4.4. Формування асортименту цукерокнеглазурованих

магниевый скраб beletage

Цукерки неглазуровані випускають тільки з деяких цукерко-вих мас: пралінової, типу праліне, на кондитерському жирі, по-мадної, молочної.

Найбільш приємними є цукерки Батони горіхові, що вигото-вляють із шоколадно-горіхового праліне, до складу якого входятьтакі цінні компоненти, як какао терте — 20 %, какао-масло — 4,ядро мигдалю або горіха ліщини смажене — 36 %. Вони маютьформу круглих батончиків.

Цукерки із мас типу праліне. Виробляють цукерки Батон-чики, Буратіно, Кавові, Маскарад. Важливим поліпшувачем длявсіх видів є какао-порошок. Найбільше його міститься в цукер-ках Буратіно — 10 %, в інших видах — 3-5 %. Підвищений вмістгоріхів у цукерках Маскарад — 19,4 і Буратіно 9,8 . Поліпшуєхарчову цінність виробів сухе молоко, %: Кавові —13,3, Батон-чики — 10,9, Маскарад — 9,7. Енергетична цінність даних про-дуктів досить висока, завдяки значній кількості кондитерськогожиру — 18,8-26,8 %. Більшість цукерок містять нетрадиційні ви-ди сировини: Батончики — 19,1 % какаовели, Маскарад — 4,9 %соєвого білкового концентрату.

ЗАТ «Одесакондитер2 пропонує Батончики хрусткі, щовключають подрібнені вафлі, Веселі батончики — подрібнені

Батончик буває молочний, хрусткий, з горішками, молочно-горіховий, вафельно-кремовий та ін (рис. 4.61). Батончик Вафе-льно-кремовий включає ніжне праліне з доданням молока і по-дрібненого хрусткого вафельного листа.

Батончики діабетичні (молочні) готують з використанням кси-літу, жиру кондитерського, какао-порошку, молока сухого, арахісасмаженого, ароматизатора, а цукерки на фруктозі — замість кси-літу включають фруктозу і ванільно-вершковий ароматизатор.

Цукерки Трюфельок мають масу типу праліне в какао-порошку, куполоподібну форму; цукерки Трюфель «Наполеон» —корпус типу праліне з доданням арахісу смаженого тертого та по-дрібненого, форма їх — куполоподібна. Батончик Пломбір виго-товляють з маси типу праліне, з доданням сухого знежиреногомолока і ароматизатора «молоко-вершки». Батончики Мікс — домаси типу праліне включають молоко і арахіс тертий. Смаковівластивості пралінової маси цукерок Молочний батончик по-ліпшені за допомогою сухого молока. Поліпшувачами складукорпусу типу праліне цукерок батончики Даріо є арахіс, висів-ки пшеничні і какао-порошок. Батончики Оригінальні випускаютьпрямокутної або куполоподібної форми, а до їх пралінового кор-пусу на рослинному жирі включають молоко сухе знежирене івафлі. Відмінностями рецептури батончиків Секрет є застосу-вання смаженого арахіса і какао-порошку. З використанням какао-порошку, сухого молока, ядра арахіса подрібненого і вафель по-дрібнених виготовляють Батончики на фруктозі.

вафлі і ванільний ароматизатор, Батончики з арахісом — арахі-сову крупку (рис. 4.62).

Цукерки Шарман прямокутної форми виробляють з пралі-новим корпусом, до якого додають кукурудзяне борошно і ка-као-порошок, а ВКФ «Луцьккондитер» — також з вершковим ішоколадним суфле, які мають відповідно біле або коричневезабарвлення, смак вершків чи какао продуктів.

Цукерки Золоті купола з вафельними крихтами готують наоснові цукру, рослинних жирів, арахісу смаженого з доданнямкакао-порошку, какао тертого, лецитину, ваніліну.

Цукерки із мас на кондитерському жирі. Випускають цуке-рки Польові, Скворушка, до складу яких входить 23,4-27,7 % конди-терського жиру і різні наповнювачі. Кращі за складом цукерки Скво-рушка, які містять 25,9 % сухого молока і 7 % грильяжних крихт,Польові — 14,6 % ядра соняшника молотого напівзнежиреного.

Цукерки неглазуровані помадні. Виробляють на основі цукро-вої, молочної, вершкової і помади крем-брюле. На цукровій помадінайкращий склад мають цукерки Нектар, що включають 10,3 % медунатурального, 7,7 % масла вершкового і 3,1 % ядра мигдалю смаже-ного тертого. В рецептурі цукерок Освіжаючі — молоко згущене іяблучна підварка, Аличевий нектар — підварка аличева і сік аличе-вий спиртований, Кальміус — фруктова помадка з додаванням ка-као-порошку, Фруктово-ягідний цукор — варення фруктово-ягідне.

Цукерки Шкільні виробляють з молочної помади за прос-тою рецептурою з використанням молока згущеного, масла се-лянського та ароматизатора «ванільний». Серед виробів на мо-лочній помаді поліпшений склад цукерок Прем'єра, в рецептуріяких 3,6 % какао-порошку і 2,4 % масла вершкового, а такожцукерок Молочно-медові, збагачених натуральним медом (87,9кг/т). Цукерки Корівка виготовляють з молочної помади наоснові згущеного молока. Цукерки Корівка-Зіронька шокола-дна — молочна помадка на вершковому маслі з доданням ка-као-порошку, Корівка Альпійська складається із молочної по-мади з доданням масла вершкового. У цукерок Корівка київськаі Корівка Рошен корпус — молочна помада, який містить моло-ко згущене, масло вершкове, ароматизатор «ванільний», інвер-тазу (термін придатності — 3 міс.) (рис. 4.63).

Молочна маса цукерок Світлячок додатково включає верш-кове масло і мандаринову підварку, Дитячі — малинову підвар-ку, а Яблучні — яблучну. Цукерки Аладін виготовляють з моло-чним помадим корпусом з доданням какао-порошку та ягідноїнастоянки, Шо-ко-ко — з доданням молока згущеного, вершко-вого масла і какао-порошку.

Цукерки Горіхова помадка на основі фруктової помади з додан-ням смаженого тертого горіха і какао-порошку, Какао з вершками —з молочної помади, у складі якої какао-порошок і вершкове ма-сло, Кавова з вершками — на основі молочно-фруктової помадиз доданням какао-порошку і вершкового масла (рис. 4.64). Збільшен-ня терміну придатності досягається включенням у рецептурнийсклад інвертази. Ароматизаторами цукерок служать відповідно «ара-хіс», «ваніль», а також «кава» і «пряжене молоко».

