7.3.Печиво здобне

магниевый скраб beletage

Печиво здобне поділяють на пісочне-виїмкове, пісочне-відсадне, збивне, горіхове і сухарики. Більшість видів здобногопечива має приємний зовнішній вигляд, містить багато жиру,яєчних продуктів та цукру. В останні роки значну кількість пе-чива випускають глазурованим.

Частину здобного печива виробляють з фруктовим желе вшоколаді: Абрикос, Малина, Апельсин, Вишня.

Чернігівська кон-дитерська фабрика«Стріла» виготовляєпечиво здобне Фанта-зія вершкова різноїформи (рис. 7.25) тапечиво Дамський ка-приз, глазурованекондитерською гла-зур'ю (рис. 7.26).

Розроблена технологія приготування і рецептури печиваЗдоров'я-плюс і Здоров'я-класик з внесенням мікрокристаліч-ної целюлози. Для печива з борошна вищого сорту можна ви-користовувати до 20 %, а для І сорту — до 10 % мікрокристалі-чної целюлози. Виготовлене пісочно-відсадне печиво, збагаче-не нерозчинними харчовими волокнами і може бути рекомен-доване як оздоровчий продукт.

Зарубіжними вченими досліджено вплив харчових волоконз яблук, лимону, зерна пшениці і пшеничних висівок різнихконцентрацій на переварювання білка продукту, вміст фітино-вої кислоти, антиокислювальну активність і загальний вмістфенольних сполук. Встановлено, що додавання харчових воло-кон пшениці, лимону і яблук не впливає на харчову цінністьготового продукту. Додання харчових волокон із пшеничнихвисівок суттєво знижує поживність готового продукту.

Використання препаратів харчових волокон із яблук, ли-мону, пшеничних висівок та інших знижує, а додавання 0,4 %ферменту ксиланази збільшує розпливання печива. Харчовіволокна лимону робили печиво більш твердим, а волокна ізпшеничних висівок — більш м'яким. Додання ферменту в усіхвипадках знижувало твердість печива. Найкращими характе-ристиками за результатами органолептичної оцінки мало пе-чиво, що містило харчові волокна пшениці.

Сидорова Л.Н. запропонувала технологію здобного печивафункціонального призначення з харчовою клітковиною і лігні-ном. Експериментально підтверджена збереженість функціона-льних властивостей харчових волокон у технологічному проце-сі і під час зберігання.

Для печива джерелом харчових волокон запропоновані буріводорості — ламінарії, водоростевий порошок — Маринід, аль-гінат натрію, а також пектин і мікрокристалічна целюлоза. Ла-мінарія і порошок Маринід включає волокна у вигляді альгіно-вих речовин, пентозанів, альвулеза — водоростевої клітковини.Внаслідок розробки нових технологій була досягнута стабіліза-ція якості продукції, підвищення якості виробів на основі під-вищення стійкості емульсії і поліпшення реологічних властиво-стей тіста, модифікація хімічного складу виробів — насиченнякорисними сполуками. Запропонований асортимент печива зпідвищеною харчовою і біологічною цінністю рекомендують якпродукт функціонального призначення.

Розроблено печиво Флінт з використанням препарату «Ма-ринід» (продукт переробки бурих водоростей-ламінарій) і мік-рокристалічної целюлози, в якому кількість харчових волоконскладає 2,6 г/100 г продукту. Вміст засвоюваного йоду в 100 гпечива досягає 30-60 % від рекомендованої добової норми спо-живання. Калорійність печива знижено на 2-10 % у порівнянніз виробами без добавки.

Vitali D. та співавтори збагачували печиво харчовими воло-кнами й інтегрованими сировинними матеріалами. Середнійвміст фітінової кислоти у продукті складав 0,138-1,084 г/100 гсухої речовини. Вміст заліза в дослідних пробах був на рівні0,655-4,222 мг/100 г печива, а ступінь його засвоєння змінивсяв межах 26-56 %. Авторами встановлено, що змінюючи складтіста, можна регулювати у продукті кількість фітінової кислоти,а також вміст і доступність заліза.

