ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

 

 В умовах становлення української незалежної держави в історичній науці проходить складний пошук методичних основ вивчення історії України.

 Автор намагався підійти до висвітлення і характеристики історичних подій без ідеологічної заангажованості, притаманній недавньому минулому; разом з тим, показати ці події без пропагандистського пафосу, що часом є характерним уже для сьогоднішнього дня.

 У посібнику звернута увага і на державотворчі процеси. Адже не секрет, що Україна й досі не набула чітких ознак сучасної цивілізованої країни. Чи не єдиною характерною рисою національного розвитку стала глибока криза, яка охопила всі сфери життя. Основні джерела її походження - це відсутність державної стратегії, концептуальна безпорадність, невиразність політичної тактики державотворення.

 Прагнучи донести до студентів історію рідного народу, автор намагався також прищепити і любов до нашої історії.

 Для закріплення навчального матеріалу в кінці кожної теми подано тести, які часто-густо виходять за межі поданої у посібнику інформації. Зроблено це з метою більш глибокого самостійного опрацювання студентами додаткової літератури.