17.9. Метод визначення густини пастильних виробів

магниевый скраб beletage

Обладнання і допоміжні матеріали: прилад Сосновського(рис. 17.1), який складається із скляного циліндра 1 висотоюприблизно 400 мм і діаметром близько 75 мм з привареною дойого верхньої частини бюреткою 2 місткістю 25-30 мл і пласт-масової або металевої кришки 3, через середину якої в центріциліндра проходить плунжер 4 з гвинтом для закріплення йогона потрібній висоті.

Посуд: стакани місткістю 50 і 100 мл.

Реактиви: гас, або скипидар, або ксилол, або толуол, абочотирьох хлористий вуглець.Хід визначення

Знімають з циліндра кришку з плунжером і заповняють йогорідиною (наприклад, скипидаром) так, щоб частина рідини пе-релилась у бюретку. Стовпчик рідини в бюретці спускають задопомогою крана до однієї з нижніх відміток, яку приймають заточку відліку. Плунжер закріпляють за допомогою гвинта навідстані від кришки, що рівний приблизно половині висоти ци-ліндра, накривають циліндр кришкою з плунжером і визнача-ють об'єм витісненої в бюретку рідини.

Після того виймають плунжер, знову наливають рідину воб'ємі, що забезпечує переливання її в бюретку, і спускають їїрівень у бюретку до точки відліку. Дослідний виріб зважують зточністю до 0,01 г, обережно опускають його в циліндр і закри-вають кришкою з плунжером. Знову визначають витіснений убюретку об'єм рідини, після чого вираховують густину (р) до-слідного продукту, використовуючи для цього наступну фор-мулу:

m

Р =       ,

V, —V2'

де Vі — об'єм рідини, витісненої плунжером разом із зану-реним виробом, мл;

V2 — об'єм рідини, витісненої плунжером в контрольномудосліді;

m — маса наважки, г.

Проводять два паралельних визначення і за кінцевий ре-зультат приймають середнє арифметичне значення.

Вимірювання густини пастильних виробів може проводи-тись з використанням в якості рідини води, але за таких умовслід мати на увазі, що процес вимірювання об'єму витісненоїрідини з виробом повинен займати не більше 30 с.