7.1. Печиво затяжне

магниевый скраб beletage

Печиво затяжне виготовляють з борошна вищого і 1-го сортів.Кращі смакові властивості має печиво з борошна вищого сорту намаслі вершковому і молоці незбираному (Дитяче, Дитяче з глюко-зою, Шкільне, Веселі друзі). Поліпшені споживні властивості пе-чива із сиром, яке включає по 216 кг/т сиру та маргарину і 57,9кг/т меланжу.

З метою поліпшення складу пропонують стандартні препаратихарчових волокон: полідекстрозу і комплексну добавку Fibrex-595. Завдяки цьому підвищена якість готових виробів.

З пониженим вмістом маргарину (78-100 кг/т) випускаютьпечиво Зоологічне, Зоосвіт, Східна суміш, Марія (рис. 7.1), Ма-рка Марія, Вінницьке, із середнім (109-137 кг/т) — Променис-те, Полісся, Осіннє листя, Червоний мак, Солоне, Молочне (молокосухе незбиране, ароматизатор «молоко») (рис. 7.2), з підвищеним(148 кг/т) — Яблуко, Приз капучіно, Презент з шоколадом (ка-као терте і какао-масло).

Розроблені нові види печива з доданням какао продуктів. При-кладом може служити печиво Презент з молочним шоколадом,Презент з гірким шоколадом та Презент з шоколадом (рис.7.2).Крім какао продуктів, включає сухе молоко і рослинний жир,ароматизатор і розпушувач піросульфат натрію. Презент з молоч-ним шоколадом містить 10,3 г білків і 26,2 г/100 г жирів.

Одеська кондитерська фабрика виготовляє затяжне печиво зароматом ванілі різноманітної форми в асортименті: Букварик,Веселі ведмежата та Зоологічне(рис. 7.3).

На кондитерському жирі готують печиво Студентське, Фес-тивальне, Стріла, Успіх, Сирне, Яблучно-молочне. Для деякихвидів передбачені такі поліпшувачі: Веселі друзі — сухі верш-ки, Осіннє листя — молоко незбиране згущене з цукром, Яблу-чно-молочне — сухе знежирене молоко з яблучним соком і яблуч-ним пюре, Сирне — сир нежирний, Зірниця — молоко згущенеі морквяний порошок, Успіх — сироватка суха і пюре яблучне,Полісся — сік яблучний концентрований і молоко незбиране, Він-ницьке — морквяне пюре, Яблуко — яблучне пюре. Вологість бі-льшості видів печива (6±1)%. Фігурна форма передбачена для пе-чива Зоологічне, Зоосвіт, Східна суміш, Веселі друзі, Осіннє листя;прямокутна — Солоне, Яблуко; кругла — Марія, а інші можутьбути двох — трьох різновидів.

Високоволокнисті харчові добавки вважаються поліфункціо-нальними і їх рекомендують для затяжного печива. Завдяки цимдобавкам розширюється асортимент виробів, знижується енерге-тична цінність і подовжується термін їх свіжості.

•           Печиво затяжне Ням-ням, глазу-

роване кондитерською глазур'ю. Ре-цептурним складом передбачено бо-рошно пшеничне вищого ґатунку ісуха молочна сироватка. Форма печи-ва — квіточка (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Печиво затяжнеНям-ням

Печиво затяжне із борошна 1-го сорту виробляють тільки намаргарині і рослинних жирах з невеликою кількістю поліпшува-чів. Маргарин (81-104 кг/г) входить до рецептури печива Спорт,Старт, Загадка, Крокет, Арія, Золота осінь. Кулінарний жир пе-редбачений рецептурами на печиво Виноградне цвітіння, Крос,Пуншеве. На олії рослинній з доданням молока сухого знежирено-го виробляють печиво Моя люба і Моя люба вишневе. Для деякихвидів використовують такі поліпшувачі: Виноградне цвітіння —виноградний сік і молоко незбиране згущене з цукром, До пива —молоко незбиране, кмин, Крос — молоко пастеризоване і фрукто-во-ягідне пюре, Старт — суху білкову суміш, Арія — яблучну па-сту, Золота осінь — згущене молоко і гарбузове пюре, Ромашка —яблучне пюре. Вологість більшості видів печива (7±1)%.

