Поняття закону в соціології

магниевый скраб beletage

Поняття закону в сучасній науці трактується набагато ширше, ніж в XIX ст., коли наявність закону припускало жорсткий і однозначний причинний зв'язок між явищами (однозначний детермінізм). Розвиток квантової механіки на початку XX ст. засвідчив, що закони природи можуть бути результатом дії об'єктивної невизначеності, коли одна причина може викликати кілька різних наслідків, а той самий наслідок може бути викликаний різними причинами (так званий неоднозначний детермінізм, спочатку названий індетермінізмом). Такі закони або закономірності одержали назву імовірнісних, або статистичних. Вони склали другий тип законів, на відміну від першого типу – динамічних законів. Специфіка соціологічних законів полягає в тім, що вони приводять до певного результату не з неминучістю, а з імовірністю. У суспільстві панують статистичні, а не динамічні закони. Інакше кажучи, та або інша причина впливає таким чином, що дане соціальне явище стає більше ймовірним, чим яке-небудь інше.

У гуманітарних науках, у свою чергу, сформувалося уявлення про закономірність як тенденції, коли збереження діючих причин при відсутності нових приводить до законоподібної поведінки соціальних систем. Більшість тверджень, що претендують у суспільних науках на статус закону, належать до цієї категорії, оскільки знову виникаючі феномени можуть вплинути на функціонування суспільства. Сама наявність певних тенденцій може впливати на їхню заміну іншими тенденціями («Знання законів біржі руйнує ці закони», –зазначає засновник кібернетики Н. Вінер). Соціальне пізнання може давати результат, що саморуйнується. Розвиток сучасного природознавства (зокрема, синергетики) підтверджує, що й у природі закономірності даного третього типу поширені набагато більше, ніж здавалося раніше, а сфера дії так званих вічних законів природи звелася до мінімуму.

Така складна ситуація з науковим статусом закону в соціології свідчить не про обмеженість соціології як науки, а про специфіку і складність предмета її досліджень, а також про її молодість порівняно з основними природничими науками.