6.2.4. Транспорт

магниевый скраб beletage

Сучасні тенденції на шляховому і повітряному транспорті при­зводять до перевантаження, забруднення, втрати часу, ушкодження здоров'я, небезпеки для життя та загальним економічних втрат.

Транспорт економічно нейтральний, але види транспорту мають різний ступінь впливу на навколишнє середовище. Викиди тран­спорту -шляхового і повітряного - це дуже висока частка усіх ви­кидів: більше ніж 90% усіх свинцевих викидів, більше ніж 50% всіх викидів NO, та більше 30% усіх повітряних органічних з'єднань. Крім цього, транспортний сектор, зокрема шляховий і повітряний, розглядається, як найбільш забруднюючий.

Необхідно скоротити вплив інфраструктурного розвитку на ви­користання землі, знизити рух і перевантаження (особливо в урба- нізованих районах), знизити ризик при перевезеннях небезпечних відходів.

Це забезпечує:

- поліпшення координації у плануванні і інвестуванні транспорт­ної інфраструктури;

- поліпшення конкурентоспроможного стану, екологічно чистих видів транспорту, таких як залізничний, внутрішній, морський і змішаний;

- розвиток міського транспорту, який дає пріоритет суспільному транспорту і зв'язкам між системами поїздок;

- продовження технічного поліпшення засобів руху і палива;

- заохочення більш екологічно раціонального використання при­ватних машин і заміна у правилах водіння і звичках, включаючи обмеження швидкості.