Для пісочного печива пропонують ксампан-поліаніоннийгетерополіцукрид, до складу макромолекул якого входять за-лишки D-глюкози, D-манози, D-галактуронової кислоти у спів-відношенні 3:3:2. Крім того, у макромолекулах біополімеру мі-стяться залишки піровиноградної кислоти у кількості 7,5 % відзагального числа мономерних ланок, що приєднані до залишківD-глюкози. Завдяки такій будові ксампану вступає в дію фак-тор стабілізації, сутність якого полягає в тому, що довгі й гнуч-кі ділянки ланцюга, адсорбуючись на крапельках дисперсноїфази, знаходяться в постійному русі й не дозволяють зближати-ся їм на відстань, достатню для коалесценції.

Розроблена рецептура здобного печива із соєвим білко-вим ізолятом Profam 974, який повноцінний для дорослих інеповноцінний для дітей. Печиво із соєвим білком переважаєконтроль за вмістом білка, жиру, вітамінів групи В, деякихмінеральних речовин, але містить менше засвоюваних вугле-водів, магнію і натрію.

Розроблено здобне печиво Оленка й Іванко із вівсяногоборошна з використанням насіння льону подрібненого і неподрібненого, відповідно, яке можна рекомендувати для лі-кувально-профілактичного харчування. Введення в рецепту-ри печива насіння льону збагачує його протеїнами (20-26 %),дієтичною клітковиною (4-12 %), ліпідами (45-49 %), які містятьгліцериди лінолевої (25-35 %), ліноленової (35-45 %), олеїнової(15-20 %), пальмітинової і стеаринової кислот (8-9 %).

  • Печиво вівся- >; .>не буває запашне,        ^л":'

з родзинками, з

горіхом (рис. 7.27 fsffitf' ЩШК'і 7.28), з маком, ТЩР

Павучок, Серпан- Рж 7Ж Пеци_тин, з шоколадом, go вівсяне Арахісове

Гармонія, Гармо-нія з горіхами.

Для багатьох видів печива вівсяного поєднують борошновівсяне з пшеничним І ґатунку, з доданням маргарину, повидлаяблучного, кориці, ваніліну.

Здобне печиво Вівсяне зерня виготовляють круглої форми ізсуміші пшеничного борошна першого ґатунку і вівсяного бо-рошна. Виробляють його з доданням фруктової підварки. Маєніжний смак та аромат ванілі.

Здобне печиво Вівсяне за-пашне (рис. 7.29) готують зборошна пшеничного вищогоґатунку з доданням вівсяногоборошна, підварки яблуневої,маргарину, кориці. Має різно-

Рис. 7.29. Печиво Вівсяне манітну форму.запашне

Печиво пісочно-виїмкове найбільш приємного смаку намаслі вершковому з різними поліпшувачами. Воно містить ба-гато жиру та цукру і його готують з пластичного тіста, а рядвиробів — з оздобленням поверхні. Найбільш висока концент-рація масла вершкового передбачена для печива Масляне —412 кг/т, Листики — 327,4 кг/т, для багатьох видів — 185-220 кг/т (Дитяча забава, Львівське, З ізюмом, З корицею, Ягі-дне). Висока частка цукру входить до складу печива Дитяча заба-ва — 33,8, Санаторне — 32,3, Янтарне - 37,5, Львівське — 27,6,Українське — 26,7 %. Інші види в основному містять 20-23 % цу-кру. Горіх і мед поліпшують споживні властивості печива Горіхо-ве; горіх — Львівське, Пісочне; мед — Дитяча забава, Молоч-но-медове, З ізюмом, Ягідне. Поверхня печива Дитяча забавапосипана цукром-піском, Пісочне — цукром з горіхами, З кори-цею — цукром і корицею, Молочно-медове — тістовими крихта-ми, Листики — змащена яйцем.

Корпорація Рошен випускає печиво Панночка (шоколадна,горіхово-шоколадна або ванільна) (рис. 7.30). Його готують намаргарині молочному, з доданням відповідно какао-порошку, удеякі - сухих вершків, екстрактів рослинних і відповідних аро-матизаторів. Горіхово-шоколадне випускають у наборі: частинакоричневого, а частина світлого кольорів.

Печиво Тортинки збагачують маргарином молочним та си-роваткою молочною сухою і виготовляють у такому асортиме-нті: Тортинки з горіхами (фундук і арахіс смажені подрібнені),

Тортинки з родзинками (родзинки) та Тортинки з шоколадом(какао-порошок) (рис. 7.31).