1          2          З

Рис. 4.64. Цукерки Горіхова помадка (1), Какао з вершками(2), Кавова з вершками (3)Цукерки на основі помади крем-брюле — Какао-крем, зба-гачені какао-порошком (5,9 %).

Цукерки з вершкової помади — Театральна помадка, Вершко-ва помадка, Вершкова помадка з цукатом. їх випускають незагорну-тими. Цукерки Театральна помадка має форму коржа з рифленоюповерхнею і оздобленням. Для приготування 1 т цукерок Вершковапомадка використовують, кг/т: молоко згущене — 522,7, масловершкове — 95,2, какао-порошок — 15,9, Вершкова помадка зцукатом: молоко згущене — 474,2, масло вершкове — 170,7, ка-као-порошок — 9,9, цукати — 23,6. Обидва види виробляють білого,рожевого і шоколадного кольорів, останній — фігурної форми і при-крашений шматочками цукату. Вироби мають приємний смак, запахі консистенцію у свіжому стані, але не стійкі під час зберігання.

Типову молочну помаду (цукор-пісок — 75 %, патока — 10,5 %,молоко згущене — 14,5 %) у кількості 94 % поєднують з маргари-ном (4,1 %), какао-порошком (1,9 %) і ароматизатором Вершковемасло (0,02 %).

Помадно-молочна цукеркова маса може включати сухийплавлений сир, завдяки чому підвищується біологічна цінність іполіпшуються органолептичні властивості виробів

Цукерки шаровані. Випускають цукерки Зірниця і Золотаосінь. Цукерки Зірниця складаються з молочно-помадного і шо-коладно-помадного шарів. До складу останнього, крім молочноїпомади, входить по 3,1 % какао тертого, горіха смаженого терто-го і коньяк. Цукерки Золота осінь складаються з трьох шарів:верхній і нижній — із молочно-помадної маси з доданням какао-порошку і кави, середній — із молочно-помадної маси з додан-ням тертих смажених горіхів і кави.

Цукерки Тандем апельсин, яблуко і вишня двошарові із зби-вної і желейної мас.

Цукерки неглазуровані молочні. Харчова цінність цих цу-керок в основному залежить від частки в їх рецептурі молока згу-щеного і масла вершкового. Найбільш високі споживні властивос-ті мають цукерки Вершкова тягнучка і Малютка, для виготовлен-ня яких витрачається відповідно молока згущеного 512,3 і 474,9кг/т, а масла вершкового — 117,4 і 108,9 кг/т. Для приготуванняцукерок Корівонька використовують менше молока згущеного(387,7 кг/т) і масла вершкового (12,1 кг/т). Вони складаються змолочної тягнучки, що має зацукрену скоринку. Під час зберіган-ня досить інтенсивно проходить кристалізація цукру і поступовезатвердіння виробів. Цукерки Золоте телятко мають частковоаморфну або повністю кристалічну структуру, а цукерки Старт —кристалічну структуру зацукреного молочного сиропу. ЦукеркиМалютка і Вершкова тягнучка випускають дрібного розміру (220шт/кг).

На ринку з'явились нові види цукерок, збагачені різними мі-кронутрієнтами, під загальною назвою «Цукерки молочні збага-чені» — «Ацидомілк», «Біфідомілк», «Лактомілк». Вони харак-теризуються ніжним молочним смаком і легким фруктово-ягідним ароматом. їх можна використовувати як самостійнийпродукт і сухий концентрат кисломолочних напоїв. Для цьогоцукерки розтирають і висипають у молоко з температурою 30-35°С, залишають у теплому місці на 8-10 год. Цукерки та отрима-ний продукт рекомендують використовувати у разі порушеннятравлення, дисбактеріозу, захворювань шлунково-кишковоготракту, печінки, для відновлення мікрофлори після прийняттяантибіотиків.

Біологічна активність «Ацидомілка» зумовлена включенням дойого складу комплексу ацидофільних бактерій, «Біфідомілка» —наявністю у них біфідобактерій, а «Лактомілка» — молочнокис-лих бактерій. Вони містять у межах 21-23 % жиру, 22-24 % біл-ка і 39-42 % вуглеводів. Гарантійний термін зберігання виробівпередбачений 12 міс.

Цукерки желейні неглазуровані виробляють на основі пек-тину під назвою Парад желе, шести різних ароматів і кольорів:Зелене яблуко, Містер Лимончик, Міс Вишенька, Містер Ананас,Міс Полуничка, Містер Мандаринчик.

Цукерки желейні пектиновіДжеллі, обсипані дрібнокриста-лічним цукром, включають у ре-цептурному складі пектин, сокиконцентровані: апельсиновий,лимонний, яблучний, полунич-ний, малиновий, грушевий, шістьароматизаторів, барвники нату-ральні: жовто-оранжевий Е160а,червоний Е120, жовтий Е100, зе-лений Е141/Е160а, червонийЕ163 (рис. 4.65). Термін придат-ності — 4 міс. Випускають фасо-ваними (150 г) і ваговими.

Боні-Фрут — желейно-пектинові цукерки в цукрі, уформі фруктів (рис. 4.66). Уїх складі вологоутримуючийагент, желеутворювачі: кара-гинан Е407 або пектин Е440,жир рослинний, соки концен-тровані: апельсиновий. ли-монний, яблучний, полунич-ний, малиновий, грушевий,регулятор кислотності трина-трійцитрат Е331, ароматиза-тори, барвники натуральні:жовто-оранжевий Е160а, чер-воний Е120, жовтий Е100,зелений Е141/160а, червонийЕ163. Термін придатності доспоживання становить 4 міс.

Шалена бджілка Фрутті — асорті із карагинанових желейнихцукерок з різними фруктовими начинками. До складу міксу Ша-лена бджілка Фрутті входить шість смаків желейних цукерокфруктового напрямку: апельсин, грейпфрут, кисла вишня, чер-воні ягоди, лимон-лайм і суниця. У виробництві цукерок викори-стовують натуральні соки і натуральні барвники. Цукерки ова-льної форми, містять в'язко-текучі начинки, які проглядаютьсякрізь корпус цукерок. Основними компонентами рецептури єцукор, патока, карагинан, суміш молочної і лимонної кислоти,тринатрійцитрат, крохмаль, жир рослинний, соки концентровані:вишневий, апельсиновий, полуничний, лимонний, грейпфруто-вий рожевий, малиновий, журавлиний, барвники червоний Е163,кармін Е120, каротин Е160а, зелений Е141, екстракт паприкиЕ160с, діоксид титану Е171. У 100 г продукту міститься: жи-рів — 0,3, вуглеводів — 79,2. Шалена бджілка Гаммі включаєшість смаків желейних цукерок, на основі відповідних аромати-заторів: ананас, медова диня, «тутті-фрутті», «фруктовий кок-тейль», барбарис, чорниця (рис. 4.67).

