6.6. Повітряні лінії електропередачі

магниевый скраб beletage

Дія повітряних ліній електропередачі (ПЛ) на навколишнє се­редовище пов'язана з відчуженням землі, скороченням сільськогос­подарських, лісових і мисливських угіддь. ПЛ порушують цілісність

255

полів і кормових угідь, що сприяє зростанню бур'янів, створюють перешкоди для обробки полів з повітря пристроями агротехніки. Особливо велику шкоду лінії завдають лісовим угіддям, оскільки просіки під трасами ліній повністю виводяться з господарського обі­гу, збільшується лісоповал (навколо трас ліній). Періодично (1 раз у 5 років) розчищення трас ліній механічним шляхом і за допомогою гербіцидів виводять із процесу виробництва внаслідок окислення в атмосферу Землі тисячі гектарів лісових угідь. Електричні поля під лініями викликають накопичення зарядів і підвищення потенціалу по відношенню до землі, на ізольованих від землі об'єктах, у тому числі на тілі людини, на взутті, на тілі копитних тварин, на корпусах механізмів. Підвищений потенціал на тілі людини і тварин призво­дить до виникнення розрядів тіла на траву. Через мінімум струму такі розряди безпечні для організмів. Однак вони викликають не­приємні відчуття та можуть стати наслідком травми вторинного ха­рактеру внаслідок втрати уваги, несподіваних рухів тощо.

Система заходів щодо зниження шкоди від ПЛ складається з двох груп заходів:

1. Удосконалених конструкцій повітряних ліній електропередач з метою зменшення площі земель, відчужених під траси ліній і підвищення їх пропускної здатності і обмеженості напруги елек­тричного поля під проводами ліній.

Для реалізації цих завдань можуть бути використані наступні технологічні рішення: зменшення міжфазних відстаней за рахунок проведення заходів щодо зниження розрахункової короткості пе­ренапруження; застосування тросів біозахисту; перехід від тради­ційних до контактних ліній електропередач підвищеної пропускної здатності і зниження екологічного впливу та застосування комбіно­ваних електропередач, виконані як багатоланцюгові електропереда­чі.

2. Раціональне використання трас ліній електропередач, рекуль­тивація та окультурювання земель, які відведені під трасу, з ме­тою залучення їх у сільськогосподарський обіг, передавання ко­ристувачам під покоси, для вирощування овочевих культур, під паркове господарство; передавання земель для створення план­тацій новорічних ялинок, використання технічних та плодово- ягідних культур, а також чагарників для вирізування гілок, які систематично підрізаються і використовуються як їжа для тва­рин, передавання землі для будівництва ферм для розведення курей та качок, кроликів, нутрій тощо, передавання землі під са­дове будівництво з додержуванням правил щодо спорудження житлових споруд поблизу трас ПЛ.

Акустичний шум, який впливає на екологічний стан на трасі по­вітряних ліній електропередач надвисокого напруження (ПЛНВН), є виявом звукового ефекту і інтенсивної корони, особливо під час дощу. На сьогодні у вітчизняній практиці проектування ліній елек­тропередач застосовується допустимий рівень акустичного шуму у погану погоду на протязі 100 м від проводів крайньої фази, дотри­мання якого перевіряється відповідними розрахунками ще на стадії проектування. При підвищенні встановленої норми потребується коректування параметрів дротів фази і їх розміщення в просторі. Крім вказаних економічних засобів, ПЛ є також джерелом виник­нення перешкод у високовольтних каналах зв'язку ПЛ.