<span lang=UK style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 16.0pt;color:windowtext;mso-ansi-language:UK;font-weight:normal;mso-bidi-font-weight: bold'>Питання для самоконтролю<span lang=UK style='font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt;color:windowtext;mso-ansi-language:UK;font-weight: normal;mso-bidi-font-weight:bold'> : Психофізіологія : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для самоконтролю

1. Що являє собою психофізіологічне забезпечення діяльності?

2. У чому полягає сутність психофізіологічного відбору і які його основні принципи?

3. На яких принципах засновується алгоритм психофізіологічного забез­печення діяльності?

4. Яким є зміст алгоритму психофізіологічного забезпечення діяльності?

5. Які основні принципи вибору та застосування дослідницьких методів психофізіологічного забезпечення діяльності?

6. Яка є їх класифікація?

7. Які основні групи оптимізаційних методів використовуються у психо­фізіологічному забезпеченні діяльності?