Соціальний статус і соціальні ролі

магниевый скраб beletage

Соціальним статусом називається соціальна позиція, що припускає певні права й обов'язки. Вони можуть бути природними, набутими, запропонованими або професійно-посадовими. Відповідно, статус може бути запропонованим і набутим. Запропонований статус обумовлений статтю, етнічним походженням, місцем народження, становищем сім'ї. Набутий статус визначається тим, чого людина домоглася у своєму житті. Людина може мати кілька статусів, але один з них буде головним. Наприклад, для студента денного відділення інституту основним буде статус студента, а для студента вечірнього або заочного відділення він може визначатися місцем роботи.

Відповідно до статусу людина має відповідно поводитися. Сукупність дій, які вона має виконувати, визначають її соціальні ролі. Сума ролей, що належать цьому статусу, називається рольовим набором. Ролей може бути багато залежно від того, наскільки людина залучена до соціуму. Вона може виконувати одночасно ролі начальника, підлеглого, чоловіка, батька, сина, водія, пішохода тощо, причому ролі можуть протистояти одна іншій і вимагати різних ознак. Так, у ролі одруженого чоловіка людина має проявляти одні характеристики, а як підлегла на роботі – інші. Необхідність виконувати в той самий час вимоги різних ролей здатна викликати рольові конфлікти й рольову напруженість.

До кожної ролі пред'являються певні рольові вимоги. Від кожного очікують поведінки, що відповідає виконуваній ролі – рольові очікування. Залежно від того, добре або погано виконується ця роль, дається соціальна оцінка (від оцінки в буквальному значенні до оцінки в переносному, широкому розумінні). У випадку, якщо рольові вимоги не виконуються й рольові очікування не реалізуються, можуть випливати соціальні санкції, як правові, так і моральні.