3. ПЛАНУВАННЯ ВІДТВОРЮВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Поняття "природні ресурси". Основні види ресурсів

магниевый скраб beletage

Будь-яка частина нашого природного середовища: грунт, вода, відкрите пасовище, ліси, дикі тварини, мінерали, які людина зможе використовувати для покращення свого добробуту, може бути ви­значена, як природний ресурс.

Класифікація природних ресурсів і факторів впливу на на­вколишнє середовище - основних елементів еколого-економічних систем, придбали особливу зацікавленість у зв'язку з організацією екологічного планування і прогнозування, розробкою відповідних еколого-економічних моделей. У зв'язку з цим слід визначити, в якій мірі існуючі класифікації можуть бути використані для потреб планування і передпланового обгрунтування.

Перш за все звернемося до поняття "природні ресурси", з'ясуємо, чим воно відрізняється від іншого поширеного терміна - "природні умови".

Природні ресурси - це природні тіла і речовини, а також види енер­гії, які на конкретному етапі розвитку продуктивних сил використову­ються для ефективного задоволення різноманітних потреб людського суспільства. З цього визначення випливає і поняття окремих видів природних ресурсів, наприклад, водних. Водні ресурси визначаються як види природних ресурсів, які можна використовувати у даний час або в подальшій перспективі. Зараз використовуються переважно пріс­ні води суші, але вже діють обладнання для опріснення морських вод. Води ж світового океану і льодовиків - це ресурси майбутнього.

Відновні і невідновні ресурси. Проблема вичерпання. Основні шляхи запобігання вичерпання природних ресурсів

Природні ресурси дуже різні за якістю, відмінністю і можливіс­тю повторного використання. Оскільки найкраща форма викорис­тання даного ресурсу залежить від цих властивостей, можна запро­понувати таку схему класифікації.