7.3. Відмінності в демографічній складовій регіонального розвитку

Україна відносно щільно заселена. Середня щільність її насе­лення становить близько 78 чол. на 1 км2 (майже в 2 рази вище, ніж у середньому на планеті, але значно нижче, ніж у більшості країн Європи).

Відмінності в щільності населення визначаються історичними, соціально-економічними й географічними факторами. Більш щіль­но заселені індустріальні й деякі індустріально-аграрні області. Так, щільність населення Донецької області - 175, Львівської - 118, Чер­нівецької - 112, Дніпропетровської - 108 чол. на 1 кв. км. Відносно рідко заселені деякі райони Українських Карпат, Полісся, півден­них областей (Чернігівська - 37, Херсонська - 40, Кіровоградська - 44, Житомирська - 45, Миколаївська - 50, Волинська - 52 чол. на 1 кв. км). Як правило, найбільшу щільність населення мають області з високою питомою вагою міського населення. Виняток становлять Закарпатська, Івано-Франківська й Чернівецька області, що пояс­нюється історичними причинами (табл. 7.5).

Чисельність і розміщення населення України (2005 р.)

Таблиця 7.5

 

Площа, тис. кв. км

Усе на­селення

Міське населення

Сільське населення

Щільність населення чол./кв. км

Україна

603,7

47015,25

31888,89

1512,63

77,88

АРК

26,1

1986,569

1249,47

737,20

76,11