J

Є

Прикрасу готують з використан-ням сухого молока знежиреного (рис.7.32), маргарину молочного, яєчногопорошку, а посередині має фруктовуначинку оранжевого забарвлення.Використовують ароматизатори«апельсин», «полуниця» та «масло-ваніль» і барвники «жовтий сонячнийзахід» (Е 110), «понсо 4R» (Е 124).Корпорація Рошен пропонує новий асортимент печива здобно-го під торговою маркою Есмеральда (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Асортимент печива Есмеральда

Найменування

Склад

Есмеральда з ізюмом ікусочками шоколаду

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, ізюм, кусочки шокола-дної глазурі, крохмаль кукурудзяний,сироп інвертний, розпушувачі: сода хар-чова, пірофосфати натрію, вуглеамонійнасіль, екстракт рослинний, вершки сухі,сіль, ароматизатор «масло-вершки», іде-нтичні натуральному.

Уо/тийка

у

1 2Рис. 7.31. Печиво здобне Тортинки з горіхами (1), з родзинка-ми (2) і з шоколадом (3)

Есмеральда з арахісом

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, арахіс дроблений, ме-ланж, розпушувачі: сода харчова і вугле-кислий амоній, сироп інвертний, білокяєчний сухий, сіль, ароматизатор «масло-вершки», ідентичні натуральному.

Есмеральда з кусочкамишоколаду

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, кусочки шоколадноїглазурі, сироп інвертний, розпушувачі:сода харчова і вуглекислий амоній, мо-локо сухе, сіль, ароматизатор «масло»

w^lll'

Есмеральда шоколадна зкусочками шоколаду

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, кусочки шоколадноїглазурі, какао-порошок, сироп інвертний,розпушувачі: сода харчова і вуглекислийамоній, молоко сухе, сіль, ароматизатор«шоколад».

Есмеральда Шоколадна зарахісом

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, арахіс дроблений, ме-ланж, какао-порошок, розпушувачі: содахарчова, пірофосфати натрію і вуглекис-лий амоній, сироп інвертний, білок яєч-ний сухий, сіль, ароматизатор «шоко-лад», ідентичні натуральному..

^^^^^^^^ ікеЯИл&і 1

Есмеральда з мигдалем

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, мигдаль різаний, ме-ланж, сироп інвертний, розпушувачі:сода харчова, пірофосфати натрію і вуг-леаномійна сіль; крохмаль кукурудзяний,білок сухий яєчний, сіль, ароматизатор«масло-вершки» і «мигдаль», ідентичнінатуральним.

 

Борошно пшеничне вищого ґатунку,маргарин, цукор, фундук різаний, ме-ланж, сироп інвертний, розпушувачі:сода харчова, пірофосфати натрію і вуг-леаномійна сіль; крохмаль кукурудзяний,білок сухий яєчний, сіль, ароматизатор«масло-вершки» і «лісовий горіх», іден-тичні натуральним.

Білоруська компанія Нарта пропонує широкий асортиментздобного печива з використанням різних добавок: Башенки забрикосом (сушений абрикос), Амра (джем), Амза (поєднаннябілого і шоколадного пісочних напівфабрикатів), Богатирські(конфітюр і фундук), Валентинки (какао-порошок) та Лілія (зе-фір) (рис. 7.33).

6

v „ -и.

  • j>

Здобне печиво випускають також з фігурним оздобленнямповерхні шоколадною глазур'ю і використанням: Псоу (десерт-ного наповнювача) і Нарта (десертного наповнювача і фундука)(рис. 7.34 і 7.35).

ПП «Деліція» випускає печиво Деліція, яке має круглу фор-му, поверхню оздоблену желе і глазуровану кондитерськоюглазур'ю; круглої форми з посипкою виготовляють Альпійське,оздоблене цукровим сиропом і подрібненим смаженим горіхом.Альпійське з декором — додатково поверхня декорована кон-дитерською глазур'ю. Печиво Марго з ізюмом та горіхом, ниж-ня поверхня глазурована кондитерською глазур'ю, а верхня де-корована нею. Гран-Прн — з доданням маку і кунжуту (перс,походить з Афрнкн) та відбнткамн різннх автоемблем. ПечнвоМальвіна круглої формн з отвором посереднні, готують з деко-ром, вершкове, какао, кунжут, мак, кокос.

Здобне печнво Крнхітка Єнот внготовляють у формі квіт-кн неглазурованнм, глазурованнм у білому шоколаді і в шо-коладній глазурі (рнс. 7.36), а печнво Кружева обснпане цук-ровою пудрою, глазуроване конднтерською глазур'ю і деко-роване смаженнм дробленнм горіхом або кокосовою струж-кою (рнс. 7.37).

