9.2. Вимоги до якості галет

II

1L

m

("".Ul щЬ-"

           

За органолептичними показниками галети повинні відпові-дати вимогам, зазначеним у табл. 9.2, а за фізико-хімічними —у табл. 9.3.

Таблиця 9.2

Органолептичні показники галет ДСТУ 4429:2005

Назва показника

Характеристика та норми

Форма

Правильна, що відповідає формі, встановленій

рецептурою

Допустимо:

вироби із зігнутими краями, якщо це не зава-жає пакувати їх у тару;

вироби з однобічним надривом (внаслідок роз-ламування двох виробів, що злиплися ребрамипід час випікання);

 

не більше ніж 2 шт. у пакованій одиниці длярозфасованих галет;

не більше ніж 4 % від маси нетто вагових га-лет;

вироби надломлені — не більше ніж 7 % відмаси вагових галет;

не більше ніж 4 % від маси нетто розфасованихгалет.

Поверхня

Гладка з проколами, без сторонніх вкраплень іплям.

Для простих галет із пшеничного борошна пер-шого та другого сортів допустимі сліди борош-на, а для простих галет із пшеничного оббивно-го борошна і суміші оббивного борошна і бо-рошна першого сорту допустимі сліди борошната вкраплення висівок.

Допустимі на верхній поверхні галет окремінепошкоджені пухирці, наявність тріщин і над-ломів у кількості не більшій ніж 10 %.Для галет із смаковими добавками допустимівкраплення смакових добавок.Нижня сторона галет — без сторонніх вкрап-лень і плям, допустимі вкраплення запеченоготіста не більше ніж 1 шт. у паковальній одини-ці і не більше 3 % від маси нетто для ваговихгалет, незабруднені сліди швів листів і стрічко-вого полотна під час випікання.

Колір

Властивий галетам відповідної назви, різнихвідтінків.

Верхньої сторони — нерівномірний, від соло-мино-жовтого до світло-коричневого з темні-шим забарвленням пухирців, що виступають(але не підгорілих).

Нижньої сторони — нерівномірний, темнішийабо світліший ніж верхня сторона, властивийпропеченим виробам.

Загальний тон кольору окремих галет в одиниціупаковки повинен бути однаковий.

Вид у розломі

Пропечений без слідів здуття, непромісу тазакалу.

Листкуватий з рівномірною пористістю.

Смак і запах

Властивий вир