Milk-желе — желейні цукерки на основі пектину з доданняммолока. Желе має аромат полуниці і вишні з вершками, лісовихягід і тропічних фруктів.

Цукерки Асорті желейна включають ядра волоського горіха,ізюм, сироп із сухофруктів, агар, лимонну кислоту і виробляютькількох різновидів: Желейна з горіхом шоколадна (какао-порошок), «Слива», «Абрикос», Шоколадно-молочна, Молочна,Желейна фруктова з ізюмом.

Цукерки жувальні. Вони м'якші від карамелі, але маютьбільш яскраво виражені жувальні характеристики і більшу міц-ність, ніж желейні кондитерські вироби. Таким чином, жувальніцукерки проявляють властивості твердих, желейних і керованихкондитерських мас. Жувальні цукерки включають цукор, патоку(35-45 %), желюючі речовини (17-21 %), лимонну кислоту (0,9-1,2 %) і оліфен, як біологічно активну добавку (0,45-0,55 %). До-датково вносять аскорбінову кислоту (0,1 %) і низькомолекуляр-ні екзометаболіти Escherichia coli М-17 (0,5 %). Поліпшувачамицукерок можуть бути: молоко сухе, мед, мальтодекстрин, какаопродукти, горіхи та ін. Вироби мають форму невеликих звірят,риб і привабливий товарний вигляд.

Жувальні цукерки отримують із маси, яку виварюють забільш низької температури, ніж карамель. Вони містять 6-10 %вологи. Завдяки наявності в їх складі гідроколоїдів і значноїкількості води, вони мають жувальну текстуру. Як приклад,співвідношення основних рецептурних компонентів наведені втабл. 4.4.

Таблиця 4.4

Орієнтовний рецептурний склад жувальних цукерок

Інгредієнти

Вміст, %

Рецептура

1

2

3

Цукор

30

35

40

Патока

40

46

50

Вода

7

8

10

Желатин

1,0

2,8

5,0

Гуміарабік

Модифікований крохмаль

Білок

Інші гідроколоїди

В ода/Піноутвор ення

1,0

4,0

10,0

Жир

-

0,2

0,4

Емульгатори

 

 

 

Помадка/Цукрова пудра

1

2

5

Підкислювач

за необхідності

Ароматизатор

Барвник

Примітка. Вміст сухих речовин у цукерках 92 %.

Цукерки гуммі, що не містять желатину. У їх складі передба-чені камедь геллан і ню або ню/йота-карагинан з метою отри-мання твердої, пружної желатиноподібної текстури виробів. Час-тка камеді геллан у складі цукерок складає 0,25-0,75 %, а кара-гинану — 2-3 %. У рецептурі гуммі також є цукор, глюкознийсироп, кукурудзяна патока, високофруктозний сироп, концентра-ти соків.

4.5. Формування асортименту шоколадних цукерок

Цукерки шоколадні близькі за рецептурою до шоколаду значинкою, оскільки містять вагому частку його. В числі тради-ційних відомі цукерки Асорті, до складу більшості класичнихвходило 59 % шоколаду, цукерок з праліновою — 56 і з молоч-но-кремовою начинкою — 63 %. Вони мають різнорідну форму зрельєфним малюнком на поверхні. Випускають з однією начин-кою або набором цукерок, що містять не менш як три різні видиначинок.

Цукерки Асорті харківські можуть бути з праліновою, шоко-ладною, помадно-шоколадною, помадно-фруктовою, вершково-помадною і молочно-помадною начинками. Для приготуванняшоколадної начинки використовують відходи цукерок Асорті ішоколаду з різними начинками, які змішують із згущеним мо-локом, цукрово-патоковим сиропом, додаючи спирт і коньяк. В 1кг передбачено 80 шт. незагорнутих цукерок Асорті.

Цукерки Конфіл блюз молочне асорті з мигдальним пралі-не — куполоподібної форми з рельєфним малюнком на поверх-ні, а корпус цукерок — шоколадно-молочна маса із значнимвмістом смаженого тертого ядра мигдалю. Асорті з помадно-вершковою начинкою включають багато молока згущеного,масла вершкового, спирту і коньяку, Асорті із шоколадною на-чинкою готують на основі какао тертого, молока згущеного здоданням спирту і коньяку (рис. 4.68).

Цукерки типу Асорті можуть мати шоколадні оболонки різ-них форм, у тому числі стаканчиків. Висоту оболонки регулю-ють глибиною занурення штампів, охолоджених до — 12-14 °С.Начинку цукеркових мас розміщують шарами, нижній шар на-чинки виготовлений із ядра горіха фісташки смаженого терто-го. На поверхню начинки наносять шоколад або цукристу обо-лонку. Оздоблення поверхні часто виконане бланшированимядром фісташки, кавовим зерном, крупкою какао-бобів, сухо-фруктами та ін.

Цукерки типу Асорті включають: шоколадну глазур (57-60 %),цукор-пісок (10-12 %), ядро мигдалю смажене (10-12 %), оліюкокосову (2,6-3,5 %), молоко сухе знежирене (2 %), ядро мигда-лю терте (12-14 %).

Цукерки Бонсуар типу Асорті виробляють під назвою Бонсу-ар Трюфель шоколад, у яких трюфельний корпус з доданнямспирту і вони декоровані білою глазур'ю. Трюфель з ароматомлікеру Адвокат — з трюфельною начинкою з доданням спирту ідекоровані білою начинкою. Цього ж типу цукерки Крем Шам-пань — мають кремову начинку і декоровані білою глазур'ю, ацукерки Бонсуар з ароматом фісташок — з праліновою начин-кою і декоровані рельєфним рисунком. Бонсуар з ароматом ліке-ру Гранд Марньє з молочною начинкою, декоровані білою гла-зур'ю, Бонсуар лісовий горіх — з праліновою начинкою і цілимлісовим горіхом всередині, Бонсуар конфітюр французький — зкремовою начинкою з доданням полуничного ароматизатора,декоровані білою глазур'ю (рис. 4.69). Випускають у картоннихящиках масою нетто 2 кг. Термін зберігання цукерок — 5 міс.

