12.1. Торти бісквітні

Торти бісквітні найбільш поширені, широкого асортимен-ту, мають приємний смак, пухку консистенцію. В залежностівід виду оздоблювальних напівфабрикатів розрізняють: біскві-тно-кремові, бісквітно-кремові глазуровані, бісквітно-кремові зваренням, джемом, підваркою, бісквітно-фруктові, бісквітні збілковим кремом, із зефіром і суфле, із сирним кремом, бісквіт-но-горіхові торти. За призначенням виділяють торти дитячі ідіабетичні.

Торти бісквітно-кремові — Бісквітно-кремовий, Кавовий,Вершковий, Трюфель, Весільний, Лимонний, Дніпро, Празький.Торт Бісквітно-кремовий складається з двох шарів бісквіту, якіз'єднані кремом, а поверхня прикрашена малюнком з крему біло-го, кольорового і шоколадного, фруктами або цукатами. Торт Каз-ка — продовгуватої форми масою 0, 5 і 1 кг. Торт Трюфель скла-дається з просочених сиропом шарів бісквітного напівфабрикату,з'єднаних і вкритих на поверхні кремом Шарлот. Поверхня при-крашена шоколадною крупкою і шоколадом. Торт Рафаелловключає бісквітні коржі перешаровані кремом Шарлот, просякнутісиропом, а поверхня виробу оздоблена кокосовою стружкою.

Торт Празький має шари бісквітного напівфабрикату з верш-ковим маслом і какао, які з'єднані кремом Празький. Поверхнявкрита повидлом, глазурована і оздоблена шоколадною помадою(рис. 12.1). Торт Зустріч складається з двох половинок. Одна по-ловинка — шари бісквітного напівфабрикату, з'єднані між собоюкремом, змішаним з кусочками кольорового желе. Поверхня по-крита суфле, оздоблена масляним кремом. Бокова поверхня обси-пана кокосовою стружкою. Друга половина — шари бісквітногонапівфабрикату з какао, з'єднаних кремом з кольоровим желе.Поверхня покрита суфле, глазурована шоколадною глазур'ю,оздоблена масляним кремом (рис. 12.1). Торт Шоколадний готу-ють з одного напівфабрикату білого бісквіту та іншого бісквіту зкакао, перешарованих вершково-шоколадним кремом. Поверхняоформлена вершково-шоколадним кремом і оздоблена вершково-шоколадним кремом та білою глазур'ю. Випускають масою 0,5кг і1,0 кг (рис. 12.1).

Торти бісквітно-кремові випускають також з варенням, дже-мом і підваркою — Абрикосовий, Вечір, Ромашка, Український,Снігурочка. Торт Абрикосовий складається з трьох шарів бісквітаКільце, з'єднаних послідовно кремом і джемом; торт Український —також з трьох шарів бісквітного напівфабрикату, просочених си-ропом з доданням виноградного соку і з'єднаних підваркою з чор-ної смородини та вершковим кремом. Поверхня вкрита вершко-вим кремом, оздоблена підфарбованим і шоколадним кремом.

Рис. 12.2. Торт Золотий Термін зберігання — 48 год.

(рис. 12.2).

Корпорація Рошен виготов-ляє торт Золотий ключик, якийскладається з двох бісквітнихнапівфабрикатів світлого й тем-ного, з'єднаних кремом. Повер-хня торта оздоблена малюнкоміз крему, бокова поверхня тортаобсипана бісквітними крихтами.

Торт Лісовий являє собою розміщені один над одним коржібісквіту, прошаровані збитими рослинними вершками 20-30 %-вої жирності і просочені сиропом для промочки. Бокові повер-хні посипані кокосовою стружкою. Верх прикрашений какао-порошком, мармеладом і вишнями із настойки.

Торт Лісовий гість — це розміщені один над другим коржі біск-віту, прошаровані кремом Шарлот. Зовнішня поверхні верхньогокоржа й бокові поверхні також оздоблені кремом Шарлот.

Торт Магія кави складається з білого бісквіту, який просо-чений ароматизованим сиропом з кавовим лікером та маслянимкремом з доданням розчинної кави. Оформлений у вигляді роз-литого із кавового горнятка шоколаду. Реалізується ваговим.

Торт Сердечко складається з трьох бісквітних напівфабри-катів, з'єднаних легким вершковим кремом. Поверхня глазуро-вана вершками і оформлена білим шоколадом. Випускають ма-сою 1 кг (рис. 12.3).

Торт Вікторія містить два шари бісквіту, з'єднаних кремоміз рослинних вершків та згущеним молоком. Верх оформленийвиробами із шоколадної глазурі. Маса — 0,8 кг (рис. 12.3).

Торт Фруктовий аромат являє собою розміщені один наддругим коржі бісквіту, прошаровані суфле. Зовнішня поверхняверхнього коржа покрита шоколадною глазур'ю, а бокові пове-рхні промазані збитими вершками 20-30 %-вої жирності. Спів-відношення коржів бісквіту і суфле за масою складає (25-26):(58-60), вершки беруть у кількості 8-8,5 %, а шоколаднуглазур — 5-5,2 % від загальної маси торта.

Торт Корзина подарункова зполуницями складається з двохшарів бісквітного напівфабрикату,з'єднаних вершковим кремом згоріхами. Поверхня оздоблена ве-ршковим кремом, полуницями збілкового крему та прикрасами ізкондитерської глазурі (рис.12.4).

Торт Асорті-екстра складається із шарів бісквіту, проша-рованих кремом Шарлот і просочених сиропом для просочу-вання. Зовнішня поверхня коржа покрита джемом і прикраше-на шматочками мармеладу та консервованими фруктами з по-передньо нанесеним на поверхню фруктовим гелем. Боковіповерхні коржів обсипані крихтами бісквіту. Сироп для про-сочування готують доданням у цукровий розчин вологістю18-20 % коньяку.

Торт Весільний з лебедями — це два шари бісквітного на-півфабрикату, з'єднані вершковим кремом зі згущеним варе-ним молоком та родзинками. Поверхня художньо оздобленамалюнком із вершкового крему та прикрашена весільною фі-гуркою або весільною композицією «лебеді» (рис.12.5).

Торт Весільний готують з бісквітних напівфабрикатів різ-ного діаметру, прошарованих вершковим кремом і просоченихсиропом. Нижній шар обсипаний бісквітними крихтами, боко-ві поверхні верхів шарів покриті кремом і білковим напівфаб-рикатом. Поверхня художньо оздоблена малюнками із троянд,а на самому верху торта — статуетки молодої пари і колечка(рис.12.5).

Торт Вікторія — це коржі бісквіту прошаровані рослиннимивершками 20-30 %-вої жирності. Бокові і верхня поверхні тортаоздоблені цими ж вершками з наступним розміщенням консер-вованої полуниці в желе і посипанням бокових поверхонь тортакокосовою стружкою.

Торт Загадка готують з двох шарів бісквітного напівфабри-кату, з'єднаних кремом із рослинних вершків. Поверхня оздоб-лена цим же кремом, свіжими фруктами та желе (рис. 12.6).Торт Віола складається з бісквітних напівфабрикатів, з'єднанихувареним згущеним молоком. Поверхня покрита суфле і забар-вленим желе, оздоблена цукровою мастикою і суфле (рис.12.6).

ТОВ «Виробничо-кондитерський комбінат «Нивки» вигото-вляє торти Подарунковий, Курага, Чорнослив, Трюфельний іСерце шоколадне (табл.12.1).

Таб