ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Як тільки людина народжується, вона занурюється у природне й соціальне буття. Вона існує усередині сфер культури, суспільної свідомості й соціальних зв'язків. Їх вивчають культурологія, соціологія й політологія. Для того щоб краще орієнтуватися в цих сферах, зрозуміти, у якім суспільстві живеш, і дати собі відповідь на питання: «Що означає людина?» – потрібно вивчати зазначені дисципліни, а також філософію.

Давньогрецький філософ Геракліт уважав, що у світі «все тече, все змінюється». І якщо можна заперечити Гераклітові, що принаймні береги залишаються, то в соціальному «морі» часто не видно «берегів». Люди живуть при царизмі, соціалізмі, капіталізмі, і соціальне ціле постійно модифікується, із чим людина змушена боротися або, що буває частіше, до чого вона має пристосовуватися. У будь-якому випадку знання розвитку суспільства здатне допомогти як у виробленні світоглядної позиції, так і в розв’язанні конкретних життєвих проблем.

Вибір матеріалу для даного навчального посібника обумовлювався прагненням, з одного боку, познайомити студентів з основними соціологічними поняттями, уявленнями й теоріями, а з іншого – дати їм відомості, які допомогли б розібратися в сучасному устрої суспільства з погляду соціології. Структурно й змістовно книга відповідає Держстандарту з соціології для ВНЗ і може використовуватись як посібник для самостійної роботи студентів.

Текст навчального посібника корисно доповнити читанням класичних соціологічних праць Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, П. О. Сорокіна, Дж. Міда, Е. Фромма й ін.