5          6          7

Рис. 4.69. Цукерки Бонсуар Трюфель шоколад (1), Трюфель зароматом лікеру Адвокат (2), Крем Шампань (3), Бонсуар зароматом фісташок (4), Бонсуар з ароматом лікеру Гранд Ма-рньє (5), Бонсуар лісовий горіх (6),Бонсуар конфітюр французький (7)

Цукерки Мінор і Нотка типу асорті з кремовою начинкою наоснові праліне (для Нотки горіхового праліне) і згущеного моло-

ка. Розрізняють за оригінальною формою. Цукерки Авантаж — зоригінальною кремовою начинкою. Цукерки Унісон типу асортіз молочно-кремовою начинкою включають значну кількість су-хих вершків, молока сухого незбираного і знежиреного, а такожспирт і лактозу (рис. 4.70).

Запатентований набір цукерок Асорті з трьома видами начи-нок. Цукерка-матрьошка великого розміру має помадну начинку,середнього — шоколадну, а найменша — желейну.

Цукерки Ніжна казка — двошаровіглазуровані цукерки, що складаються ізмолочного і шоколадного праліне з до-данням подрібненого горіха (4.71).

Склад: цукор, горіхи, жири рослин-ні, какао-терте, молоко сухе, еквіваленткакао-масла, сироватка суха молочна,какао-порошок, емульгатори (лецитин,Рис. 4.71. Цукерки палсгаард), ароматизатор ідентичнийНіжна казка натуральному.

В 100 г продукту міститься: білків —8,4 г, жирів — 35,7 г, вуглеводів — 51 г.

Цукерки Царське ласунство, Алмаз, Слов'янка випуска-ють у вигляді асорті відповідно з помадною начинкою і смакомфісташок і помадно-шоколадною (рис. 4.72). Для них використо-вують горіх смажений тертий, молоко згущене, вершки сухі(крім цукерок Алмаз), какао продукти та ін. В цукерках Алмазміститься менше білків (4 % проти 7,1 %), жирів (23,2 % проти28,3 %) і більше вуглеводів (60,7 % проти 53,1 %). Термін прида-тності цукерок передбачений 8 міс.

Цукерки Ангаже, глазуровані шоколадною глазур'ю, вироб-ляють із шоколадно-ванільним, мигдально-кремовим, шоколад-но-горіховим корпусами (рис. 4.73).

1

2          3

Рис. 4.73. Цукерки Ангаже шоколадно-ванільні (1), мигдально-кремові (2), шоколадно-горіхові (3)

Шоколадні цукерки Рів'єра — куполоподібної форми, маютьоболонки з молочного шоколаду, а начинки — вершково-кремовіз хрусткими кульками, горіхово-кремові з хрусткими кульками,кавово-кремові з хрусткими кульками (рис. 4.74).

1          2          з

Рис. 4.74. Шоколадні цукерки Рів 'єра з хрусткими кульками:вершково-кремові (1), горіхово-кремові (2), кавово-кремові (3)

Шоколадні цукерки Вар'єте виробляють з горіховим кремомта хрусткими кульками і з кавовим кремом та хрусткими куль-ками. Вони мають куполоподібну форму і термін придатності 8міс. Рецептурний склад їх поліпшений завдяки використаннюмолока сухого незбираного, фундука смаженого тертого, кульокхрустких, какао-порошку. У рецептуру включають какао терте,какао-масло, жир рослинний.

Цукерки крем-лікер випускають у молочному і темному шо-коладі. Вони мають шоколадно-кремову начинку з доданнямспирту, ароматизаторів, какао-порошку, молока сухого знежире-ного, емульгаторів та ін. Цукерки Туш випускають з праліновоюначинкою у темному і молочному шоколаді (рис. 4.75). Ці виро-би розрізняють за формою і забарвленням.

12        3          4

Рис. 4.75. Цукерки крем-лікер в молочному (1) і темномушоколаді (2), Туш у темному (3) і молочному шоколаді (4)

Цукерки Еліт буваютьз молочно-шоколадноюначинкою в молочному ітемному шоколаді ова-льної форми (рис. 4.76).Рецептурою передбаче-

Рис. 4.76. Цукерки Еліт         ний також спирт.

Типу «асорті» виробляють шоколадні цукерки Екзотичні,Маркіза, Маленький Париж. Перший у вигляді морських кони-ків, креветок та мушлів. У них пралінова начинка з доданнямкакао-порошку та сухого молока на основі рослинних жирів ітертого горіха. Цукерки Маркіза і Маленький принц — різнома-нітної форми з рельєфним малюнком на поверхні та молочно-помадними начинками (рис 4.77).

З використанням рисових кульок, ізюму, залитих чорнимшоколадом, готують цукерки Паула; рисових кульок і дрібногоарахісу, залитого чорним шоколадом — Роселла; рисових кульокі згущеного молока, залитих чорним шоколадом — Джованна.

крем (2), РоКоКо вишуканий лимон (3)

Цукерки РоКоКо крем ніжний в шоколаді з комбінованокремовою начинкою і фісташковим ароматом. їх готують з вико-ристанням цукру, молока сухого незбираного і знежиреного, жи-ру рослинного, глюкозно-фруктозного сиропу, какао-масла, ка-као-тертого, персипана, вологоутримуючого агента — сорбіту,спирту, лецитину і ароматизаторів «фісташка», «горіх-нуга», ва-нілін, барвники зелений (Е141), куркумін (Е100). Харчова цін-ність 100 г продукту, г: білків — 6,3, жирів — 32, вуглеводів —52,1. РоКоКо горіх-крем має поліпшений склад з використаннямсухих вершків, какао-тертого, фундука смаженого тертого і мо-лока сухого незбираного. Містить більше жирів (40,4 г) і меншевуглеводів (50 г). РоКоКо вишуканий лимон близький за скла-дом до РоКоКо крем ніжний, але включає ароматизатор «лимонмеринга», ідентичний натуральному, а барвник тільки тартразин

Е102 (рис. 4.78).

Шоколадні цукерки Барокко (з шоколадно-ванільною, шо-коладно-горіховою начинками, мигдально-кремовою) збері-гаються 6 міс. Вони мають кулясту форму, виготовляються зчорного та білого або молочного та чорного шоколаду (рис.4.79). Рецептурою на цукерки передбачені: какао терте, фун-дук/мигдаль смажений тертий, какао-масло, жири рослинні,молоко сухе незбиране і знежирене, спирт (у мигдально-кремовій начинці); з шоколадно-горіховою і мигдально-кремовою — какао-порошок.

