3.7. Сенсорна система кістково-м'язового апарату

магниевый скраб beletage

Рецептори кістково-м'язового апарату (пропріорецептори) передають інформацію про рух тіла і його частин - положення суглобів, довжину і напругу всіх м'язів.

М'язи містять три типи рецепторів, що є джерелом інфор­мації про стан рухового апарату: первинні закінчення веретен, вторинні закінчення веретен і сухожильні рецептори Гольджі. Ці рецептори реагують на механічні подразнення і беруть участь у координації рухів. Інформація від м'язових рецепторів по висх­ідних шляхах спинного мозку надходить у вищі відділи централь­ної нервової системи, включаючи кору великого мозку.

Рецептори веретен передають у мозок інформацію про дов­жину м'яза і її зміну. Імпульсація від веретен у спинному моз­ку збуджує мотонейрони свого м'яза і гальмує мотонейрони м'яза-антагоніста. Вона також збуджує мотонейрони м'язів-зги- начів і гальмує мотонейрони м'язів-розгиначів.

Сухожильні рецептори Гольджі знаходяться в зоні з'єднан­ня м'язових волокон із сухожиллям. Вони збуджуються пропор­ційно силі скорочення м'яза і передають у мозок інформацію про силу, що розвивається м'язом. Волокна від цих рецепторів викликають у спинному мозку гальмування мотонейронів влас­ного м'яза і збудження мотонейронів м'яза-антагоніста.

2

З

Самостійною групою рецепторів є суглобні рецептори. Вони реагують на положення суглоба і на зміни суглобного кута.