7.1. Поняття несвідомого

магниевый скраб beletage

Під несвідомим розуміється вся сукупність змісту психі­чного життя, що недоступне безпосередньому усвідомленню. Це поняття в широкому змісті містить у собі всі психічні явища поза сферою свідомості - ті змісти психічного життя, про наявність яких людина або не підозрює в даний момент, або не знає про них уподовж тривалого часу, або взагалі ніко­ли не знала.

Прикладом може бути неусвідомленість сигналів, що безу­пинно надходять у головний мозок із самого організму люди­ни - її внутрішніх органів, м'язів, суглобів. Ці сигнали почина­ють усвідомлюватися переважно при виникненні патології відповідного органу, коли порушується його нормальне функ­ціонування. Однак у нормі вони створюють певне позитивне почуттєве тло, що забезпечує нормальне самопочуття людини.

Поняття несвідомого не слід змішувати з відсутністю усві­домлення внаслідок небажання індивіда розібратися в собі (тоб­то займатися інтроспекцією). Крім того, несвідоме (підсвідомість) відрізняється від передсвідомості (наприклад, певні спогади), зміст якого може бути легко усвідомленим.

Несвідомі процеси неможливо виявити простим зусиллям волі; їхнє розкриття вимагає використання особливих прийомів, таких як вільні асоціації, інтерпретація сновидінь, різні методики цілісного вивчення особистості (у тому числі проективні тести), гіпноз.

Перед експериментальною психофізіологією несвідомого (чи точніше - неусвідомлюваних психічних явищ) стоїть кілька основних питань:

 Чи можна у людини в стані бадьорості викликати або виробити психічні, поведінкові, емоційні, вегетативні, біо­електричні реакції чи стани на зовнішні стимули, зокре­ма словесні, без їхнього усвідомлення?

 Як впливають ці неусвідомлювані явища на психічні функції і поведінку, здійснювані на свідомому рівні?

 Якими є фізіологічні, мозкові механізми подібного впли­ву неусвідомлюваних процесів на свідому діяльність лю­дини? [2].

Можна виділити кілька основних класів проявів несвідомого:

1. Установки і неусвідомлювані мотиви, дійсний зміст яких не усвідомлюється в силу їхньої соціальної неприйнят­ності чи протиріччя з іншими мотивами.

2. Поведінкові автоматизми і стереотипи, що діють у звичній ситуації, усвідомлення яких є зайвим унаслідок їх відпрацьованості.

3. Підпорогове сприйняття.

4. Деякі змінені стани свідомості.