Цукерки Ренуар у шоколаді зтрьома начинками: молочно-вершковою, молочно-вершковоюз фісташковим смаком, ванільно-шоколадною (рис. 4.80). Основ-ною сировиною служить цукор,какао-масло, какао терте, молокосухе незбиране, вершки сухі, жи-ри рослинні, патока, сорбітол,емульгатор Е 472с, спирт, леци-тин, ванілін, ароматизатори («фі-сташка», «вершки», «какао», «ва-ніль»), барвники натуральні (кур-кумін Е100 і зелений Е141). Цу-керки містять 31,7 г/100 г жиру,4,9 білків і 50,3 г/100 г вуглеводів.

Цукерки Казковий горішок виробляють з кількома видаминачинок: кремовою, горіхово-кремовою, шоколадно-горіховою

(рис. 4.81). Типовий склад для цукерок з кремовою начинкоювключає: цукор, какао терте, какао-масло, какао-порошок, сухівершки, фундук смажений, подрібнений і тертий, ароматизатор«фундук» і ванілін. Харчова цінність 100 г продукту складає г:білків — 6,6, жирів — 43,6, вуглеводів — 44,9. Упаковують ма-сою нетто 3 кг.

ф ф

1          2          З

Рис. 4.81. Цукерки Казковий горішок кремові (1),горіхово-кремові (2), шоколадно-горіхові (3)

Цукерки Жорж софі (крем-брюле, крем-лікер, крем-вершки)виготовляють з помадно-кремовою начинкою, склад якої перед-бачає застосування молока згущеного, масла вершкового, конья-ку. Вони мають прямокутну форму з рельєфним малюнком наповерхні. Цукерки Жорж Ампір включають шоколадне праліне,до складу якого входять подрібнені ядра горіхів смажених зцукром і какао продукти. Вони мають смак і аромат натураль-ної кави з вершками. Цукерки Шарман прямокутної формивиробляють з праліновим корпусом, до якого додають кукуру-дзяне борошно і какао-порошок. Цукерки Шантьє вирізняютьсяквадратною формою, на поверхні наносений рельєфний малю-нок. До складу шоколадної начинки вводять молоко згущене,спирт, коньяк, ароматизатор.

Цукерки Троянда з начинкою крем-брюле містять жиру 24,5г/100 г, білків 3,1 і вуглеводів 64,3 г/100г. Термін зберігання 6місяців.

Цукерки Балтійські фантазії виготовлені з чорного і білогошоколаду у формі морських гребінців з ніжним праліне всереди-ні. Шоколадні цукерки Чорна перлина з помадною начинкою івключенням родзинок.

На основі кураги виробляють цукерки Курага в чорному шо-коладі і Курага з мигдалем, глазурована білим шоколадом, а зчорносливу — Чорнослив у білому шоколаді, з кокосової струж-ки в молочному сиропі — Кокосове чудо.

Шоколадні цукерки Кедровий десерт складаються із шоко-ладу для формування і начинки, яку готують із використаннямнастойки кедрового горіха воскової стиглості в оболонці і жу-равлиний, брусничний сік чи мед або їх суміш. Співвідношенняшоколаду для формування і начинки передбачено 1,5:1.

Шоколадні цукерки Milennium Gold з горіховим праліне і зцілим лісовим горіхом. Вони складаються із шоколаду чорного,що містить не менше 61 % какао продуктів. До складу начинкивходять: фундук цілий, подрібнений і тертий, какао терте, цукор,молоко сухе незбиране і знежирене, а також жир рослинний ілецитин. Начинка містить 40,8 % жиру.

Цукерки Корона з мигдалем та ніжним кремом у складі на-чинки передбачені: какао терте, мигдаль смажений і подрібне-ний, молоко сухе і кокосова олія. Вони містять 35,4 г/100 г жи-рів, 8,9 білків і 52,4 г/100 г вуглеводів.

Цукерки Полуничний аромат випускають куполоподібноїформи з помадно-фруктовою начинкою. Для приготування 1 тцукерок витрачають 607,24 кг шоколаду для формування, 104,1кг молока згущеного, 57,8 кг підварки полуничної.

Цукерки Вишневий аромат також мають куполоподібну форму змалюнком вишні на поверхні і фруктово-лікерною начинкою. Часткашоколаду досягає 59,8 %. До складу начинки, крім цукру, патоки, ли-монної кислоти і ароматизатора, також входять пюре вишневе і спирт.

Цукерки Пляшечки любительські готують з молочно-помадноюначинкою, а частка шоколаду повинна складати 59 %. ЦукеркиШашки мають помадно-вершкову начинку і їх випускають у наборісвітлого (шоколад горіховий 416,2 кг/т і темного (шоколад для фо-рмування 416,2 кг/т) видів. Відомі також шоколадні цукерки Осінь,Русалонька, Дебют, Веселий вулик, Медовий аромат, Футбол та ін.

Деякі підприємства виробляють шоколадні цукерки зкарамельною начинкою і карамельними крихтами, з трюфель-ною начинкою, з подрібненим горіхом і масою всього 5 г.

У числі нових видів під ТМ «Київ Град» виділені шоко-ладні цукерки Амаретка з мигдалем (включають подрібнене ядромигдалю), Біла королева (шоколадна глазур білого кольору і яд-ро фундука), Карат з арахісом (подрібнений арахіс), Київські зорі(ядро фундука), Сонячна родзинка (родзинки) (рис. 4.82).

4          5

Рис. 4.82. Цукерки Амаретка з мигдалем (1), Біла королева (2),Карат з арахісом (3), Київські зорі (4), Сонячна родзинка (5)

Шоколадні батончики Кльово Нуга різноманітних смаків умолочному шоколаді: нуга ваніль (біла нуга), нуга карамель (білануга з шаром м'якої карамелі), нуга арахіс (біла нуга з арахісом),нуга арахіс-карамель (біла нуга з шаром м'якої карамелі і арахі-сом), нуга какао (нуга з добавкою какао), нуга какао-карамель(нуга з додаванням какао і шаром м'якої карамелі).

Запоріжська кондитерськафабрика пропонує наступні видишоколадних цукерок Запоріжжя(рис. 4.83) і Бонбонієра (з начин-ками шоколадною, крем-брюле,помадно-вершковою, праліне ішоколадний крем), а також цу-керки Елегантс, Шоко-Бум, ДеньЛюбові (у формі сердечка), За-порізька Січ (шестишарові).

