4.3.2. Підвищення ефективності природокористування на основі економічних методів управління

магниевый скраб beletage

При формуванні та подальшому розвитку системи управління у сфері природокористування повинні враховуватися об'єктивні при­родні фактори (різноякісність відтворювального циклу сировинних ресурсів, сполучення інтересів господарської діяльності та вимог до збереження ресурсного потенціалу країни).

Господарський механізм природокористування включає такі підсистеми:

а) функціональну, що базується на економічних методах управлін­ня: планування, ціноутворення, фінансування та кредитування, економічне стимулювання, господарський розрахунок;

б) забезпечуючу правове, інформаційне, наукове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення.

Приблизна схема господарського механізму раціонального при­родокористування наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Мета та завдання

Задоволення потреб народного господарства та населення в природних ресурсах. Забезпечення та збагачення природних багатств країни. Поліпшення якісних характеристик навколишнього середовища.

и

Планування

включає організаційну структуру, показники і методи, нормативну базу, техніку і технологію планування

м е т

о

и с Ч

Фінансування та кредитування

включає порядок формування та використання фондів та засобів раціонального природокористування

к

а

я

ь л а н

о

я м

н

у

©

Ціноутворення

включає види цін та ставок платежів за використання природних ресурсів: штрафні санкції за перевищення лімітів, якість продукції

Економічне стимулювання

включає матеріальні стимули за економію первинних та вторинних ресурсів

Господарський розрахунок

включає принципи, методи, показники оцінки господарської діяльності з урахуванням екологічного фактора

218

Продовження табл. 4.1

а

к

ь-

 

Наукове забезпечення - здійснення наукових робіт та проведення

а

експериментів

л а

m

м

е т

Кадрове забезпечення - підготовка та підвищення кваліфікації

^ ч

с и

кадрів щодо проблем природокористування

е п

CO

с ід

Інформаційне забезпечення - ведення обліку і контролю за

бе а

п

ресурсокористуванням

CO

 

Правове забезпечення - підготовка законодавчих актів, інструкцій