6.2.6. Лісове господарство

магниевый скраб beletage

У більшості регіонів ліси - це не тільки визначальний фактор для навколишнього середовища з різноманітними екологічними суспільними функціями, а і сфера економічного значення.

Сьогодні близько 40% усіх лісів відчувають на собі різноманітні ступені хвороби. Вони викликані в основному підвищенням кислот­ності, ще 1% загальної лісової площі руйнується кожного року вна­слідок пожеж.

Завдання лісового господарства:

- захист лісів від пожеж та підвищеної кислотності опадів;

- підвищення продуктивності лісів;

- розвиток діяльності, яка пов'язана з лісами, особливо в сільсько­господарських районах;

- можливість лісонасаджень на сільськогосподарських землях.

Частина ІІ. Основи екології та природокористування 6.2.7. Туризм

Туризм являє собою гарний приклад зв'язку, який існує між еко­номічним розвитком і навколишнім середовищем з усіма супутніми корисностями. Напруження і потенційні конфлікти, тиск на навко­лишнє середовище виникають внаслідок масового туризму, який стане значно більшим у майбутнє десятиріччя. Таким чином, необ­хідно розвивати національні і регіональні об'єднані плани з управ­ління туризмом для лісових, гірських та прибережних районів.

Елементи в цих стратегіях, які прямо залежать від взаємодії ту­ризму і навколишнього середовища, передбачають: контроль за ви­користанням земель, встановленням правил щодо нових споруд і боротьби проти нелегального будування житла; управління в'їздом власного транспорту в туристичні регіони; суворе використання екологічних стандартів щодо шуму, питної води, води для купання; нормування рідких відходів та викидів у повітря (враховуючи ви­киди в промислових зонах туристичних районів); розробку аморти­зованих зон навколо дуже еластичних районів і периферійну підго­товку людей, які управляють туристичними регіонами.