4.6. Цукерки фасовані і в наборах

Набір Богема («Світоч») включає цукерки: Золотий горішок(мигдальне праліне з фундуком), Вечірній Львів (помадно-горіхове праліне з лікером), Стожари (з молочно-помадною на-чинкою з додаванням коньяку), Вишневий аромат (з фруктовоюначинкою зі спиртом), Грильяж галицький (грильяжний корпус зфундуком та ізюмом), Грильяж шоколадний (грильяжний корпусз арохісом), Жар-птичка (світле і темне праліне з додаваннямкави) та Світоч (світлий і темний шоколад з помадно-вершковоюначинкою). Цукерки Вечірній Львів і Жар-птичка на поверхнімають оздоблення з білого шоколаду. Маса нетто набору перед-бачена 320 г. Цукерки Сузір'я з грильяжним корпусом маютькруглу форму і виготовляють із суміші лісових горіхів та арахісув поєднанні з медом. Цукерки глазуровані шоколадною гла-зур'ю. З праліновим корпусом цукерки куполоподібної формиГармонія. їх рецептура включає арахіс, рослинний жир, молоко,корицю, а поверхня обсипана вафельною крихтою.

Цукерки Рафаелло складаються з двох тонких вафельних по-ловинок, всередині м'який кокосовий крем і цілий обсмажениймигдальний горіх. Зверху цукерки покриті кокосовими пластів-цями, що надає їм оригінальної форми. Герметична упаковка до-зволяє тривалий період зберегти свіжість хрумких вафель іякість продукту (рис. 4.84).

Рафаел-ло, 240 г

Рафаелло«Дзвіно-чок»,100 г

і.

Рафа-

еллоКуб,280г

Рис. 4.84. Асортимент фасованих цукерок Рафаелло

Цукерки Новорічні подарунки у вигляді відповідних фігур(Ялинка, Фургон, Ліхтарик, Дід Мороз, Хатка, Баул) випускаютьпевної маси і з переважанням відповідного асортименту цукерок,

а в деяких видів і карамелі. Набір Подарунковий може бути різ-ної маси з новорічною тематикою і різноманітним асортиментомцукерок, а в деяких і карамелі (рис. 4.85).

У цукерках «Мон Шеррі» поєднуються темний шоколад, іта-лійські вишні і вишневий лікер.

Набір шоколадних цукерок «Шоколадна колекція Рошен»включає: цукерки в молочному шоколаді з трюфельною начин-кою та «Irish Cream» лікером; цукерки в десертному шоколаді змолочно-вершковою начинкою; цукерки в молочному шоколадіз мигдальною начинкою та цілим мигдалем; цукерки з персипа-новою начинкою; цукерки в десертному шоколаді з вишнею безкісточки у вишневому лікері; цукерки в молочному шоколаді зкавовим кремом та хрусткими кульками. Використовують сіквишневий концентрований, вишневу настойку, вишню спирто-вану, спирт, каву натуральну розчинну, персипан, глюкозно-фруктозний сироп, молоко сухе незбиране і знежирене, вершкисухі, жири рослинні, кульки хрусткі. Мінімальний вміст какаопродуктів — 27 %. У 100 г продукту міститься білків — 5,2 г,жирів — 29,9 г, вуглеводів — 49,0 г. Маса нетто упаковки 156 г,312 г і 472 г. Термін придатності цих виробів до споживання пе-редбачений 8 місяців.

Цукерки Київ вечірній куполоподібної форми, мають кор-пус праліне з цілим ядром фундука. У складі цукерок: какаотерте, какао-масло, кокосова олія, фундук смажений цілий іподрібнений, молоко сухе, коньяк, лецитин, ароматизатор ва-нільний (рис. 4.86).

1 2

Рис. 4.86. Набір шоколадних цукерок «Шоколадна колекціяРошен» (1) і «Київ вечірній» (2)

Цукерки у шоколаді Ренуар виробляють з трьома різними на-чинками. Рецептурний склад їх передбачає використання какао-масла, какао тертого, молока сухого незбираного, вершків сухих,жирів рослинних, сорбітолу Е420, спирту, ваніліну, ароматизато-рів: «фісташка», «вершки», «какао» та «ваніль»; барвників нату-ральних — куркумін Е100, зелений Е141. Маса нетто — 227 г, атермін придатності — 6 міс.

Шоколадний набір Барокко включає в рецептурі какао терте,жири рослинні, молоко сухе незбиране та знежирене, мигдальсмажений тертий, фундук смажений тертий, какао-масло, какао-порошок, спирт, ароматизатор «марципан», «ванілін». Маса нет-то — 258 г. Термін придатності становить 6 міс.

Цукерки Трюфель Рошен (з коньяком, з Irish Cream лікером, зшампанським) являють собою м'який трюфель круглої форми. Уїх складі: какао терте, молоко незбиране, жири рослинні, конь-як/лікер/шампанське, вершки сухі, какао-масло, сорбітом Е420,відповідний ароматизатор, а цукерки Трюфель Рошен з шампан-ським — додатково спирт (рис. 4.87). Термін придатності — 6 міс.

Набір шоколадних цукерок Люкс включає наступні вироби:Пушкінський платан, Одеська стріла, Ностальгія, Вечірні вогні,Метеорит, Асорті з помадно-ягідною, помадно-фруктовою, пома-дно-вершковою і шоколадною начинками. Маса цукерок — 890 г.

Набір шоколадних цукерок Солодка казка складається із цу-керок Метеорит, Пушкінський платан і Асорті із шоколадноюначинкою. Термін придатності передбачений 6 міс (рис. 4.88).

Рис. 4.88. Набір цукерок Люкс (1) і Солодка казка (2)

Вишня в шоколаді — цукерки в десертному шоколаді з виш-нею без кісточки у вишневому сиропі. До рецептурного складувиробів входять: какао терте, вишня спиртована, какао-масло,вишнева настоянка, рослинний жир, сік вишневий концентрова-ний, глюкоза, ароматизатори «вишня», «ванільний». Випускаютьмасою нетто — 313/157 г. Термін придатності цукерок до спо-живання становить 10 міс.

з

Шоколадні цукерки Вар'єте виробляють із вершковим кремом іхрусткими кульками, з горіховим кремом та хрусткими кульками, ізкавовим кремом та хрусткими кульками, фасують масою неттовідповідно 230 і 220 г (рис. 4.89). У складі цукерок з вершковимкремом цукор, какао-терте, какао-масло, какао-порошок, вершкисухі, молоко сухе знежирене, жири рослинні, кульки хрусткі рисові,лецитин, ванілін. Термін їх придатності — 8 міс.

Цукерки Версаль з мигдальною начинкою та цілим мигдалем і змолочним шоколадом та цілим мигдалем містять у рецептурі миг-даль смажений цілий та тертий, какао-масло, какао терте, молокосухе незбиране, жир рослинний/вершки сухі відповідно виду виро-бів. Маса нетто передбачена 150 г, а термін придатності — 8 міс.

