2.4. Реєстрація показників серцево-судинної системи

магниевый скраб beletage

Основними індикаторами активності серцево-судинної си­стеми є: частота серцевих скорочень (ЧСС), сила скорочень серця; хвилинний об'єм кровотоку; артеріальний тиск (АТ).

У психофізіологічних дослідженнях реєстрація показників роботи серцево-судинної системи може знаходити застосуван­ня, оскільки ці показники здатні досить відчутно реагувати на зміни в ПФС людини під впливом різних факторів.

Поширений також метод обробки кардіоінтервалів за допо­могою гістографічного аналізу: обчислюється мода розподілу, її амплітуда і варіаційний розмах, і на підставі цих параметрів обчислюється інтегральний показник - індекс напруги (ІН) за Р.М. Баєвським [1].