7.4.Вимоги до якості печива

Якість печива контролюють за станом форми, поверхні, ко-льором, смаком, запахом і виглядом у розломі (табл.7.2).

Якість печива за фізико-хімічними показниками повиннавідповідати вимогам, вказаним у табл. 7.3. Дані показникивстановлені в залежності від класу формувальних машин та со-рту пшеничного борошна.

Норма масової частки цукру та жиру, що наведена в табл. 7.3,розрахована за рецептурою. Масова частка загального цукру вперерахунку на суху речовину (за цукрозою) печива кожної на-зви повинна відповідати її розрахунковому значенню за рецеп-турами з граничним відхиленням ± 2,0 %.

Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину печивакожної назви повинна відповідати її розрахунковому значеннюза рецептурами з граничним відхиленням, у відсотках, для:

печива цукрового та затяжного ± 1,3;

печива здобного з вмістом жиру до 20% ± 1,0;

печива здобного з вмістом жиру понад 20% ± 1,5.Вологість цукрового печива — 3-10 %, затяжного — 5-9,5 %,

здобного — не більше 15,5 %. Допускається підвищення вологипечива на 2 % під час зберігання.


Назвапоказ-ника

Характеристика та норми для печива

 

цукрового та затяжного

здобного

 

1

2

3

 

Форма

Правильна, що відповідає цій назві печива, без вм'ятин, краї печива

повинні бути рівними чи фігурними.

Допускаються:

а)         вироби з одностороннім надривом (сліди від розломлювання двохвиробів, що злиплися ребрами під час випікання):

не більше 2 шт. у пакувальній одиниці;

не більше ніж 3 % від маси нетто вагового печива;

не більше ніж 4 % від маси нетто вагового печива з кількістю штукв 1 кг не більше 200 шт.;

б)         вироби з незначною деформацією — не більше ніж 4% від маси нетто;

в)         вироби надломлені:

не більше 1 шт. у пакувальній одиниці масою до 400 г;

не більше 2 шт. у пакувальній одиниці масою понад 400 г;

не більше ніж 5 % від маси нетто у ваговому печиві.

Печиво, що містить більше ніж 5 % надломленого, відноситься долому.

Відповідна цій назві пе-чива без вм'ятин, країпечива повинні бути рів-ними чи фігурними, безпошкоджень.Допускається надломле-не печиво не більше ніж3 % від маси нетто напідприємствах і не біль-ше ніж 4 % в торговель-ній мережі.

 

Поверхня

Гладка з чітким малюнком на лицьовій стороні, не підгоріла, безвкраплень крихт.

Допускаються вироби з невеликими здутинами, нечітким малюнкомі ледь шорсткуватою поверхнею не більше 1 шт. у фасованому печи-ві і не більше ніж 5% від маси нетто у ваговому.Поверхня глазурованого печива повинна бути рівною чи злегка хви-лястою без слідів «посивіння» та оголених місць.

Непідгоріла, без здутин,пухирців, що лопнули, івкраплень крихт.Оздоблення верхньої по-верхні повинне відпові-дати рецептурі.

 

1

2

3

 

 

Печиво, що виготовляється на тістовижимних машинах типів ФАКта ФПЛ, може мати рифлену шорсткувату поверхню. Нижня сторо-на рівна. Допускаються вироби зі слідами крихт і швів дек татранспортерного полотна, що не деформують печива, а також виро-бі! із заглибленнями у вигляді раковин, площею, що не перевищує20 мм2 і з вкрапленнями крихт:не більше 1 шт. у фасованому печиві;не більше ніж 4 % від маси нетто у ваговому печиві.Заглиблення площею понад 20 мм2 допускаються в кількості не бі-льшій ніж 4 % тільки у ваговому печиві.

Для печива, яке виготовляють на поточних лініях зі стальною су-цільною стрічкою, допускається без обмеження наявність раковинна нижній сторо