Цукерки типу «Асорті» Камілла випускають з ароматом по-луниці, чорної смородини, капучіно (рис. 4.90). У них корпуслікерний з доданням пюре фруктово-ягідного і відповідногоароматизатора. Термін зберігання — 7 міс. Маса фасованих цу-керок — 140 г.

Цукерки типу «Асор-ті» у формі серця з шо-коладно-кремовою на-чинкою з доданнямспирту і ароматизатора«вершки» (рис. 4.91).Маса нетто — 160 г. Цу-керки На щастя типуасорті у формі підкови ізшоколадною начинкою,в яку додають коньяк іароматизатор «чорнийшоколад» (рис. 4.92).Маса упаковки — 205 г.

Асорті Рошен-асорті включають чотири види шоколаднихцукерок з праліновою та помадною начинками. Для їх виготов-лення використовують: какао терте, какао-масло, молоко згуще-не, ядро фундука смажене, рослинний жир, спирт, масло верш-кове, какао-порошок, ароматизатори «молоко пряжене», «каваарабіка», «шоколад молочний» та «ванільний». Маса нетто —430 г, а термін придатності до споживання передбачений 8 міс.

Шоколадні цукерки типу Асорті під назвою Бонсуар випус-кають фасованими по 220 г: Трюфель шоколад, Крем Шампань,Трюфель з ароматом лікеру Адвокат і Бонсуар з ароматом фіс-ташок (рис. 4.93). Термін зберігання 150 днів.

Маргарита в асортименті (з начинкою з темного праліне тацілим лісовим горіхом, з кремовою начинкою та цілим лісовим

горіхом, з кавово-кремовою начинкою) шоколадні цукерки з на-чинкою відповідно праліновою, кремовою, кавово-кремовою(рис. 4.94). Рецептура першого різновиду включає, крім какаотертого, какао-масла і рослинного жиру, фундук смажений цілийта подрібнений, молоко сухе незбиране, ароматизатор «ваніль-ний», другого різновиду — фундук, вершки сухі, ароматизатори«фундук», «ванільний», третього різновиду — какао-порошок,вершки сухі, ароматизатори «кава арабіка», «ванільний». Масанетто становить 230 г, а термін придатності — 8 міс.

У десертному шоколаді випускають цукерки Монте-Крісто васортименті: з ромом — з начинкою з ромового лікеру ( викори-стовують ром); з коньяком — з начинкою з коньячного лікеру(коньячний лікер); вишня з коньяком — з вишнею без кісточки(коньячний лікер, вишня без кісточки спиртована); вишня з ліке-ром «Cherry» — з вишнею без кісточки у вишневому лікері (ви-шневий лікер, вишня без кісточки спиртована) (рис. 4.95). Цуке-рки мають термін придатності до споживання 10 міс.

Цукерки Десерт — глазуровані шоколадною глазур'ю, ова-льної форми. Корпус — зварений у сиропі дрібний чорносливбез кісточки. У складі також какао терте, какао-масло, чорно-слив, лецитин, ароматизатор «ванільний». Маса нетто — 210 г.Термін придатності — 3 міс.

Глазурованими шоколадною глазур'ю випускають цукеркиСтріла подільська, які мають конусоподібну форму, а корпус —помадно-кремовий з доданням спирту й коньяку (рис. 4.96). Ускладі цукерок: цукор-пісок, какао терте, какао-масло, масло ве-ршкове, молоко згущене, патока, спирт, коньяк, лецитин, арома-тизатор «ваніль».

Фасованими по 200 г, з терміном придатності 3 міс. випус-кають цукерки Кузя (апельсин, амаретто, ківі, кокос, суниця, ба-нан). їх виготовляють зі збивним корпусом, глазурованими шо-коладною глазур'ю. Рецептура включає агар, сухий яєчний бі-лок, коньяк, ароматизатори, харчові барвники Е102, Е124, Е132.

Вінницькі галаретки в асортименті: лимон, апельсин, персик,екзотичний смак мають желейний корпус і шоколадну глазур. Урецептурі виробів: какао-масло, какао терте, агар, ароматизато-ри, лецитин, харчові барвники Е102, Е124.

Цукерки Корона Венеціанська ніч готують на основі рослиннихжирів, какао-порошку, з доданням фундука смаженого подрібнено-го і цілого, какао тертого, молока сухого знежиреного, ароматиза-торів «фундук» і «ванілін». Маса нетто цукерок — 500 г.

«Ферреро Роше» — хрумкі цукерки з молочного шоколаду,обсипані горіховою крихтою, з начинкою із шоколадного крему іцілими горіхами всередині (рис. 4.97).

Компанія «АВК» випускає шоколадно-вафельні цукерки зцілим лісовим горіхом наступних видів: Шедевр «Premio Nero»,Шедевр «Premio Bianco», Шедевр «Exclusive» (рис. 4.98).

ШокоLove — цукерки із молочного шоколаду з трьома ви-дами ніжних жирових мас — горіховою, шоколадною і вершко-вою, які фасують у квадратні упаковки. ШокоLove Коктейль —цукерки із молочного шоколаду з двошаровою шоколадною ма-сою зі смаками шоколадного крем-лікеру і лікерів «Талібу»,«Шерідан» і «Куантро» у шестикутних упаковках.

Шоколадні цукерки Конфетель мають конусоподібну форму,фасують масою нетто 240 г та включають шоколадно-вершковуначинку з доданням горіхів обсмажених подрібнених. Для їх ви-робництва використовують молочний шоколад. Цукерки МоленРуж де Парі — глазуровані шоколадною глазур'ю з корпусом —ванільне суфле і згущене молока «торфі». Цукерки Лідо де Паріхарактеризуються куполоподібною формою, мають комбінова-ний корпус, молочне желе і пряжене згущене молоко. їх поверх-ня покрита шоколадною глазур'ю. Цукерки Канкан де Парі виго-товляють з подвійним корпусом — шоколадне желе і згущенемолоко (рис. 4.99). Поверхня глазурована шоколадною глазур'ю.

1          2          3

Рис. 4.99. Цукерки Молен Руж де Парі (1), Лідо де Парі (2),Канкан де Парі (3)

Комбінований корпус молочне суфле і помада, з додан-ням шоколадного лікеру мають глазуровані шоколадною гла-зур'ю цукерки Крем Суфле (зі смаком шоколадного лікеру, ірла-ндських вершків, тропічних фруктів полуниці). їх поверхня де-корована білим шоколадом. Маса нетто — 225 г.

Набір

Вікторіявключає цукеркиСтріла, Метеорит іПташине молоко, анабір Вітаю — Стожа-ри, Вишневий рай івафельні трубочкиЕвридіка (рис. 4.100 і4.101).

