Теми рефератів : Психофізіологія : B-ko.com : Книги для студентів

Теми рефератів

1. Історія розвитку уявлень про адаптацію.

2. Чинники адаптації.

3. Особливості адаптації до екстремальних умов.