Для нових різновидів затяжного печива профілактичного при-значення пропонують добавки, що містить харчові волокна, зок-рема морські бурі водорості — ламінарії і фукуси, у вигляді кру-пок, продукти їх переробки — водоростевий порошок Мароніт іальгінат кальцію, а також яблучний пектин і мікрокристалічнуцелюлозу у порошкоподібному стані. Завдяки поліфункціональ-ним рослинним добавкам можна розширити асортимент печивапрофілактичного призначення, знизити енергетичну цінність і по-довжити тривалість збереження свіжості. Розроблені серії перспе-ктивних сортів затяжного печива. Наприклад, у 100 г печива Віта,з використанням водоростевого порошку Мароніт міститься бли-зько 100 мкг йоду, що складає 50 % від рекомендованої добовоїнорми споживання.

7.2. Печиво цукрове

Печиво цукрове завдяки більшому вмісту цукру, жиру, мела-нжу має солодший смак, темніше забарвлення поверхні, підвище-ну крихкість і пористість на зломі, а також характерний малюнокповерхні.

З борошна вищого сорту на маслі вершковому виробляютьпечиво Весняне, У добрий час, Дієтичне, Морквяне, Нектар, Смі-шинки, Щасливе дитинство. Органолептичні властивості виробівполіпшують: печива У добрий час — молоко згущене з цукром,простокваша і шафран, Морквяне — молоко сухе знежирене з цу-кром і морквяний сік, Смішки — молоко сухе знежирене і глюкоза,інших видів — молоко незбиране. Вироби містять від 18 до22 %цукру-піску і мають вологість (4, 5±1, 5) %.

Асортимент виробів на маргарині більш різноманітний, у томучислі з високою його часткою (189-218 кг/т) — Калорійне, Гар-монія, Суничне, Ювілейне, Янтар; із середньою (123-165 кг/т) —Апельсинове, Квартет, До чаю, Лимонне, Молочне, Привіт, Ран-кове, Фантазія. На кулінарному жирі виготовляють печиво Виног-радний букет — 20 %, Осіння казка, Світання — по 15, Сузір'я —14,6 %. Більшість видів печива включає значну частку цукру —піску — 21-22 %, нижчий вміст цукру в печиві Гармонія — 16,5,Осіння казка — 15 %, Світання — 15,6 %, Райдужне — 10 %, З ма-йонезом — 15,5 %, Сузір'я — 13,9 %.

Для багатьох видів печива використовують молоко незбиране,а також поліпшувачі: Гармонія — сироватку згущену, Суничне —сухі вершки, Калорійне — дріжджі, Молочне — молоко згущене зцукром, Ніжне і 3 майонезом — майонез, Осіння казка — виног-радне вакуум-сусло, молоко згущене з цукром, Світання — виног-радне вакуум-сусло і сироватку суху, Янтар — сухий жовток. Во-логість печива (4, 5±1, 5)%.

3а останній період більшість видів печива випускають на жирірослинному з використанням молока сухого незбираного (МаркаНадія, Марка до чаю, Серденько), яєчного порошку, відповіднихароматизаторів. Вміст жиру в цих видах печива складає від 16,5 до19 г/100 г. 3 доданням фундука випускають печиво Марка з какао-горіховим кремом, арахісу — Княжий Львів. Вміст жиру в нихвідповідно складає 24,1 і 18,3 г/ 100 г. Поліпшений склад характе-рний для Композиції в молочному шоколаді з ванільним кремом,у рецептурі якої какао-масло, какао терте, вершки сухі, молокосухе знежирене. Вміст жиру в останніх двох видах печива відпо-відно складає 24,1 і 26,3 г/100 г.

АТ «Харківська бісквітна фабрика» випускає серію цукро-вого печива з пшеничного борошна вищого ґатунку Ведмедик:молочний, шоколадний, медовий, кокосовий з використаннямжиру рослинного, сухого молока, яєчних продуктів; 33 корови:варена згущонка, сметанка, сирочок з використанням кукуру-дзяного борошна, маргарину, яєчних продуктів, молока сухогонезбираного; Букет: апельсиновий (з ароматом апельсину), вес-няний (з ароматом чорної смородини), полуничний (з ароматомполуниці), лимонний (з ароматом лимону) (рис.7.5); Корівка:кава з молоком, вершкова, пряжене молоко, шоколадний смакіз збагаченням молоком, яйцепродуктами і какао продуктами;Приз: капучіно, з ізюмом, з горіхами, пряжене молоко.