1          2          3

Рис. 7.36. Печиво Крихітка Єнот неглазуроване (1),глазуроване білим шоколадом (2) і шоколадною глазур 'ю (3)

Печнво Арлетка внготовляють вндовженої формн з начнн-кою і глазуроване; Моніка з начннкою всереднні: звнчайна іглазурована; Супер Моніка звнчайна і глазурована; МонікаЛюкс декорована конднтерською глазур'ю і в молочній глазурі,Топ Моніка декорована і глазурована. Фантазія з начннкоювсереднні, глазурована молочною глазур'ю і декорована кондн-терською. Каштанчнк з начннкою всереднні, глазуроване кон-днтерською глазур'ю. Мадлен і Батончнк вндовженої формн значннкою всереднні, глазуровані конднтерською глазур'ю, а

Фієста — молочною і декороване. Глазурованими кондитерсь-кою глазур'ю виробляють також печиво Кокоски глазуровані, ав білій кондитерській глазурі - Фієста, Моніка люкс, Міраж, вяких начинка яблуко і Фантазія — начинка вишня.

  • Чернігівська кон-дитерська фабрика.        «Стріла» пропонує

класичне печиво здо-бне Карапузики з бо-рошна пшеничноговищого ґатунку, якебуває білого кольоруі шоколадне (з какаопорошком) (рис. 7.38і 7.39).

З борошна пшеничного вищого ґатунку, маргарину, мелан-жу, цукру та шоколадної глазурі виготовляють печиво Фірмове(начинка фруктова), Лазурне (арахіс), Маркіза Королівське (ри-сові кульки), Святкове (молоко згущене з цукром і кокосовастружка) та Мрія (кокосова стружка) (рис. 7.40).

Рис. 7.40. Печиво Фірмове (1), Лазурне (2), Маркіза (3),Королівське (4), Святкове (5), Мрія (6)

^ І+4

Рис. 7.41. ПечивоДамські палички

Із підвищеним вміс-том жирів виробляютькласичне здобне печивоДамські палички (рис.7.41) і печиво Шокола-дні палички, глазуро-ване кондитерськоюглазур'ю (рис. 7.42).

Печиво їжаки готують з борошнапшеничного вищого ґатунку, маргарину,яєць, цукрової пудри, патоки, арахісусмаженого дробленого, білої глазурі, роз-пушувачів, солі та ароматизаторів(рис.7.43).

Компанія «АВК» пропонує широкий асортимент печиваздобного, зокрема, ТМ «Фрутта» глазуроване з різними смака-ми (журавлини, вишні), ТМ «Фруктова косичка» декорованешоколадом з різними смаками (полуниці і тропічних фруктів,ананасу та лимону), Лавлі Неро (кругле здобне печиво з додан-ням какао з шоколадною начинкою), Лавлі Шоко (здобне печи-во круглої форми з шоколадною начинкою), ТМ «Парижель» зісмаком тропічних фруктів та зі смаком полуниці, ТМ «Марлет-ка»: зі смаком барбарису, дюшесу (рис. 7.44).

1 2Рис. 7.44. Печиво здобне Марлетка зі смаком барбарису (1),Марлетка зі смаком дюшесу (2)

З борошна 1-го сорту розроблені рецептури на печиво Зо-лота осінь і Морське дієтичне (з порошком морської капусти).

Нетрадиційна сировина передбачена рецептурою печива Со-няшничок, з розтертою соняшниковою масою, Тернопільське намаргарині, з какао-порошком, Кульбабка на маргарині з 10,5 %гарбузового порошку; із суміші борошна пшеничного вищогосорту і вівсяного на маргарині виробляють печиво Джерело,Бахчисарайське (з виноградним сиропом), Вівсяно-виноградне(з виноградним вакуум-суслом); із суміші борошна пшеничного1-го сорту і оббивного — печиво дієтичне Тонус; суміші боро-шна пшеничного 1-го сорту і кукурудзяного — печиво Дніст-ровське; суміші борошна 1-го сорту, вівсяного і житнього об-дирного — печиво Дунайська хвиля.

Здобне печиво готують на основі рецептури печива Княже здобавкою препарату клітковини Вітацель WF — 200. Вміст ха-рчових волокон у готовому продукті зростає в 19 разів, а сту-пінь задоволення добової потреби в них людини збільшується з0,24 до 4,5 %.

