Питання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Що являє собою психофізіологічне забезпечення діяльності?

2. У чому полягає сутність психофізіологічного відбору і які його основні принципи?

3. На яких принципах засновується алгоритм психофізіологічного забез­печення діяльності?

4. Яким є зміст алгоритму психофізіологічного забезпечення діяльності?

5. Які основні принципи вибору та застосування дослідницьких методів психофізіологічного забезпечення діяльності?

6. Яка є їх класифікація?

7. Які основні групи оптимізаційних методів використовуються у психо­фізіологічному забезпеченні діяльності?