Глазурованими шоколадною глазур'ю виготовляють цукеркиз праліновим корпусом Міледі. Маса нетто передбачена 235 г. їхповерхня обсипана вафельною крихтою. Цукерки Domior зі сма-ком рому, складаються із шоколадно-кремової цукеркової маси,з доданням рому та хрустких вафель, покритих чорним шокола-дом. Цукерки Вечір золотий виготовляють з праліновим корпу-сом, з використанням цілого лісового горіху, глазурованими шо-коладною глазур'ю (рис. 4.102).

12        3          4

Рис. 4.102. Цукерки Domior зі смаком рому (1), віскі (2);

Вечір золотий 510 г (3) і 255 г (4)

Глазуровані шоколадною глазур'юцукерки Менует включають грильяж-ний корпус на основі фундука (рис.4.103). їх споживні властивості поліп-шені доданням меду і родзинок.

Випускають масою нетто 300 г уящиках по 10 штук.         риа 4103, Цукерки

Термін зберігання передбачений —            Менует

6 міс.

Цукерки Чорнослив у желе, глазуровані шоколадною гла-зур'ю, виготовляють на основі звареного у цукровому сиропічорносливу і з желейною начинкою на основі пектину. Термінпридатності до споживання становить 4 міс., а маса нетто перед-бачена 230 г.

Цукерки шоколадні з комбінованими масами ТМ «Белі ссі-мо» включають в асортимент: крем-брюле, коньяк з лимоном,ромова вишня, шоколадний крем, бейліз, бьянко (смак кокосу),кава з лікером. Встановлена лінія дозволяє виробляти кілька на-чинкових мас — тоффі, желейні і лікерні.

Асортимент цукерок серії Беліссімо представлений наступ-ними найменуваннями: Шоколадний крем (шоколадний смак ушоколадному крем-брюле), Бейліз (зі смаком лікеру «Бейліз» уніжній шоколадно-молочній масі з лікером «Бейліз»), Ромовавишня (зі смаком спілої вишні у крем-брюле зі смаком вишні ірому), Бьянко (з ароматом кокосу в ніжній молочно-кокосовіймасі), Кава з лікером (шоколадний смак у крем-брюле зі смакомкави і лікеру), Крем-брюле (смак крем-брюле), Коньяк з лимо-ном (лимонна ніжність у крем-брюле з ароматом коньяку) (рис.4.104).

Набір шоколадних цукерок «Дзеркальна струя» випускають зшоколадно-горіховою начинкою, грильяжною (горіх фундук),грильяжною м'якою (горіх кешью), помадно-кремовою (кокосо-ва стружка), шоколадною, шоколадно-горіховою (горіх фундук),із суфлейною (аромат кави і вершків). У рецептурному складішоколадна глазур, какао-масло, какао терте, какао-порошок, оліякокосова, масло вершкове, горіхи (мигдаль, фундук, кешью), мо-локо сухе, яєчний білок, спирт, коньяк, кокосова стружка, вафлі,лецитин, ванілін, ароматизатори «ванільно-вершковий», «верш-ки», «крем-лікер», «ірисо-вершковий» і барвник карамельний.

Цукерки П'ять зірочок випускають кількох номерів: №1 — зтрюфельною начинкою «коньяк» — це м'який трюфель круглоїформи з коньяком, №2 — з молочно-вершковою начинкою у фо-рмі серця, №3 — м'який трюфель круглої форми з Irish Cream,№4 — з ванільно-шоколадним корпусом і №5 — м'який трю-фель круглої форми з шампанським, без додання какао тертого(рис. 4.105).

Набір цукерок Луцьк включає три різновиди: Шоколадно-кремові з горішком, Золоте кільце і Полуниця заспиртована звершками. Набір цукерок Чернівці складається із цукерок Мете-орит, Вишня заспиртована в шоколаді та Чорнослив у шоколаді.Набір цукерок Святковий включає 4 види цукерок: Метеорит,Чорнослив у шоколаді, Шоколадно-кремові з горішком та Золотекільце; набір Урочистий — цукерки Стріла, Мигдалинка, Чорно-слив у шоколаді та Смородина з вершками. Набір цукерок Вітаюскладається із цукерок: Горіхова гілка, Стожари та Еврика.

Набір цукерок Фруктовий квартет поєднує чорний і білийшоколад на чорносливі і куразі, Чорнослив з грецьким горіхом,покритий чорним шоколадом і Чорнослив у білому шоколаді, атакож Курага з мигдалем у білому шоколаді (рис. 4.106).

Набір З любов'ю включає три види цукерок: Пташине мо-локо, Стріла і Метеорит. Термін придатності до споживаннястановить 1,5 міс. Розфасовують цукерки масою нетто 630 г. Доскладу набору цукерок Старий Житомир входить вісім видів:цукерки з чорного шоколаду у формі серця Любов, з білого шо-коладу — Серденько моє, у формі підкови — Удача, з комбіно-ваним корпусом — Для вас, шоколадна монетка — Багатство ішоколадні цукерки з трьома видами начинок Асорті. Термінпридатності 4 міс., а маса нетто — 450 г. Набір цукерок Україназ любов'ю складається з цукерок Любов, Удача і Асорті. Термінпридатності 6 міс.

Набір шоколадних цукерок Пре-зент включає різновиди: Королівськийгорішок (цукерки куполо-подібної фо-рми з праліновою начинкою з додан-ням цілого горіха фундука), Попурігоріхове (у формі горіха з праліновоюначинкою), Попурі крем-брюле мигда-льне (куполоподібної форми з рельєф-ним малюнком на поверхні і з начин-кою помада крем-брюле з доданняммигдалю) (рис. 4.107).

Сувенірний набір шоколадно-горіхових цукерок куполоподі-бної форми Купола України виробляють з різними смаками на-чинки: капучіно, яєчний лікер, лісовий горіх. Цукерки мають те-рмін придатності до споживання 4 міс.

Донецький сувенір — це набір гла-зурованих шоколадною глазур'ю цуке-рок Прометей (грильяж на основі сма-женого арахісу) (рис. 4.108), Білочка відАВК (праліне з подрібненим арахісом).

  • Рис. 4.108. Цукерки Термін придатності до споживанняп         ~          становить 3 міс.

Прометей

ф

Шоколадний набір ДариПолісся мають форму бочечки,з'єднаної із двох шоколаднихполовинок (рис. 4.109). Всере-дині цих половинок — часткововиварений натуральний припасжуравлини, чорниці, чорноїсмородини, горобини і меду. Те-рмін зберігання — 1 рік.

Набір шоколадних цукерок Nestle Gold Choolate включає 7вид