Запропонована рецептура здобного печива, згідно якої тва-ринний жир замінений рослинною олією, використана льнянаолія холодного пресування, яка містить не менше 57 % ліноле-нової кислоти, не менше 14 % лінолевої і до 50 мг на 100 г ві-таміну Е. Із збільшенням частки льняної олії тісто набуваєбільш інтенсивного жовтого кольору, присмаку олії, виділяєть-ся приємний запах пряних трав. Розроблена рецептура здобногопечива Орхідея, в якому замінили яєчний білок соєвим білко-вим ізолятом Profam 974 і льняною олією.

З каротином випускають печиво здобне Сонячний зайчик іДитяче.

ТМ Північна красуня пропонує печиво преміум класу на-ступних різновидів Солодка парочка, Біла вежа, Чорна перлина,Загадкове, Віват!.

Печиво пісочно-відсадне готують з рідкого тіста сметано-подібної консистенції, містить значну кількість цукру і жиру,має різну форму, яка забезпечується відповідними фільєрами,наприклад Дует, Квартет, Дюжина, Метелик, Ромашка, Гребі-нець, Зірочка, Кільце, Віночок та ін.

Підприємство Авеста виготовляє пісочно-відсадне печиворізної форми: гребінця (Гребінець з повидлом, Гребінець з цук-ровою пудрою), кільця (Кільце горіх, Кільце з кунжутом), ко-нуса (Орфей), ромашки (Маркіза горіх, Маркіза кокос і Маркізазі згущеним молоком), палички (Павутинка — два печива скле-єні фруктовою начинкою, поверхня декорована кондитерськоюглазур'ю), ракушки (Чародійка — складається з двох пісочнихнапівфабрикатів, склеєних вареним згущеним молоком, боковісторони печива декоровані кокосовою стружкою) (рис. 7.45).

1

СС

4

Ваговим і фасованим випускають печиво Мозаїка, Рамуне,Суворівське. Печиво Мозаїка складається з білого і шоколадно-го видів, Рамуне має форму ромашки, Суворівська випускаютьу вигляді двох штук, що склеєні начинкою, а поверхня наполо-вину покрита шоколадною глазур'ю. Значну кількість маславершкового, меланжу, а деякі види — також молока згущеногоз цукром, ізюму, какао-порошку, меду, цукатів містить печивоПісочно-вершкове, Пісочно-шоколадне, Ромашка, Оранжеве,Старт.

Здобне печиво Соната виробляють із ванільним ароматом, змаком, з арахісом, в їх складі цукрова пудра, меланж, а також від-повідно ваніль, мак, арахіс смажений подрібнений (рис. 7.46).

ЩЛI

1          2          З

Печиво Рапсодія оздоблене кондитерською глазур'ю і з гла-зурованим дном, Круть-верть з шоколадною начинкою, а печи-во Іриска з начинкої із вареного згущеного молока (рис. 7.47),Сонечко з декором і з доданням борошна вівсяного, використо-вують глазур кондитерську для декору, ароматизують корицеюі ваніліном. Чунга-Чанга в йогуртовій глазурі, глазурована ни-жня і частина бокової поверхні. Каприз із фруктово-ягідноюначинкою між двома частинами печива, у складі якої і кокосовастружка. Соломка Чародійка глазурована кондитерською і йо-гуртовою глазур'ю.

Рис. 7.46. Печиво Соната з ванільним ароматом (1), Сона-та з маком (2), Соната з арахісом (3)

4          5          6

Рис. 7.48. Печиво Мулатка (1), Насолода (2), Рушничок (3),їжачок (4), Сюрприз (5), Грибочок (6)

З метою підвищення біологічної цінності інкапсульовано укрохмаль і желатин ейкозапентаєнову і докозагексаєнову кис-лоти вводять у кремову начинку печива. Американськими до-слідниками встановлено, що температури 18 і 35 °С на повітріабо у вакуумі протягом 28 діб зберігання не проходить суттєвихвтрат ш-3 кислот. Максимальні втрати складали 5 %.

Печиво білково-збивне відоме під назвою Ласунка. Воно маєкруглу форму, поверхню посипану мигдалем, 60 % виробів склею-ють по дві штуки фруктовою начинкою, а 40 % глазуровані шокола-дною глазур'ю. В рецептурі виробів, кг/т: шоколадна глазур — 105,4,какао-масло — 10,5, яєчний білок — 219,8, ядро мигдалю: в тісті —131, 8 і на обсипання — 219, 8; цукати — 87, 9.

