6.3. Вплив металургійного підприємства на навколишнє середовище