Питання для самоконтролю

магниевый скраб beletage

1. Що являє собою поняття системного підходу і системи?

2. Які системні принципи розгляду психічних явищ були визначені Б.Ф. Ломовим?

3. Які рівні дослідження людини та її психіки були визначені Б.Ф. Ломовим?

4. Що являє собою функціональна система і які її вузлові механізми?

5. З яких блоків складається центральна архітектура функціональної си­стеми?

6. Які основні принципи функціонування функціональної системи?

7. У чому полягають основні погляди щодо розуміння людини як цілісної біопсихосоціальної системи?