Теми рефератів: : Психофізіологія : B-ko.com : Книги для студентів

Теми рефератів:

1. Стан та ефективність діяльності людини.

2. Класифікація станів людини.

3. Чинники стресу.