'єм циліндрів двигуна за кожноюмаркою і моделлю транспортного за-собу в кубічних сантиметрах (поту-жність електродвигуна в кВт, дов-жина корпусу в сантиметрах)

2500

6

Графа 6

Кількість однорідних транспортнихзасобів

Кожної марки і моделі станом на 1 січня звітного року

7

Графа 7

Ставка податку в грн. на рік:зі 100 см куб.з 1 кВтзі 100 см

Згідно ст. 3 Закону (див. Таблицю 53)

8

Графа 8

Сума нарахованого податку

Окремо за кожним транспортним засобом (розраховуєтьсяяк добуток значень граф 5, 6 та 7, поділений на 100)

9

Графа 9

Код пільги згідно з довідником пільг

Код пільги (згідно з Довідником пільг № 19, затвердженийДПАУ 22.10.2001 p.), за якою транспортний засіб повністюабо частково звільняється від сплати податку

10

Графа 10

Сума пільг

Сума пільг, наданих за транспортними засобами

11

Графа 11

Сума податку, що підлягає сплаті

Загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік(значення графи 8 мінус значення графи 10)


Підсумок графи 11 — це сума, яку підприємство повинно спла-тити до державного бюджету за всіма транспортними засобами.Цю суму розбивають на чотири рівні частини і відображають врозрахунку за поквартальними термінами сплати. Юридичні особисплачують транспортний податок щоквартально рівними частина-ми до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Якщо підприємство самостійно виявило помилки, що містять-ся у раніше поданому ним Розрахунку, то воно зобов' язане пода-ти до податкової інспекції уточнений Розрахунок з виправленимипоказниками (за формою основного Розрахунку з відповідноювідміткою у визначеному в заголовній частині розрахунку полі).До уточненого Розрахунку додається Довідка про суми податку звласників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме-ханізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов' язанняв результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допу-щеної у попередніх звітних періодах. Дані показників, що впли-вають на суму податку в картці особового рахунку платника по-датку, заносять до Довідки в такому порядку:

Таблиця 55

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДКИ ПРО СУМИ ПОДАТКУЗ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХМАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНОВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

№з/п

№ рядка

Зміст

1

Рядок 1

Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з попередньоподаним Розрахунком (підсумок значень графи 11 Розрахунку)

2

Рядок 2

Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з уточненимРозрахунком

3

Рядок 3

Сума, яка збільшує податок у зв'язку з виправленням помилки(різниця між значенням рядка 2 і рядка 1 Довідки). Якщо внаслі-док виправлення помилки сума транспортного податку зменшу-ється, цей рядок прокреслюється.

4

Рядок 4

Сума, яка зменшує податок у зв' язку з виправленням помилки(різниця між значенням рядка 1 і рядка 2 Довідки). Якщо внаслі-док виправлення помилки сума транспортного податку збільшу-ється, цей рядок прокреслюється.

5

Рядок 5

Зміст помилки платника, яка призвела до збільшення або змен-шення податку

6

Рядок 6

Сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджету внаслі-док заниження податку (суму, зазначену в рядку 3, треба помно-жити на 0,1)

Строки подання уточненого Розрахунку суми податку з влас-ників транспортних засобів та інших самохідних машин і механі-змів не передбачені. Але, якщо визначена сума недоплати таштрафні санкції, то вони повинні бути сплачені платником про-тягом 10 календарних днів із дня подання уточненого Розрахун-ку. Якщо ж у випадку подання уточненого розрахунку визначенозменшення податкових зобов' язань, то вони за окремою заявоюплатника податку повинні бути повернені. Згідно п. 7 Методич-них рекомендацій по дотриманню строків давності при повер-ненні надміру сплачених сум податків і зборів (обов' язкових пла-тежів), викладених у листі ДПАУ від 28.03.2001 р. № 4065/7/19-1117 така заява повинна бути подана не пізніше 1095-го дня, на-ступного за днем здійснення переплати.