1.4. Елементи та якісні характеристикифінансової звітності