12.2. Психічний стан

магниевый скраб beletage

Виділяють чотири підходи до розуміння психічного стану:

 у феноменологічному плані психічний стан розуміється як відносно стабільно проявлена психічна реальність, яка за своїми характеристиками займає проміжне положення між психічними процесами й особистісними якостями індивіда;

 у функціональному плані - як атрибут діяльності, що виконується індивідом (забезпечення адаптивної функції);

 в онтологічному плані - як психічна свідомість індивіда;

 в екопсихологічному плані - як результат суб'єкт-об'єктної і (чи) суб'єкт-суб'єктної взаємодії в системі "індивід - се­редовище" (В.І. Панов).

Психічний стан людини являє собою цілісну характеристи­ку її психічної діяльності за певний період, що відображає складну структуру взаємозв'язків з вище- і нижче розташова­ними рівнями системи психічної регуляції, утворену процеса­ми самоуправління і саморегуляції (Г. Ш. Габдрєєва).

Компонентами психічного стану є: активаційний, емоційний і когнітивний.