У вигляді футбольногом'яча виробляють печиво цу-крове Форвард, у рецептуруякого входить борошно пше-ничне вищого ґатунку, яєчніпродукти, молоко сухе незби-ране та маргарин. Поверхняпечива оброблена яєчною зма-зкою та посипана цукром(рис. 7.7).

Кондитерська фабрика«Житомирські ласощі» вироб-ляє серію цукрового печиваЗолоте кільце з ароматами:«крем-брюле», «мигдаль»,«молоко». Термін зберігання 6місяців (рис.7.8).

Вона пропонує цукрове печиво різноманітної форми в ши-рокому асортименті: Веселий джаз (з ароматом масло-вершки),Банкір (з ароматом масло-вершки та лісового горіха), Лімбо (зароматом масло-вершки та лісового горіха) (рис. 7.9).

Ш

> Щ?, /т[1] ^

> vr      І ° •

Із підвищеним вмістом су-хого незбираного молока іяєчних продуктів виготовля-ють печиво цукрове Забавка,яке має різноманітну форму увигляді звіряток. Виготовля-ють фасованим у художньооформлені коробки масою 500г (рис. 7.6).

. % - ж:            = V

Какао-порошок перед-бачений рецептурою напечиво Отелло апельсин +імбир (вводять ароматиза-тор «імбир + апельсин»,молоко сухе, яєчні проду-кти) (рис. 7.10). У печивіДаріо використано ядрогоріха кешью і ароматиза-тор «грецький горіх». Во-но містить жиру 17,1 г/100г (рис. 7.11).

Печиво цукрове може бути глазурова-ним шоколадною (Віночок у шоколаді (рис.7.12)) або кондитерською глазур'ю із спів-відношенням кондитерська глазур:основа1:(1,7-2,3) і яєчний порошок;жировий ком-понент в основі, рівним 1:10. Кондитерськаглазур включає, мас.%: какао-порошок —15-16, жировий компонент — 32-33, фосфа-тиди — 0,35-0,45, ароматизатори — 0,05-0,06, цукрова пудра — решта.

В рецептурі печива «Ера» замість молочно-жирового продуктупередбачена суміш із молочного маргарину з сухою підсирноюсироваткою і маслянкою у співвідношенні 1:0,5:2, що забезпечуєпідвищену шаруватість і рівномірність розподілу жирового про-дукту.

Корпорація Рошен пропонує печиво цукрове з борошна вищо-го ґатунку на маргарині молочному Клаптики (з включенням екс-тракту рослинного), Джуліанна (у формі серця з використаннямдріжджів, сухого молока та молочного маргарину) (рис. 7.13), Зе-рнятко (з доданням какао-порошку і екстракту рослинного, можебути і з маком), глазуроване з нижньої сторони печиво цукровеСуперприз (збагачене сухим знежиреним молоком, какао-порошком і глюкозою) (рис. 7.13), глазуроване Алі-Баба (з вне-сенням какао-порошку).

Хрустке печиво Паличка шоколадна виробляють з борошнапшеничного вищого ґатунку на маргарині з доданням какао-порошку, сухих вершків, інвертного сиропу, ароматизатору «шо-колад» і екстракту рослинного. Містить 25,0 % жиру і 7,1 % білка.

Компанія «Конті2 розробила декілька видів печива з декоромна поверхні. Печиво Дивна ніч-Конті має смак пряженого молока ікакао, глазуроване цукровою глазур'ю (рис. 7.14), Брізе з макомабо з кунжутом — посипане відповідно маком чи кунжутом, ден-це глазуроване, а декор із шоколадної глазурі і покрите сиропом.

Печиво Ракушечка виготовлене фігурним у формі мушлі, ніж-не печиво зі смаком згущеного молока і ванільним ароматом, при-сипане цукром (рис.7.14). Печиво День і ніч — одне білого, а дру-ге коричневого кольору, з'єднані шоколадно-вершковим кремом(рис.7.14).

Печиво Цукрові кільця виготовляють без глазурування, в шо-коладній глазурі з кокосом і в шоколадній глазурі із зефіром (рис.7.15).

Розроблено печиво цукрове з різними начинками, яке має ви-гляд сендвічів: Сюрприз (фруктова начинка) та Чернівецьке(прошароване збивною масою і частково глазуроване шоколад-ною глазур'ю).

