14.1. Поняття психофізіологічного забезпечення діяльності

магниевый скраб beletage

Забезпечення діяльності вважається одним із найважли­віших завдань прикладних наук, зокрема прикладної психо­фізіології.

Психофізіологічне забезпечення діяльності у найбільш за­гальному змісті можна розуміти як систему психофізіологічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності та надійності діяльності людини за умови збереження її психічного і фізич­ного здоров'я.

Основними заходами психофізіологічного забезпечення діяльності вважаються: психофізіологічний відбір та профоріє­нтація, психофізіологічна підготовка і діагностика, вдосконален­ня робочого місця та способів виконання діяльності, регуляція (корекція) психофізіологічного стану людини, підвищення її працездатності, запобігання дії несприятливих факторів, що пов'язані з особливостями діяльності.