§ 6. Цивільно-правова відповідальність запорушення екологічного законодавства