12.22. Зберігання тортів і тістечок

Торти і тістечка з кремом або фруктовим оздобленнямслід зберігати у холодильних шафах і камерах за температу-ри (6 ± 2) °С.

У разі відсутності вказаних умов у торговельній мережі реалі-зацію тортів і тістечок не допускають.

Торти та тістечка без оздоблення кремом, тістечка з жировимиі праліновими оздоблювальними напівфабрикатами треба зберіга-ти за температури не вище ніж (18 ± 3) °С і відносної вологостіповітря не більше ніж 75 %.

Торти вафельні, шоколадно-вафельні, глазуровані з маспраліне і тістечка «Сластьона» треба зберігати за температури(18 ± 3) °С і відносної вологості повітря не більше ніж 75 %.

Строк придатності тортів, тістечок, напівфабрикатів, що їх ре-алізують як готові вироби, не повинен перевищувати значень, на-ведених у табл. 12.13.


Група продуктів

Одиницявимірювання

Строк прида-тності з дати ігодини виго-товлення, небільше ніж

1

2

3

Торти і тістечка:

 

 

- із заварним кремом, із збитими вершками

година

6

- із сирим білковим кремом

година

12

- із сирним кремом

година

24

- із вершковим кремом, тістечок «Картопля»

година

36

- із вершковим кремом, який містить сорбінову кислоту, у разі відсутностіхолодильників і до температури не вище ніж 20 °С

година

36

- тістечок, що випікали разом із сирною начинкою

година

36

- із білковим (заварним), білково-збивним кремом, суфле, молочно-шоколадними, зефірними та фруктово-зефірними масами та іншим фрук-товим оздобленням, що не проходять термічне оброблення разом із виро-бом або без оздоблення

доба

3

- із вершковим кремом, який містить сорбінову кислоту

доба

5

- із збивними масами на рослинних жирах

доба

5

1

2