6.9. Класифікація аварій і катастроф

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах раптове виникнення надзвичайних ситуацій обумовлено в першу чергу стрімким зростанням промислового ви­робництва, втіленням у виробничу практику найновіших техноло­гій, які часто утворюються на процесах найвищого рівня ризику.

За кордоном при розгляданні промислових аварій і катастроф виділяють:

1) хімічні аварії, обумовлені виходом з-під контролю тих чи інших хімічних процесів;

2) пожежі і вибухи, викликані внутрішніми факторами (порушен­ня технологічних режимів виробництва, аварії в системах елек- тро- і газопостачання);

3) зруйнування приміщень і споруд через дефекти проектування або будівництва, а також внаслідок пожеж, вибухів або дій зо­внішніх факторів (землетруси, урагани і ін.).

4) ядерні аварії на АЕС.

При аналізі масштабів аварій і катастроф техногенного типу, їх класифікації, оцінки рівня людських втрат і матеріальної шкоди ви­никають серйозні забруднення через відсутність загальної науково- обгрунтованої методики. Це обумовлено в першу чергу визначенням для різноманітних надзвичайних подій на виробництві головних аналізуючих даних, їх пріоритетності зіставлення тощо.

Згідно з одним з варіантів подібно оціночної методики для ава­рій, катастроф і стихійних лих пропонується прийняти за основу такі показники:

1) число тих, хто загинув безпосередньо при катастрофі;

2) число тих, хто загинув у подальшому через травми, захворювання;

3) число травмованих (до рівня інвалідності);

4) загальне число травмованих;

5) характер заподіяних морально-технічних травм;

6) порушення рівня життя населення;

7) характер шкоди, заподіяного навколишньому середовищу;

8) фінансові втрати, пов'язані з втратою майна, матеріальних цін­ностей і ін.