Венчурне фінансування

магниевый скраб beletage

Велике значення для розвитку малого бізнесу, підвищення рівня йогожиттєздатності має легальний доступ малих підприємств до новітніх технологійта можливість виробничого впровадження їхніх результатів в тісній коперації звеликими підприємствами. Великий бізнес в країнах розвиненою з ринковоюекономікою умов часто використовують малі підприємства, що займаютьсянаукоємним виробницвом, як дослідницький полігон для комерційнихвипробувань різноманітних інновацій.

Венчурне (ризикове) фінансування в широкому розумінні цього поняттяозначає весь ризиковий внесок й фінансові проекти, передовсім, у галузі високихтехнологій. У більш вужчому його можна розглядати як довго- абосередньострокові інвестиції у формі кредитів або вкладень в акції. Їх здійснюютьвенчурні фонди з метою створення й розвитку малих підприємств, які швидкорозвиваються.