Франчайзинг

магниевый скраб beletage

Франчайзинг - це спосіб постачання продукції й послуг споживачеві, атакож форма організації й здійснення підприємницької діяльності на основіоб'єднання матеріально-фінансових ресурсів та зусиль різних підприємств. Цяформа може розглядатися й як угода, за якої виробник або одноосібнийпостачальник продукції чи послуг, захищених товарним знаком, передаєексклюзивне право на поширення на певній території своєї продукції або послугсамостійним підприємцям або роздрібним торгівцям в обмін на отримання від нихплатежів (роялті) за умови дотримання ними виробничих технологій та операцій зобслуговування клієнтів.

Порівняно з дрібними підприємцями, які самостійно відкривають власнусправу, франчайзери володіють такими вагомими перевагами:

- готова «ніша ринку», що дає можливість в короткі строки розвинутисправу;

-                     повний пакет чітких інструкцій, які містять інформацію про матеріали,сировину, обладнання, постачальників і т.д.;

-               робота під відомою торговою маркою;

-                 отримання відносно дешевої та якісної реклами різного масштабу - відмісцевої до міжнародної;

-               інформація щодо найкращого територіального розміщення бізнесу;

-                  можливість купівлі у франчайзера необхідного обладнання і матеріалів зізнижкою.

Світові продажі франчайзингових організацій досяг в 2010 році маже 2,5трлн.дол.США. Поширення франчайзингу в розрізі секторів значно різниться.Найбільш сприятливі до умов франчайзингу є сфера роздрібної торгівлі, закладихарчування, готелі, бізнес-по слуги (рис.3.2).

Таблиця 3.1

Поширення франчайзингових систем в світі, 2010___________

Регіон/країна

Франчайзинг

Обсяги продажів

Зайнятість

Транскордонні

 

ові системи

(млрд.. дол. США)

(тис.)

(% від

 

 

 

 

загальної

 

 

 

 

кількості)

Світ

30000

2480

19940

15

Розвинені країни

12200

2210

12400

10

• Європа

7700

340

2830

20

• Японія

1200

250

2500

5

• США

2500

1480

6250

5

Країни, що

 

 

 

 

розвиваються/країни з

 

 

 

 

перехідною економікою

17400

270

7540

30

• Африка

1600

30

550

70

• Латинська

 

 

 

 

Америка та країни

 

 

 

 

Карибського

 

 

 

 

басейну

3800

70

1810

20

• Азія

11200

170

4810

25

• Південно-Східна

 

 

 

 

Європа та СНД

800

5

370

50

Джерело: UNCTAD

Для великих підприємств також існують позитивні аспекти в такій форміінтеграції з малим бізнесом як франчайзинг. Промислові корпорації іпідприємства за допомогою цієї системи встановлюють контроль над ринком змінімальним ризиком і затратами, так як дрібні фірми вкладають в справу власнийкапітал. Засоби крупного підприємства таким чином можуть бути сконцентрованіна основній виробничій діяльності. Завдячуючи системі контрактів промисловийкапітал отримує можливість з відносно невеликими затратами контролюватитериторіально розрізнені ринки.

У Західній Європі найбільша чисельність підприємств, що працюють засистемою франчайзингу, зосереджена в таких сферах як мережа ресторанів і кафе,продуктових магазинів, а також будівельній галузі, в сфері реконструкції, вавтосервісі тощо. Жваво практикується франчайзинг і в роздрібній та гуртовійторгівлі товарами під час надання різноманітних послуг - бухгалтерських,аудиторських, юридичних, туристичних, готельних. Загалом, франчайзинг можназастосувати в будь-якій господарській діяльності, що здійснюється на основіспеціально розроблених, новаторських процесів виробництва, переробки йпродажу товарів і послуг.