Корпорація Рошен запропонувала нове печиво цукрове з на-чинками: Ідилія полуниця-крем (з використанням джему полуни-чного, глюкози, маслянки сухої); Дабл-крем (з введенням марга-рину молочного, маслянки сухої, молока сухого знежиреного,глюкози, какао-порошку, білка яєчного сухого); Смуглянка (з ви-користанням маргарину молочного, жирів рослинних, какао-порошку, глюкози, маслянки сухої, сироватки солодкої та молокасухого знежиреного) (рис. 7.17).

Печиво здобне Му-льти-кейт молоко (рис.7.18) готують з молоч-но-кремовою начинкоюта Мульти-кейт какаовиробляють з викорис-танням какао і молочно-кремової    начинки

(рис.7.19).

1          2          З

Рис. 7.20. Печиво До кави з лимонним ароматом (1), До кави змалиновим ароматом (2), До кави з ароматом пряжене молоко (3)

Какао-порошок поліпшує органолептичні властивості печиваАвангард, Дружба, Садко, Шоколадне, Каштанове (завдяки доба-вкам має шоколадно-мигдалевий смак), Дивна ніч-Конті, Люкс,Серед інших поліпшувачів використовують: для печива Авангарді Літнє — молоко сухе знежирене, Молочне — молоко сухе (рис.7.21), Дружба — молоко згущене і сухе, Ізюминка — молоко згу-щене з цукром, виноградний сік, Кримське, Курортне — виногра-дне вакуум-сусло і молоко згущене з цукром, Фруктове — яблуч-ну начинку. Молоко згущене з цукром входить до рецептури пе-

Печиво цукрове з борошна І сорту можуть виготовляти на ма-слі вершковому (Авангард, Дружба), на маргарині (Літнє, Нашамарка (Марка), Популярне, Садко, Цукрове, Фруктове, Чайне,Шахове, Шоколадне), кулінарному жирі (Виноградне, Золотисте,Ізюминка, Кримське, Курортне, Полянка, Потічок). Пониженийвміст цукру-піску передбачений для печива Золотисте — 13,6 %,Кримське — 13,5 %, Курортне — 13,9 %, Полянка — 12,9 %, По-тічок — 14 8 %. Печиво До кави може бути з ароматизаторами«кокосовий», «лимонний», «малиновий», «ванільний», «пряженемолоко» (рис. 7.20).

чива Полянка, Потічок, Травнева ніч, Цукрове. Вологість більшо-сті видів печива (5±1,5)%, а в 1 кг міститься переважно 70 шт.,крім печива Садко, Золотисте, Авангард.

Печиво Бамбіно-Конті може бути з цукром (залите сиропом іпосипане цукром), з кунжутом і з маком. Печиво серії Буратіновипускають Асорті з доданням маку, родзинок та горіхів, з родзи-нками, з маком та з горіхами (включенням подрібненого смажено-го арахісу) (рис. 7.22). Печива Маруня може бути з кокосом, з ма-ком, з какао. Містить 15,2 г/ 100 г жиру.

Печиво серії Здорово зі зниженим вмістом цукру, з доданняммаку або кунжуту, має аромат кориці.

Печиво Болеро готують з різноманітними ароматизаторами:пряжене молоко, медове, кокосове, капучіно.

Обґрунтована можливість отримання цукрового печива звикористанням борошна із м'якозерної пшениці нового сортуГармонія. Нерозчинні харчові волокна у складі фруктової на-чинки поліпшують її термостабільні властивості, попереджу-ють намокання печива за рахунок зниження синерезису і, від-повідно, сприяють подовженню терміну придатності. Розроб-лені технології двох видів цукрового печива, що містять гуміа-рабік, нерозчинні харчові волокна і лактозу.

Досліджено печиво, в якому 10-20 або 30 % шортенінгу за-мінили 20% вівсяних висівок (препарату Nutrim). Завдяки цьо-му знижується діаметр і збільшується маса печива. Збільшеннявологості зумовлене заміною шортенінгу, веде до погіршенняеластичності тіста для печива. Твердість печива не змінюєтьсяу разі заміни 20 % шортенінгу пропареними висівками, тоді якколір печива стає світлішим із збільшенням кількості Nutrim.

Розроблено рецептуру цукрового печива, збагаченого хар-човими волокнами, з лікувально-профілактичними властивос-тями. В дослідженнях використали харчові волокна «ВітацельWF 200». Дані волокна на 98 % складаються з баластних речо-вин. Головна функціональна особливість «Вітацель WF 200» —висока водозв'язуюча і жиропоглинаюча здатність, а також за-вдяки цим волокнам поліпшуються органолептичні властивості,збільшується вихід печива, продукція набуває лікувально-профілактичних властивостей .

