Соціальна стратифікація

магниевый скраб beletage

Під соціальною стратифікацією тлумачиться ієрархічна диференціація людей на класи й верстви за певними ознаками (слово «страта» означає «прошарок»). Існують три основні форми стратифікації – економічна (за рівнем доходу), політична (за участю в політичній владі), професійна (за участю у виробництві). Графічно стратифікація зображується у вигляді конуса. По вертикалі відкладаються значення основного показника (скажімо, рівня доходу), по горизонталі – кількість людей у суспільстві, до яких належить цей показник. Дві основні характери¬стики соціального конуса – висота й профіль. Висота характеризує різницю між найвищим і найнижчим зна¬ченням вимірюваного показника (скажімо, різницю в рівні доходу між найбагатшими й найбіднішими людьми). Профіль характеризує розподіл цього показника за різними верствами суспільства. Для кожного суспільства у певний¬ проміжок часу характерний свій соціальний конус. За ним можна мати уявлення про становище людей і стійкості суспільства. Так, якщо висота конуса дуже велика, то це означає, що відстань між найбагатшими й найбіднішими людьми значна й, отже, суспільство в соціальному відношенні нестійке. Навпаки, якщо висота невелика, це свідчить про відсутність розриву в рівні доходу між найбагатшими й найбіднішими й великою стійкістю суспільства. Наявність широкої основи конуса свідчить, що значна кількість населення наближається за цим показником до ну¬ля. Опуклий профіль конуса свідчить, що досить велика кількість людей мають середні значення цього

показника (якщо йдеться про рівень доходу, то це свідчить про численність середнього класу). Профіль увігнутий свідчить, що дуже невелика частина населення має середні значення показника (отже, середній клас нечис¬ленний). Плоский профіль свідчить про проміжне становище розподілу населення стосовно цього показника (схема 3).  

 

  

 

Схема 3. Можливі зображення соціального конуса

Варто мати на увазі, що якщо по висоті й основі конус має певні обмеження, пов'язані з кількістю населення в державі й граничних значеннях показників, то профіль його може мати найвигадливіші обриси й бути настільки оригінальним, наскільки своєрідне суспільство, яке він описує.