2.10. Парфумерно-косметичні товари і мило туалетне

магниевый скраб beletage

2.10.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу парфу-мерних товарів (духів, одеколонів, туалетної води, парфумернихнаборів) та лікувально-гігієнічних і декоративних косметичних то-варів (далі - парфумерно-косметичні товари), а також мила туалет-ного, включаючи мило, що містить медичні препарати.

Маркування парфумерно-косметичних товарів (на етикет-ці) і мила туалетного (на обгортці) передбачає наявність інформаціїпро найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний(фірмовий) знак, назву товару, масу нетто або місткість, дату виго-товлення, термін придатності, групу товару, позначення норматив-ного документа, номер партії.

При маркуванні прозорих парфумерно-косметичних товарів налицьовому боці етикетки може зазначатися тільки назва товару, ін-ші дані вказуються на зворотному боці етикетки.

Маркувальні дані можуть розміщуватися безпосередньо на упа-ковці парфумерно-косметичних товарів (на корпусі банки, коробки,пенала, туба, футляра тощо) та куску мила.

Приймаючи парфумерно-косметичні товари і мило туале-тне, перевірку їх якості здійснюють за органолептичними показни-ками (зовнішній вигляд, прозорість, колір, запах, герметичністьукупорки тощо), перевіряють маркування транспортної та спожив-чої тари, цілісність упаковки.

Парфумерно-косметичні товари і мило туалетне зберіга-ють у чистих, добре вентильованих приміщеннях при відносній во-логості 55 % - 70 % і температурі повітря:

парфумерно-косметичні товари - від +6° C до +25° C;

тверде мило туалетне - не нижче -5° C;

рідке мило туалетне - не нижче +5° C.

Парфумерно-косметичні товари зберігають на підтовар-никах і стелажах. їх розміщують на відстані не менше ніж 1 м відприладів опалення. Необхідно додержуватися попереджувальнихзнаків, зображених на упаковці, та попереджувальних написів: "Некидати", "Скло", "Верх" тощо, а також термінів зберігання кожноговиду товару та правил пожежної безпеки.

Висота складування для парфумерних товарів не має перевищу-вати 1,5 м, для косметичних товарів і мила туалетного - 2 м.

Не дозволяється попадання на парфумерно-косметичні товари імило туалетне прямих променів світла.

На парфумерно-косметичні товари, які надійшли до про-дажу, мають бути анотації щодо призначення товару, правил засто-сування, його складу, умов зберігання тощо.

При продажу духів, одеколонів, туалетної води продавецьповинен ознайомити покупця з їх запахом за допомогою лакмусо-вих папірців, які насичені цими виробами, а також зразків-понюшок, наданих виробником.

Забороняється в роздрібній торговельній мережі продаж духів,одеколонів, туалетної води на розлив.

У разі коли парфумерно-косметичні товари надійшли упродаж в упаковці з целофановою обгорткою або фірмовою стріч-кою, продавець повинен запропонувати покупцю перевірити вміступаковки.

При продажу парфумерно-косметичних товарів у аерозо-льній упаковці продавець у присутності покупця повинен перевіри-ти роботу аерозольної головки шляхом натиснення клапана.

Продавець парфумерно-косметичних товарів повиненпропонувати покупцю товари-новинки, взаємозамінні, супутні то-вари, надавати кваліфіковану допомогу у виборі товару.