Ситуація 2. Споживач виявив неістотні недоліки у продукціїпротягом гарантійного строку

магниевый скраб beletage

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строкунедоліків (будь-яких невідповідностей продукції вимогам нормати-вно-правових актів і нормативних документів, умовам договорівабо вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації пропродукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем)) спожи-вач у порядку та в строки, встановлені законодавством, має правовимагати (частина перша cr.8):

пропорційного зменшення ціни;

безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Споживач має право пред'явити одну з цих вимог, а в разі її не-виконання - заявити іншу.

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимогиспоживача) забов'язані прийняти товар неналежної якості у спожи-вача і задовольнити його вимоги (ч. 5, ст. 8). При цьому доставкавеликогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг та їх повер-нення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника(підприємства, що задовольняє вимоги споживача).

У разі пред'явлення споживачем вимог про безоплатне усуненнянедоліків товару вона повинна бути усунена протягом 14 днів з да-ти її пред'явлення або за згодою сторін в інші строки (ч. 9, ст. 8). на

письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з до-ставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємст-во, що задовольняє вимоги споживача) зобов'язані мати обміннийфонд товарів. Перелік таких товарів визначено постановою КМУвід 19.03.94 р. № 172. За кожний день затримки виконання вимогипро надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифі-кації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад уста-новлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка врозмірі 1% вартості товару.

У разі усунення недоліків шляхом заміни комплектуючого виро-бу або складової частини товару, на які встановлено гарантійністроки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складо-ву частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачевітовару після ремонту.

Відмова споживачеві в реалізації його прав може призвести донакладення штрафу у десятикратному розмірі вартості продукціївиходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але неменше 2 нмдг (п. 1 частини першої CT.23).