4.1. Хімічні забруднення

Це найпоширеніші і зумовлені речовинами, що використовуютьв різноманітних галузях промисловості, сільському господарстві. Натериторії України діє потужний, а отже небезпечний, комплекс хіміч-70них виробництв - Донецько-Придніпровський регіон (Лисичансько-Сіверськодонецько-Рубіжанський трикутник), Південний (Одеськийприпортовий завод), Західний (Стебнік, Калуш).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я з кожної ти-сячі населення в лікарні з гострими отруєннями надходить одна лю-дина, близько 1% таких хворих гине. Особливу тривогу викликає не-ухильне зростання кількості гострих отруєнь серед дітей і особливопри пожежах. За статистикою американських дослідників 80% заги-блих при пожежах жертви не вогню, а токсичних продуктів горіння.

Всі хімічні сполуки, забруднювачі природного середовища, заїх шкідливим впливом на здоров'я людини, розподілені на чотирикласи небезпеки. Основу такої класифікації складвють значеннягранично допустимої концентрації (ГДК) речовини. Одиниці вимі-ру: у повітрі - мг на куб. м, у воді - мг на літр, у грунтах і продуктаххарчування - мг на кілограм речовини.

За значенн