3.9. Сенсорна система нюху

магниевый скраб beletage

Нюх так само, як і смак, заснований на хеморецепції. Але на відміну від смакових нюхові рецептори є дистантними і здатні збуджуватися на значній відстані від джерела запаху.

Слизувата оболонка нюхової області носа займає середню частину верхньої носової раковини і відповідну ділянку слизу­ватої оболонки носової перегородки. Нюховий епітелій - комп­лекс рецепторних, опорних і базальних клітин має товщину 100-150 мкм і містить близько 10 млн рецепторних клітин. Поверхня нюхового епітелію вкрита шаром слизу.

Кожна нюхова клітина на своїй поверхні має сферичне стовщення - нюхову булаву, з якої виступає 6-12 волосків дов­жиною до 10 мкм. Нюхові волоски занурені в рідке середови­ще, що виробляється боуменовими залозами. Завдяки цим во­лоскам площа контакту рецептора з молекулами пахучих речовин збільшується в десятки разів. Від нижньої частини рецепторної клітини відходить аксон.

Молекули пахучих речовин із плином повітря потрапляють у нюховий слиз. Тут вони взаємодіють з рецепторним білком, що знаходиться у волосках рецептора. У результаті в мембрані рецептора відкриваються натрієві канали і генерується рецеп­торний потенціал, що призводить до імпульсного розряду в аксоні рецептора.

Аксони всіх рецепторів утворюють нюховий нерв, що про­ходить через основу черепа і входить у нюхові луковиці. Овальні нюхові луковиці знаходяться на базальній поверхні лобових частин головного мозку. Далі нюховий нерв спрямовується в різні відділи мозку: переднє нюхове ядро, нюховий горбок, пре- пиріформну кору, періамігдалярну кору, частину ядер мигдале­подібного комплексу.

Розрізняють шість основних запахів - квітковий, гнильний, фруктовий, горілий, пряний, смолистий. Кожна рецепторна клітина здатна відповісти збудженням на характерний для неї, хоча і широкий, спектр пахучих речовин. Спектри чутливості різних клітин значною мірою перекриваються. Унаслідок цьо­го більш ніж 50% пахучих речовин виявляються загальними для будь-яких двох нюхових клітин.

Нюхова система людини має високу чутливість: нюховий рецеп­тор може бути збуджений однією молекулою пахучої речовини. Адаптація нюхової системи відбувається порівняно повільно - де­сятки секунд чи хвилин і залежить від концентрації пахучої речо­вини і швидкості потоку повітря над нюховим епітелієм.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає основна функція сенсорних процесів?

2. Що являє собою рецептор і як рецептори класифікуються?

3. Якою є загальна будова сенсорної системи?

4. Які основні структурні компоненти системи зору?

5. Якою є послідовність слухового відчуття?

6. У чому полягає функція вестибулярної системи?

7. Які існують основні види шкірної чутливості і чим вони відрізняються?

8. Яку функцію виконує сенсорна система кістково-м'язового апарату?

9. Якою є послідовність смакового відчуття?

10. Як побудована сенсорна система нюху?

Література

1. Батуев А.С. Физиология вьісшей нервной деятельности и сенсорньїх систем: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. - 317 с.

2. Лебедев А.Н., Забродин Ю.М. Психофизиология и психофизика. - М.: Наука, 1977. - 288 с.

3. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяль­ністю. - К.: Євролінія, 2002. - 320 с.

4. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. - 4-е изд. - М.: Флинта, 2004. - 400 с.

5. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

6. Хессет Дж. Введение в психофизиологию. - М.: Мир. - 1981. - 248 с.

7. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварини: Підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. - К.: Вища школа, 2003. - 464 с.

Теми рефератів

1. Зір у людини і тварин.

2. Звичайний і музикальний слух.

3. Тренування вестибулярної системи.

4. Рецептори шкіри.

5. Фізіологічне і психологічне значення смаку і запаху їжі для людини.

Творче завдання

Виділіть спільні та відмітні властивості різних сенсорних систем лю­дини.