Розділ 10 Системні засади психофізіології : Психофізіологія : B-ko.com : Книги для студентів

Розділ 10 Системні засади психофізіології

 Поняття та основні положення системного підходу.

 Концепція системного підходу Б.Ф. Ломова.

 Теорія функціональних систем П.К. Анохіна.

 Людина як цілісна біопсихосоціальна система.