Література

магниевый скраб beletage

1. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психо­фізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. - К.: Міле- ніум, 2004. - 265 с.

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 400 с.

3. Макаренко Н.В. Теоретические основи и методики профессионального психофизиологического отбора военних специалистов / НИИ проблем военной медицини Украинской военно-медицинской академии. - К., 1996. - 336 с.

4. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Г.С. Никифоров, М.А. Дмитриева, Л.Н. Корнеева и др. / Под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. - 152 с.

Теми рефератів

1. Сучасні методи психофізіологічного відбору.

2. Діагностика стану при здійсненні психофізіологічного забезпечення діяльності.

3. Моніторинг психофізіологічного стану.

Творче завдання

Опишіть психофізіологічне забезпечення на прикладі якого-небудь (на вибір) виду діяльності?