Борошно пшеничне в поєднанні з кукурудзяним передбаче-не для печива Зоря і Домашня здоба, які містять відповідно 12,6і 23,1 г/100 г жиру.

Запропонована технологія борошняних кондитерських ви-робів із суміші пшеничного першого сорту, сочевичного й ама-рантового борошна. Його використовують у рецептуру цукро-вого печива Шахове. Воно вирізняється оригінальним смаком,вираженим ароматом і приємним кольором, а також міститьбільше на 1,39 % білків і на 0,17 % жиру. Біологічна цінністьпечива, приготовленого за запропонованою рецептурою, на45,8 % вища контролю. Харчова цінність такого печива збіль-шена на 44,5 %.

Солодовий екстракт рекомендують використовувати в реце-птурах цукрового печива, що сприяє збільшення об'єму виробівна 12-14 %, збільшенню пористості та насиченості забарвлен-ня. Використання солодового екстракту у виробництві цукро-вого печива сприяє підвищенню його харчової й біологічноїцінності внаслідок збільшення кількості білка на 20 % і зни-ження енергетичної цінності на 10 %. Значно зростає кількістьвітамінів: С і В2 — у 2 рази, В1 — на 60 %, мінеральних елемен-тів Са, К і Р — майже в 1,5 раза, Fe — на 65 %.

Глазурованим шоколадною глазур'ю випускають печивоХлопчик-Мізинчик у формі паличок, Артемон (з доданням ядрасмаженого горіха), Київські каштани та Візерункове (рис. 7.23).Нижня частина покрита шоколадною глазур'ю у печиві Раку-шечка, яке посипане цукром, Лимончик-Конті плюс (декорова-не цукровою глазур'ю).

1          2          З

Рис. 7.23. Печиво цукрове ТМ Копті: Хлопчик-Мізинчик (1),Артемон (2) та Візерункове (3)

Підприємства компанії «Конті2 випускають широкий асор-тимент печива, у тому числі по два печива з'єднані відповіднимкремом і глазуровані шоколадною глазур'ю: Супер-Контік углазурі (шоколадно-вершковий крем), Супер-Контік з горіхом ушоколадній глазурі (шоколадно-вершковий крем) Супер-Контікзгущене молоко у шоколадній глазурі (начинка з ароматомзгущеного молока).

Цукровою глазур'ю покривають печиво Дивне-Конті з аро-матом пряженого молока, Дивна ніч-Конті (зі смаком пряжено-го молока та какао). Декороване цукровою глазур'ю печиво Зо-лотий Лимончик-Конті .

Печиво Мандри і Еліт-кафе готують з використанням шор-тенінгу. У рецептурі печива Мандри передбачено також сухемолоко, а в окремих видах (з горіхом) — подрібнений арахіс.Основними рецептурними компонентами печива Еліт-кафе,крім борошна 1-го сорту і жиру, є сухе і згущене молоко та яє-чні продукти. Воно може бути зі смаком пряженого молока,вершків, шоколаду, кави, кокосу, крем-брюле і фундука.

Печиво Джек-Пот виготовляють різноманітної форми, гла-зурованим кондитерською глазур'ю.

Печиво з фруктовою начинкою містить у складі начинкиізюм або курагу, цукрову пудру, крохмаль. Термін зберіганняцього печива досягає двох місяців.

Під торговою маркою Шантель-Конті виготовляють печивов асортименті: Шантель шоколадний крем (начинка ніжна ка-рамель (тоффі) з шоколадним смаком, покрите темною шокола-дною глазур'ю з декором із молочного шоколаду), Шантельмалина (начинка малинове желе, покрите темною шоколадноюглазур'ю, декороване молочним шоколадом) і Шантель горіх(начинка ніжна шоколадна карамель (тоффі) і дроблений горіх,покрите темною шоколадною глазур'ю з декором із молочногошоколаду).

Печиво шароване. Тістову заготовку готують на маргарині,а для оздоблювального прошарку використовують яєчний по-рошок, желатин, інвертний сироп, лимонну кислоту, аромати-затор.