Печиво бісквітно-збивне включає значну кількість мелан-жу (255-399 кг/т) цукрової пудри (268-552 кг/т). У рецептуріпечива Вершкове, Шоколадне і Квітонька передбачене такожмасло вершкове. Виготовляють печиво з рідкого тіста сметано-подібної консистенції. До складу печива Бісквіт до шоколадувходять, кг/т: цукрова пудра 537,1, яєчний білок — 419 і жов-ток — 258. Какао-порошок нормується рецептурами на печивоМоє любиме і Шоколадне, начинка фруктова — для печива Ве-ршкове, Цукрове з оздобленням, Квітонька, начинка праліне —для печива Шоколадне.

Печиво Кармен — бісквітнез суфлейним прошаруванням(рис.7.49), а печиво Каприз —бісквітно-масляне — з доданнямкакао і згущеного молока. Пове-рхня печива глазурована конди-терською глазур'ю (рис. 7.50).

Виробляють бісквітне печиво Тигрята та Фламінго з проша-руваннями відповідно ягідним джемом та пташиним молоком, атакож печиво Моцарт з шоколадно бісквіту і карамельно-вершковим прошаруванням (рис. 7.51).

Печиво трьохлисткове Кармеліта поєднує три компоненти:шоколад, мармелад і бісквіт.

Печиво горіхове містить багато цукру (41-66 %), горіху(23-38 %) і яєчного білка. Для більшості видів застосовуютьмигдаль (Мигдальне, Слов'янське, Південне, Нове). Кращийсклад печива Слов'янське, яке включає, кг/т: цукор — 407, ми-гдаль — 378, білок яєчний — 174, масло вершкове — 73, цука-ти січені — 44. Поліпшувачами для печива Південне є какао-порошок, а Нове — мед. Поверхня деяких видів має круглу абофігурну форму. Встановлена можливість використання кунжу-тного борошна різного ступеня знежирення у рецептурі печиваМигдальне.

Центральна контрольно-виробнича лабораторія Укоопспілкипропонує різні види печива: типу рулетика з повидлом — Сюр-приз, пісочно-виїмкове нарізне — Ліра, пісочно-виїмкове — Во-лове око (складається з кола знизу і кільця зверху, склеєних по-видлом), печиво Немирівське кукурудзяне пісочно-виїмкове зборошна вищого ґатунку у суміші з кукурудзяним, Пальчикикольчинські медові, пісочно-нарізне здобне печиво, поверхняглазурована шоколадною глазур'ю і покрита вафельними крих-тами чи подрібненими ядрами горіхів, печиво Північне сяйвопісочно-відсадне різноманітної форми з доданням ядер горіхів,кокосової стружки, ізюму чи кураги, маку або кориці чи глазу-роване, печиво Містер-Твістер — корпус печива із здобногопісочного напівфабрикату у формі довгих олівців, начинкафруктова, печиво Єва у формі купола, начинка фруктова абошоколадна.

Сухарики містять значну кількість жиру, цукру, а деякі ви-ди і меланжу. Печиво Московські хлібці випускають у виглядінеправильного шматка батону. Воно містить, кг/т: цукор —329, масло вершкове — 230, меланж — 247, ізюм — 103. Печи-во Мигдальні хлібці включає какао-порошок і має неправильнупрямокутну форму. Кексики готують з фруктовою начинкою,неглазурованими і глазурованими шоколадною глазур'ю, а та-кож кексики з цукатами, глазуровані шоколадною глазур'ю.

Різні види печива можуть використовувати як основу длякомбінованих продуктів у поєднанні із зефіром, мармеладомрізної форми, а завдяки комплексу «IntelleMix» підприємствавипускають здобне печиво з різними начинками (шоколадна,кокосова, вершкова, фруктово-ягідна), цукрове печиво покритеглазур'ю та інші кондитерські вироби.

Компанія «Конті» випускає печиво — Сандвіч «Супер-Контик» кількох видів. Наприклад, Супер-Контик ванільний вшоколаді — це два печива з шоколадно-ванільним смаком,з'єднані ніжною кремовою начинкою з ароматом ванілі і по-криті шоколадно-молочною глазур'ю. Деякі види включаютьарахіс подрібнений, шоколадно-вершковий крем або глазурова-ні шоколадно-молочною глазур'ю.