Методи психофізіологічних досліджень

магниевый скраб beletage

 Електро- і магнітоенцефалографія.

 Метод викликаних потенціалів.

 Реєстрація електричної активності шкіри.

 Реєстрація показників серцево-судинної системи.

 Реєстрація реакції очей.

 Поліграфні дослідження.

 Дослідження нейродинамічних властивостей людини.

 Самооцінка психофізіологічного стану.

Завдання даного розділу полягає в тому, щоб створити за­гальне уявлення про методи, які використовуються в сучасних психофізіологічних дослідженнях - від електрофізіологічних до методів суб'єктивної самооцінки. Хоча, з огляду на специфіку предмета психофізіології, їхній повний перелік, від тих, що бу­дуть стисло розглянуті, можна вважати суттєво більшим і таким, що постійно поповнюється.

Правильний вибір методики, адекватне використання її показників і тлумачення отриманих результатів, відповідне можливостям методики, є умовами, необхідними для проведен­ня успішного психофізіологічного дослідження. Вибір психо­фізіологічних методик і показників повинен логічно виплива­ти із прийнятого дослідником методологічного підходу і цілей, поставлених перед експериментом. Перевагу мають ті методи­ки, одержувані за допомогою яких показники дістають логічно несуперечливе змістовне тлумачення в контексті досліджува­ної психологічної чи психофізіологічної моделі [7].