У виробництві трьохшарового печива з мармеладним про-шарком використовують GENU-пектин AS кондитерський,який відповідає необхідним вимогам. На основі GENU-пектинувипускають тиксотропні термостійкі джеми, які не піддаютьсясинерезису з вмістом сухих речовин 45-70 %, що дозволяє роз-ливати маси з різними температурами. Печиво Поцілунок янго-ла з відсадженою на ньому збитою масою на GENU-пектині.Така маса має густину 0,2-0,25 кг/м3, некислий смак і повітрянуконсистенцію. Виріб глазурують шоколадною глазур'ю.

Печиво Карапуз-Конті випускають посипаним цукром, ма-ком або кунжутом.

Для отримання цукрового печива зі зниженим вмістом цук-ру й жиру, без змін властивостей, доцільно використовуватиборошно крупного помелу. Також необхідно враховувати сту-пінь пошкодження крохмальних зерен борошна: для приготу-вання цукрового тіста пропонують борошно із м'якозерноїпшениці з низьким вмістом клейковини і найменш пошкодже-ними зернами крохмалю.

Цукрове печиво Монетки зоригінальним малюнком у виглядімонет готують з борошна пшени-чного у поєднанні з кукурудзя-ним. До його складу входять: ін-вертний сироп, маргарин, молоко,яєчні продукти, сіль, розпушува-чі, лецитин, ароматизатор         Рис. 7.24. Печиво(рис.7.24). Монетки

Розроблено цукрове печиво на основі борошна тритікалево-го хлібопекарського обдирного.

Печиво з використанням рослинного жиру і морквяно-молочного порошку має яскраво-золотисте забарвлення, при-ємний смак і аромат, гладку поверхню, добре виражену шару-ватість, не високі густину й намокаємість.

Розроблено рецептуру цукрового печива з добавками розто-ропші і карательки. Раціональні кількості даних добавок відпо-відно складають 5 % і 3-5 % до борошна пшеничного. У печиві зцими добавками зменшена кількість моно- і дицукридів, на 5 %знижена енергетична цінність, збільшена кількість магнію, ка-лію, натрію, йоду, селену і вітамінів. Це печиво володіє радіо-захисними властивостями.

Розроблений напівфабрикат із шипшини для виготовленняжировмісних виробів тривалого зберігання. Для цього створенатехнологія отримання жирових паст із насіння шипшини за до-помогою мелано-хімічного активатору. Висока дисперсністьдозволяє рекомендувати її для впровадження у виробництво.

Запропоновано використання пшеничного зародку із вміс-том 27,8 % білка і лізину 2,32 г/100г для заміни 0-25 % у реце-птурі борошна. Задовільна якість готової продукції досягаєтьсязаміною зародком 15% пшеничного борошна. У дослідах натваринах продукт такого складу має високий коефіцієнт засво-єння білка. Характеристика біологічної цінності білка співпадаєз оцінкою раціону, що містить 10 % казеїну.

Сащенко Н.Н. встановив, що внаслідок екструзійного обро-бітку інгибірується мікрофлора пшеничних зародкових пласті-вців і пшеничних висівок, що забезпечує збільшення термінупридатності і збереженості їх початкової харчової цінності ускладі цукрового печива і вафель з жировими начинками.

Перспективним напрямком розробки виробів профілактич-ного призначення вважають створення цукрового печива на ос-нові борошняних композитних сумішей з використанням поро-шкоподібних напівфабрикатів із плодів шипшини, абрикосів,чорноплідної горобини і ягід журавлини. Ці суміші збагачуютьвироби вітамінами, мікроелементами та харчовими волокнами.

Запропоновані рецептури цукрового печива, збагаченогополідекстрозою, фруктоолігоцукридами і кальцієм, а також за-тяжного печива, що включає комбінування розчинних і нероз-чинних харчових волокон.

Розроблена технологія оцукреного борошна білого ячмінно-го солоду.

Виготовлено цукрове печиво з доданням сухого плавленогосиру. Воно має солоно-солодкуватий із сирним відтінком смак,колір від світло-кремового до світло-коричневого, щільну хрус-тку консистенцію.

Печиво з борошна II ґатунку з різноманітними ароматизато-рами: Кокосове, Медове, Лимонне, Горіхове, Молочне, Ваніль-не. Рецептурою передбачено використання маргарину, лецити-ну і меланжу.

Комбіноване печиво на основі цукрового круглої форми маєтонкий шар (3 мм) мармеладу, кільце із сирної маси, всерединіякого ще один шар мармеладу. Після желювання мармеладувироби глазурують.