2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

Тест САН

Тестова картка САН

Самооцінка вважається визнаним методом оцінки психо­фізіологічного (функціонального) стану людини. У прикладних дослідженнях досить широко використовується тест САН (са­мопочуття, активність, настрій). Він являє собою перелік 30 різних висловлювань, що мають характеризувати ці три показ­ники, які й виступають у ролі індикаторів функціонального стану (табл.. 2.1). Під час виконання тесту досліджуваний по­винен порівнювати свій стан з кожною ознакою, яка ранжуєть- ся за семибальною шкалою. Функціональний стан визначаєть­ся за усередненими бальними оцінками за кожною категорією ознак і характером співвідношень між ними [4].

Таблиця 2.1

1.

С

Самопочуття добре

3

2

1

0

1

2

3

Самопочуття погане

2.

С

Відчуваю себе сильним

3

2

1

0

1

2

3