3.1. Класифікація і асортимент шоколаду

Асортимент шоколаду поділяють за кількома ознаками. Зале-жно від рецептури виділяють шоколад чорний, чорний гіркий, мо-лочний і білий; способу випуску — плитковий, фігурний і в по-рошку; за складом — без начинки і з начинкою, без добавок і здобавками; за складом і способом обробки шоколадної маси —звичайний і десертний.

Шоколад білий. Умовно до цієї групи відносять вироби накакао-маслі (31 %) і сухому молоці (25 %) під назвою Білий шо-колад. Какао-масло зумовлює характерний аромат, але у продук-ті відсутні алкалоїди.

Деякі підприємства випускають білий шоколад із загальнимвмістом какао-продуктів не менше 20 %, а молочних не меншеяк 14 %. Він може бути типової густини і пористий.

ПП «Малбі» виготовляє білий шоколад у широкому асорти-менті таких торгових марок як «Millennium», «Любимов», «Бон іБонік», «Чарівний», «Золотий горішок» (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Найменуваннябілого шоколаду

Мінімаль-ний вмісткакао про-дуктів^

Вмістжирів,г/100 г

Додаткові видисировини

1

2

3

4

RainfordMillennium

28,6

32,6

Молоко сухе не-збиране і знежире-не, лактоза

RainfordMillennium з ку-нжутом

28,0

34,9

Молоко сухе не-збиране і знежире-не, кунжут

1

2

3

4

Millennium Goldз цілими лісови-ми горіхами іізюмом

28,6

31,2

Молоко сухе не-збиране і знежире-не, солодкий поро-шок сироватки, лі-сові горіхи, ізюм

Millennium Goldз цілими лісови-ми горіхами

28,6

39,6

Молоко сухе не-збиране і знежире-не, лактоза, лісовігоріхи

Золотий горішокз цілими лісови-ми горіхами

28,6

39,6

Молоко сухе не-збиране і знежире-не, лактоза, цілілісові горіхи

Пористий

Millennium

Premium

30,0

32,6

Молоко сухе незби-ране і знежирене

ПористийMillenniumPremium з аро-матом капучино

30,0