11.6. Психофізіологія професійної діяльності

магниевый скраб beletage

Психофізіологічний аналіз діяльності являє собою вивчення структури і фізіологічних складових діяльності та їхніх взаємин із психологічними складовими.

Психофізіологія професійної діяльності - це напрям психо­фізіології, який вивчає динаміку психічних пізнавальних про­цесів, станів, утворень, якостей та функцій, їх вплив на працез­датність людини під час взаємодії умов та факторів в системі "техніка-людина-середовище" й визначає шляхи та засоби підтримки, збереження, відновлення ефективної та безпечної професійної діяльності [2].

Об'єктом дослідження психофізіології професійної діяльності є ефективна та безпечна професійна діяльність спеціалістів.

Предметом вивчення даної галузі вважаються:

 психічні та фізіологічні функції організму в умовах про­фесійної діяльності;

 закономірності та особливості діяльності спеціалістів;

 умови придатності до життєдіяльності;

 соціально-психологічні, гідрометеофактори і медико-біо- логічні фактори та їх вплив на працездатність і безпечну діяльність фахівців;

 психофізіологічна характеристика праці в системах управ­ління;

 індивідуальні особливості та функціональний стан, які впливають на ефективну та безпечну діяльність;

 засоби і методи збереження та підтримання працездат­ності і безпечної діяльності спеціалістів у звичайних та ек­стремальних умовах [2].