2.6. Товари побутової хімії, мінеральні добривата засоби захисту рослин

магниевый скраб beletage

2.6.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу засобівдля догляду за білизною і одягом; посудом і предметами домаш-нього вжитку; взуттям, виробами із шкіри та шкірозамінників; де-рев'яними меблями; автомобілями; а також засобів для боротьби зпобутовими комахами, антимольних, дезінфекційних і антистатич-них засобів; дезодорантів для приміщень і поглиначів запахів; гото-вих клеїв; хімічних засобів захисту рослин; ґрунтовок і шпаклівокмалярних; фарбувальних речовин; добрив мінеральних та інших(далі - товари побутової хімії).

Маркування товарів побутової хімії передбачає наявність ін-формації про найменування підприємства-виробника, його адресу,товарний (фірмовий) знак, назву виробу, масу нетто або місткість,номер партії, термін придатності, призначення та спосіб застосуваннятовару, умови зберігання, попереджувальні написи та запобіжні захо-ди, дату виготовлення, позначення нормативного документа.

Маркувальні дані розміщуються на етикетках або на упаковці.

На упаковці отруйних або вогненебезпечних товарів маютьбути попереджувальні написи: "Отрута"; "Вогненебезпечно"; "Бе-регти від вогню"; "Не розпиляти біля відкритого вогню"; "Оберіга-ти від попадання в очі" тощо, а також інформація про правила таумови безпечного їх використання.

Фарби мають додаткові маркувальні дані: марку, колір, витратина 1 м2, правила поводження з товаром, вид розчинника.

Здійснюючи приймання товарів, перевіряють дату виготов-лення і термін придатності товарів, які при тривалому зберіганнівтрачають якість (клеї, оліфи, лаки, емалі, фарби, деякі отрутохімі-кати, фотохімікати).

Зберігання товарів побутової хімії здійснюється з дотри-манням вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимогщодо транспортування та зберігання товарів.

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють зберіганнята продаж товарів побутової хімії у торговельних приміщеннях зурахуванням їх складу та призначення за умови, що отруйні товаризберігаються окремо від решти.

Товари побутової хімії зберігають у закритих сухих, чис-тих, добре вентильованих приміщеннях з підлогою з бетону або зкерамічних плиток при температурі не нижче ніж 0° C і не вищеніж від +20° до +25° C і відносній вологості повітря не більше ніж55 % - 65 %.

Для уникнення погіршення якості хімічних товарів (зволожуван-ня, руйнування та розкладання) забороняється зберігати товари по-бутової хімії у вологих приміщеннях.

При зберіганні легкозаймистих і горючих рідин у аерозо-льній упаковці, пляшках та іншій тарі необхідно захищати їх від діїпрямих променів світла та теплового впливу, при цьому забороня-ється зберігати одночасно більше 15 тисяч аерозольних упаковок.

При зберіганні товари побутової хімії розміщують окремоза групами, видами з урахуванням їх особливих властивостей.

Тверді лакофарбові товари зберігають окремо від рідких.Товари, які мають підвищену пожежну небезпеку (аерозольніупаковки, лаки, розчинники, нітроемалі, клеючі матеріали тощо),зберігають у герметичній тарі окремо від інших товарів у спеціаль-но пристосованих приміщеннях.

Окремо від інших товарів зберігають отрутохімікати.Забороняється зберігати:

легкозаймисті та горючі рідини в скляній тарі місткістю більшеніж 0,5 л кожна;

масла та інші мастильні матеріали, олійні фарби, оліфу, смолу -разом з горючими матеріалами;

лаки, спирти, розріджувачі, оліфу та інші вогненебезпечні речо-вини - у підвалах приміщень торговельного підприємства;

хімічні препарати і реактиви - в одному приміщенні з окислюва-чами, кислотами, горючими газами, легкозаймистими, горючимирідинами.

Товари побутової хімії у твердій упаковці розміщують напідтоварниках висотою штабеля не більше ніж 1,5 м, а в м'якій упа-ковці - на полицях стелажів.

Ці товари розміщують на відстані не менше ніж 1 м від приладівопалення, відстань між стінами та штабелями має бути не меншеніж 1 м.

При тривалому зберіганні товари побутової хімії необхід-но періодично оглядати, у разі необхідності просушувати, перевіря-ти цільність і герметичність тари отрутохімікатів, лакофарбовихтоварів, клеїв тощо.

На кожній упаковці (тарі) з хімічною речовиною має бутиетикетка або бірка з її назвою та зазначенням характерних власти-востей (окислювач, пальне, самозаймисте тощо).

Усі товари побутової хімії повинні мати анотації з інфор-мацією про споживчі властивості товару.

У торговельному (демонстраційному) залі товари побуто-вої хімії розміщують за групами на пристінних та острівних гірках,прилавках, у контейнерах та на іншому обладнанні.

Забороняється продаж товарів без інформаційних етике-ток, із закінченим терміном придатності, товарів у пошкодженійупаковці, а також небезпечних товарів побутової хімії (отрутохімі-катів, вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджу-вального маркування та інформації про правила та умови їх вико-ристання.

Продаж вогненебезпечних та отруйних побутових хімічних ре-човин неповнолітнім і особам у нетверезому стані забороняється.

Товари побутової хімії в аерозольній упаковці продаютьсяв ізольованих секціях або на ізольованих робочих місцях.

Асортимент товарів побутової хімії може бути розшире-ний за рахунок продажу інструментів для малярних робіт, садово-городнього інвентарю тощо.

Враховуючи можливий несприятливий вплив засобів по-бутової хімії на організм людини, до роботи з ними допускаютьсялише практично здорові люди віком 18 - 55 років, які не мають не-рвових, шкірних і алергічних захворювань. Особи віком понад 55років допускаються тільки з дозволу медичних органів. Не допус-каються до роботи особи з підвищеною чутливістю до хімічних ре-човин.